דרכי הוראה
6.
עזרי לימוד
6.5
פרסומים חדשים של האגף לחינוך קדם-יסודי
(נח)6.5‎-3

המדריך "כולנו שווים ושונים"

המדריך נכתב על ידי האגף לחינוך קדם יסודי והאגף לתכניות לימודים
במשרד החינוך התרבות והספורט, ביזמת ארגון הגג של ארגוני הנכים.
מטרתו - לחנך לקבלת הנכים ובעלי הלקויות בחברה כשווים.

המדריך כולל: מגוון הצעות לפעילויות בעקבות מפגשים מסוגים שונים
(עם מבוגרים, בין גנים), משחקי תפקידים, התנסויות, סיפורים, תיאטרון
בובות, קטעי ספרות, שירה וציטוטים להעשרת הגננת ולצורך מפגשי
הורים. בנספחים: היחס לנכויות ביהדות, מידע כללי על מסגרות משלבות,
מסגרות של חינוך מיוחד, לקויות ונכויות, רשימת ארגונים, זכויות הילד,
ספרות ילדים וביבליוגרפיה

המדריך הופץ למפקחות על גני הילדים ולגננות, למדורים לגיל
הרך במרפ"דים ולספריות המכללות והסמינרים, והוא ניתן לרכישה
בהוצאת "מעלות", טל' 03‎-5614121. מחירו 11.80 ש"ח
(כולל מע"מ ולא כולל דמי משלוח)

1.
המדריך לגננת "יובל לישראל"

המדריך פותח באגף לחינוך קדם-יסודי ובאגף לתכניות לימודים, והוא
מיועד לגן הממלכתי והממלכתי דתי. הוא מלווה בערכת תמונות צבעונית.

שלושת שערי המדריך הם: "הישגים ואתגרים", "המשכיות העם" ו"חג
יובל". יחידת תוכן כוללת רקע תיאורטי לגננת והצעות לפעילויות בגן

מוגשות דרכים שונות לבניית נושאים אינטגרטיביים בעזרת המדריך:
פריסת פעילויות לאורך השנה, מפתח שמות ועניינים, פריסת פעילויות לפי
דרכי ההוראה בגן וקישורים בין יחידות תוכן שונות בגוף המדריך.

המדריך הופץ למפקחות על גני הילדים, לגננות, למדורים לגיל הרך
במרפ"דים ולספריות המכללות והסמינרים, והוא ניתן לרכישה
בהוצאת "מעלות", טל' 03‎-5614121, ומחירו 45.30 ש"ח (כולל
מע"מ ולא כולל דמי משלוח).

2.
התכנית "טיפוח חשיבה חשבונית בגילה הרך"

תכנית לימודים זו בתחום הלוגי-מתמטי לגני הילדים מיועדת למחנכים
לגילאי 6‎-3 שנים. התכנית נכתבה בעקבות המלצות עדת הררי. המארז
החדשני פותח על ידי האגף לחינוך קדם-יסודי והאגף לתכניות לימודים.
הגישה הפדגוגית של התכנית רואה בשגרת הגן אמצעי טבעי לשילוב
פעילות לוגית מתמטית בחיי היום-יום, ועת זאת מציעה מבנה מוגדר של
תכנים והתנסויות. המארז העשיר כולל מדריך למחנכים, כרטיסי הפעלה,
משחק קלפים, רקעים צבעוניים ודבקיות. היחידות בתכנית הן "ספירה
ומנייה", "השוואת קבוצות", "ייצוג של כמויות" ו"פתרון בעיות".

ניתן לעיין במארז במדורים לגיל הרך במרפ"דים. המארז ניתן
לרכישה בהוצאת "מעלות", טל' 03‎-5614121. מחירו 119.70
ש"ח (כולל מע"מ, ולא כולל דמי משלוח)
3.


הודעות


חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998