דרכי הוראה
6.
עזרי לימוד
6.5
מפרסומי האגף לחינוך יסודי,
המחלקה ליזמות ולמשימות חינוכיות
(נח)6.5‎-2


"דרך ארץ - לחיות בעולם של כבוד הדדי"
איגרת 5: "על שטחים אפורים", בנושא סובלנות וסבלנות

האיגרת נועדה לתת ביטוי לכך שהעולם אינו שחור-לבן ויש לתת מקום
מרכזי לדיאלוג ולניסיונות להגיע להבנה, לגישור ולאמון.

האיגרת מופנית ומופצת לכל מנהלי בתי הספר היסודיים ובה הצעות
יישומיות לדיונים ולפעילויות בחדרי המורים ובכיתות.

רכז החינוך החברתי יסייע למורים בתהליכי היישום.

האיגרת נשלחת לכל בתי הספר היסודיים

1.
החוברת "עולמילים"-כוחה של מילה
זוהי תכנית בחינוך החברתי המדגישה את כוחה של המילה, המשמעויות
המגוונות שהיא נושאת והאווירה שהיא יוצרת.
התכנית סוללת דרך להידברות ולהתנהגות תרבותית בעת מחלוקת וויכוח,
מטפחת את היכולת להשתמש ב"מילה" בתבונה ובנועם, מתוך רגישות
לזולת והתחשבות בדעות שונות, וכל זאת בדרך ארץ ובכבוד הדדי.
בתכנית מגוון רב של פעילויות חברתיות המרוכזות ב-3 שערים:
שער 1: הדיבור כמפתח ליצירת אקלים חברתי נעים -
שער 2: מקור עצמתן של המילים: בסליחה, בתפילה, בהומור, ברכילות
ובמתן מחמאה
-
שער 3: תרבות הדיבור: חופש הביטוי והזכות לכבוד כבסיס למשא ומתן
חברתי וביטוים בגופים הפעילים של חברת התלמידים בבית הספר.
-
החוברת מיועדת למחנכים ולתלמידים. אפשר להסתייע ברכזים לחינוך
חברתי בבתי הספר ובמדריכות האזוריות לחינוך חברתי.

החוברת מופצת על ידי חברת רכגולד, טל' 03‎-5180555
המנור 7, ת"א 66558
2.


הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998