תרבות
10.
ספרות ילדים ונוער
10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער
(נח)10.3‎-3


הופיעה חוברת ג' (95) של "ספרות ילדים ונוער". בחוברת תקצירי ההרצאות
שניתנו בכנס שנערך בחנוכה על הנושא "ביוגרפיות ספרותיות וסיפורי מקום".
כמו כן מופיע מדור מיוחד בנושא השואה ובו סקירות על ספרים חדשים בנושא,
ומופיעים גם המדורים הקבועים. החוברת נשלחת למנויים בלבד.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998