ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
יום העצמאות
(נח)3.5‎-6


יום העצמאות התשנ"ח יעמוד בסימן יובל לישראל. נושא זה יבוא לידי ביטוי
בטקס הדלקת המשואות על הר-הרצל בירושלים, לסיום יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ולפתיחת חגיגות יום העצמאות.

במסגרת אירועי יובל ה- 50 למדינה מתוכננת הנחת אבן פינה לאתר ההנצחה
הממלכתי לנופלים במערכות ישראל, המיעוד לקום על הר-איתן, בואככה
ירושלים.
פרטים לגבי טכס הנחת אבן הפינה, מועדו ואופן שיתוף התלמידים בו יישלחו
בנפרד.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998