בחינות
4
בחינות בגרות
4.3
מועד בחינת הבגרות במגמת חינוך גופני וספורט
(נח)4.3‎-4


בחינת הבגרות במגמת חינוך גופני וספורט, סמלי שאלון 914533 ו-914543,
תיערך ביום חמישי, י"א באייר התשנ"ח ( 7 במאי 98), בשעה 9:00.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מר אברהם זוכמן, סגן מנהל
רשות הספורט והמפמ"ר לחינוך הגופני, טל' 03‎-5615516.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998