אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
עישון, סמים ואלכוהול
2.5
תיקון לחוזר מיוחד ו', התשנ"ח,
"נוהל הטיפול בתלמיד שנמצא מעורב בשימוש בסמים"
2.5‎-1
1 במרס 1998

תאריך תחולה
עדכון חוזר מיוחד ו',
תשנ"ח, סעיף ג'

מטרת הפרסום

בחוזר מנכ"ל מיוחד ו', התשנ"ח, "נוהל הטיפול בתלמיד,שנמצא מעורב בשימוש
בסמים", נפלה טעות בסעיף ג, "הגדרות", בהגדרה 4. במקום הכתוב יש לתקן:
"מתמכר: תלמיד המשתמש בסמים באופן קבוע, בנפרד או ביחד עם אחרים".
1.
באותו חוזר, בנספח ו'-א, מופיעה רשימה של קציני הנוער המחוזיים/המרחביים.
2.
אנו מפרסמים כאן את הרשימה המעודכנת:
רשימת קציני נוער מחוזיים/מרחביים
טלפון/כתובת
שם הקצין
שם המרחב
המחוז
03‎-9879848
ההגנה 16, עכו

06‎-6509320/1
כביש ציפורי, נצרת

04‎-8353045/9
04‎-8353059
04‎-8353069
יפו 26, חיפה
רפ"ק אלינה מאור


רפ"ק לוטי גולן


רפ"ק ניצה כהן
גליל


עמקים


חיפה
מחוז צפוני
03‎-5454338
מוצקין 8, ת"א

03‎-5644226
הרכבת 14, ת"א

03‎-6104536
ז'בוטינסקי 122, ר"ג

03‎-5027958
פיכמן 6, חולון

03‎-5454555/6
מוצקין 8, ת"א
סנ"ץ זיוה אגמי-כהן


רפ"ק שלומית הרצברג


רפ"ק דוד זוארץ


פקד עירית עמר


פקד יעקב גוב
ק' נוער, מחוז ת"א


ק' נוער ירקון


ק' נוער דן


ק' נוער איילון


ימ"ר ת"א/נוער
חשיפה (סמים)
מחוז ת"א
02‎-6242126
שלומציון המלכה 14, י-ם

02‎-6244455
חשין 4, י-ם
רפ"ק אבי סמואל


מפקח דני בנישו
ק' נוער מחוזי


ימ"ר ירושלים/ נוער
חשיפה (סמים)
מחוז ירושלים
02‎-9939467/20

03‎-9065416
רפ"ק רפי מזרחי

רפ"ק יאיר רוזנצוויג
מרחב יהודה

מרחב שומרון
מחוז ש"י
07‎-6468715

07‎-6464444
שדרות טוביהו, ב"ש

07‎-6771461
הנשיא, אפרידר, אשקלון
רפ"ק יצחק דעבוש

פקד רפי אבוטבול


פקד דינה דהרי
ק' נוער, מחוז דרומי

נגב


לכיש
מחוז דרומי
08‎-9279373
הרצל 80, רמלה

08‎-9371542
הרצל 206, רחובות

09‎-7473385
כביש השרון, דרך כ"ס
רפ"ק נאוה ברוק


פקד זיוה פילוסוף


פקד קטי טלמור
ק' נוער, מחוז מרכז


שפלה


שרון
מחוז מרכז
02‎-5309321/10/1,
02‎-5309424
שייך ג'ראח, י-ם

המטה הארצי,
ירושלים
מדור הנוער

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רות לקט,
מפקחת אחראית על תכנית מניעת השימוש לרעה בסמים,
באלכוהול ומניעת עישון, טל' .02‎-5603233הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998