בטיחות וביטחון
5
בטיחות
5.1
הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ-בית-ספריות -
רכיבה על בעלי-חיים

5.1‎-6

החלפת חוזר מיוחד ו',
תשנ"ו
מטרת הפרסום

6. רכיבה על בעלי-חיים
כללי
6.1
מטרות הוראות הבטיחות האלה - 1)
למסד נוהל קבוע של טיולים עם בעלי-חיים במסגרת טיולי בתי-הספר
ותנועות הנוער ולצמצם למינימום תקלות אפשריות, כדי להפיק הנאה
מהטיול;
א)
לשלב טיולים עם בעלי-חיים במערכת הטיולים הרגילה, כדי לגוון את הטיולים
ולפתוח תחום התנסות נוסף לפני המטיילים.
ב)
לטיולים אלה ערכים נוספים, כגון הכרת בעל-החיים, לימוד מיומנות השליטה בו
והיכולת לנוע בדרכים ובאזורים הקשים לתנועה רגלית. כיום פועלות בארץ חברות
המתמחות בטיולים עם בעלי-חיים ובעיקר עם חמורים, עם סוסים ועם גמלים.
2)
הוראות הבטיחות לגבי שלושת סוגי החיות דומות, אולם יש לשים-לב להבדלים
המתבקשים מעצם העיסוק בבעל-חיים שונה.
3)
בעת ההתקשרות עם בעל המפעל יש לוודא שיש בידיו אישור הפעלה (רישוי), וכן
שהוא פועל ומקיים את הוראות הבטיחות כמפורט כאן.
4)
הוראות לאחראי על הטיול
6.2
הוראות בטיחות אלה הן בנוסף להוראות שפורסמו בחוזרים השונים בנושא הבטיחות
בדרכים:
המורה יוודא שקיימת תעודת וטרינר תקפה המציינת את בריאותם של כל בעלי
החיים, וכן שקיים רשיון המעיד על חיסונם באותה השנה.
1)
המורה יוודא שבידי בעל החברה ביטוח תקף המבטח את המשתתפים בטיול.
2)
המורה ידאג לחלוקת המטיילים לקבוצות, על פי העניין, ויעמיד את המלווים
בראש השיירה ובסופה.
3)
המורה יוודא ביצוע קפדני של הוראות המדריכים המקצועיים.
4)
לקבוצת המטיילים יתלווה חובש המצויד בתיק עזרה ראשונה תקני.
5)
בשיירה יימצאו מכלי מים מלאים בכמות הדרושה, בהתאם למספר המטיילים.
6)
כל טיול עם בעלי חיים יסתיים כשעה לפני רדת החשכה.
7)
המורה יפקוד את המשתתפים בתחילת הטיול ובסיומו.
8)
המורה יוודא שהגישה והכניסה למכלאות ולמקומות ריכוז בעלי החיים תיאסרנה
על המשתתפים בטיול.
9)
כניסה לאזור או למבנה מסודר, שבו בעלי החיים סגורים בתאים, וכן סיור
במקום כזה, ייעשו אך ורק באישור ובליווי האחראי המקצועי והמורים המלווים.

10)
הוראות בטיחות מקצועיות
6.3
שירותים וטרינריים
1)
בעלי החיים יהיו תחת פיקוח וטרינרי, ואישור תקף על בריאותם יימצא בידי
מנהל חברת הטיולים.
א)
בעלי החיים יחוסנו נגד מחלת הכלבת פעם בשנה, או בהתאם להנחיות השירותים
הווטרינריים.
ב)
לכל בעל חיים יהיה כרטיס מעקב בריאותי.
ג)
במקרה של חשד של מחלות מידבקות אצל בעלי החיים יש לפנות ללשכה
הווטרינרית האזורית, באמצעות הרופא הווטרינר.
ד)
בעל חיים פצוע, או חשוד במחלה מידבקת, לא יועמד לרשות המטיילים.
ה)
בעל חברת הטיולים יבצע ביטוח למשתתפים נגד תאונות העלולות להתרחש
בפעילות זו.
ו)
מדריכי רכיבה ומסלולי טיולים
2)
מדריכי הרכיבה יהיו מבוגרים מעל גיל 21 שהוכשרו לכך.
א)
ים לסכנות ולהפתעות הקשורות ברכיבה על בעלי-חיים,