ארגון ומינהל
3
סקרים ואיסוף מידע
3.9
מספר חדש לקו הירוק של מוקד המשרד
(נח)3.9‎-2


לרגל המעבר של הקווים הירוקים בבזק (שיחות חינם) למערכת מספרים המתחילה
ב- 1‎-800 נקבע למוקד המשרד מספר חדש: 1‎-800‎-25‎-00‎-25.
המספר הרגיל נשאר כשהיה: 02‎-5602711. ניתן לפנות גם באמצעות דואר
אלקטרוני (E-mail) לכתובת זו: info@education.gov.il.

מוקד המשרד פתוח גם בימים א'-ה' בשעות 16:00 - 8:30.

בימי שישי, בשבתות ובמועדים המוקד סגור.

מוקד משרד החינוך התרבות והספורט נותן שירות של מידע על הוראות, נהלים
והליכים הקשורים בפעילות ובאחריות משרד החינוך התרבות והספורט.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998