חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
תחרויות
7.12
תחרות בית-הספר הנאה במסגרת אירועי שנת ה- 50
(נח)7.12‎-2


התחרות על שני שלביה
משרד החינוך, התרבות והספורט, בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה, מכריזים
על תחרות בית-הספר הנאה במסגרת אירועי שנת ה-50 למדינה.

התחרות תכלול שני שלבים. בשלב הראשון, שיאורגן ויופעל על ידי המחוזות,
ימליצו המפקחים הכוללים על בתי-ספר מצטיינים בהתאם למדדים בטופס שבנספח
להלן ועל סמך היכרותם עם בתי הספר. ועדה מחוזית שתמונה על ידי מנהל
המחוז תבחן את בתי הספר המומלצים ותדרג את המצטיינים במחוז.

עד תאריך ט' באייר התשנ"ח (5.5.98) יעביר המחוז את שמות שני בתי הספר
המצטיינים, נציגי המחוז לתחרות הארצית, לידיעת ישראל ויסנשטרן, המפמ"ר
ללימודי הסביבה המרכז את התחרות במשרד.

בשלב השני תבחן ועדה ארצית המורכבת מנציגי שני המשרדים את בתי הספר
שעלו לשלב הארצי במהלך חודש מאי.

בחודש יוני ייערך טקס הסיום, בהשתתפות בכירי שני המשרדים, ובו יחולקו
פרסים לבתי הספר המצטיינים בשלב הארצי.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר ישראל ויסנשטרן,
טל' 03‎-6922854/3 ו-052‎-658726.


1.
נספח

מדדים לתחרות בית הספר הנאה - התשנ"ח
המשרד לאיכות הסביבה משרד החינוך התרבות
והספורט

תאריך. . . . . . . . . . . . . .


תחרות ביה"ס הנאה - התשנ"ח - 1998

שם ביה"ס:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם המנהל/ת:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הכתובת:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס' הטלפון:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ניקוד
______

סה"כ

מצב הניקיון (56%)
(כל תת-סעיף מקנה 8 נקודות לכל היותר)
- הניקיון סביב גדר בית הספר והסביבה החיצונית הקרובה
-ניקיון חצר בית הספר (כולל פחי אשפה)
- ניקיון השירותים (כולל נייר, ברזים, כיורים, סבון וכד')
- ניקיון המסדרונות
- ניקיון הכיתות (כולל פחי אשפה)
- ניקיון חדרי הספח (אולם ההתעמלות, המעבדה וכו')
- ניקיון הכניסה לבית הספר.
1.
______

סה"כ

טיפוח בית הספר וסביבתו (30%)
(כל תת-סעיף מקנה 3 נקודות לכל היותר)
- השילוט
- גינון החצר
- גינון הכניסה
- גינון המסדרונות (עציצים ואדניות)
- מתקני המשחקים
- הברזיות
- פינות הישיבה
- טיפוח הכיתות
- התחזוקה הכללית של המבנה (צבע)
- פינות מיוחדות (כמו מרכזי למידה, תערוכות, תמונות וכו').
2.


______

סה"כ

פעילות סביבתית מיוחדת (8%)
(כל תת-סעיף מקנה 2 נקודות לכל היותר)
- מחזור
- איסוף סוללות
- חממות לימודיות
- לימודי סביבה שנתיים
3.______

סה"כ

פעילות בקהילה (60%)
(כל תת-סעיף מקנה 2 נקודות לכל היותר)
- טיפול בגנים ציבוריים
- טיפול באנדרטת זיכרון
- סיוע בבתי אבות
4.


2.

הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998