ארגון ומינהל
3.
ארגון העבודה הפדגוגית
3.1
האיסור לפטור מלימודי מקצוע שנקבע כמקצוע חובה
3.1‎-2
1 במרס 1998

תאריך תחולה
רענון

מטרת הפרסום

משרד החינוך התרבות והספורט קבע כמה מקצועות שלימודם חובה בכיתות השונות.
אין לאף גורם סמכות לפטור מלימודי מקצוע שנקבע כמקצוע חובה.

לבירורים נוספים אפשר לפנות אל האגף לחינוך על-יסודי,
טל' 02‎-5603258.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998