ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
חופשות לימודים בחודש אפריל
(נח)3.5‎-7


פסח: מיום רביעי, ה' בניסן התשנ"ח, עד יום ראשון, כ"ג בניסן התשנ"ח
(1 עד 19 באפריל 1998). הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בניסן התשנ"ח
(20 באפריל 1998).

יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשנ"ח (30 באפריל 1998). הלימודים
יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשנ"ח (1 במאי 1998), בשעה הראשונה לפי
מערכת השיעורים הקבועה.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998