דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית
6.2
נשיאת נשק לליווי טיולים
6.2‎-1
1 במרס 1998

תאריך תחולה
רענון

מטרת הפרסום

צמצום "אזור 1" במרחב פיקוד הצפון
1.
אזור 1, המחייב נשיאת נשק ארוך קנה במרחב הצבאי של פיקוד הצפון,
צומצם. המידע המפורט נמצא בידי לשכות התיאום של החברה להגנת
הטבע.
1.1
מרבית אזור רמת הגולן אינו מחייב נשיאת נשק ארוך קנה. יש חובת
נשיאת נשק ארוך קנה מצפון וממזרח לאזור שגבולותיו הם:
1.2
בצפון: מצומת הבניאס, לאורך ציר הנפט עד לצומת ווסט, לאורך
כביש 959, עד לצומת בראון (הר בנטל)
1.2.1
במזרח: מצומת בראון ודרומה .לאורך כביש 98, עד צומת חמת גדר.
1.2.2
אין חובת נשיאת נשק ארוך קנה עד לכביש הצפון בקו שמראש הנקרא
ועד מרגליות, וכן במובלעות האלה: אזור ראש הנקרה, מטולה ונחל
עיון. יש חובת נשיאת נשק ארוך קנה באזור שמצפון לכביש עוקף כפר
גלעדי - צומת המצודות - צומת הבניאס.
1.3
עד שתפורסם מפה עם תיאור מדויק, ניתן לפעול על פי הנחיה זו,
בהתאם לאישור שנתקבל מלשכות התיאום של החברה להגנת הטבע.
1.4
צמצום אזור 1 במרחב פיקוד המרכז
2.
בעמקי הירדן ובית שאן, מכביש 98 בצפון ועד נחל בזק, יש היתר לליווי
חמוש באקדחים בלבד.
2.1
בבקעת הירדן מותרת הנסיעה ללא עצירות בכביש 90 - מנחל בזק בצפון
ועד לעין גדי בדרום - תוך נשיאת אקדחי 9 מ"מ בלבד.
2.2
באזור איו"ש -
2.3
מותרת נסיעה ללא עצירות תוך נשיאת אקדחי 9 מ"מ בלבד, על פי
מפתח הליווי באיו"ש (מלווה חמוש על כל 15 תלמידים), בכבישים
האלה:
2.3.1
- כביש 1 מצומת אלמוג לירושלים
- כביש 433, ירושלים-רמות הר שמואל-גבעת זאב בית חורון-מודיעין.
נסיעה לסוסיא מערד ומיער יתיר מותרת ללא רכב ממוגן ותוך נשיאת
אקדח 9 מ"מ בלבד, על פי מפתחות הנשק .באיו"ש.
2.3.2
צמצום "אזור 1" במרחב פיקוד הדרום
3.
כמו בפיקוד הצפון, גם בפיקוד הדרום כמעט כל המרחב .מורשה
בתנועה המאובטחת באקדחים בלבד.
3.1
להלן השטחים שבהם חובה לשאת נשק ארוך קנה:
3.2
ממזרח לכביש הערבה ועד אילת, למעט הכניסה לתחום היישובים (כגון
עין יהב)
3.2.1
מקו הגבול עם מצרים ומזרחה, בקו דמיוני, ברוחב 3 ק"מ
3.2.2
לאורך הגבול המצרי - 3 מובלעות שמותר לנוע בהן רק עם אקדח:
עזוז-ניצנה-קדש ברנע, מאילת עד מחסום נטפים והעיר אילת
3.2.3
רצועה ברוחב 5 ק"מ מהקו המפריד בין הרשות הפלשתינית לבין
ישראל.
3.2.4

פרטים מלאים אפשר לקבל בלשכות התיאום ובחדר המצב של
החברה להגנת הטבע, טל' 02‎-6222211הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998