דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשנ"ט בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט - לכיתות א'
(נח)6.3‎-4

1. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות א'


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס'
הקטלוגיתורה
1.11


להתחיל מבראשית, חוברת לתלמיד (2 רמות קושי)
1.11.001/00
8.49
מט"ח
לכיתות א'-ב' (ממ"ד) / מט"ח *כל חוברתלהתחיל מבראשית, חוברת דוגמה למורה
1.11.002/00
8.49
מט"ח
(2 רמות קושי) (ממ"ד) / מט"ח *כל חוברת

11.80
מעלות
יציאת מצרים ומתן תורה / ת"ל *
1.11.301/00
35.24
מעלות
יציאת מצרים ומתן תורה, תיק תמונות / ת"ל *
1.11.301/01
7.61
מעלות
מגילת אסתר, מדריך לגננת ולמורה / ת"ל *
1.11.302/00
5.58
מעלות
פסוקי בראשית / ת"ל *
1.11.303/00


סיפורי האבות וסיפורי יוסף, בראשית לגיל
1.11.304/00
14.45
מעלות
הרך / ת"ל *סיפורי האבות וסיפורי יוסף, אוסף תמונות לתצוגה
1.11.305/00
17.70
מעלות
בכיתה / ת"ל *על המקרא ועל הוראתו, לקט מאמרים, חוברת ב',
1.11.306/00
11.75
רכגולד
למורה / ת"לתורה שבעל-פה
1.12


אפתעה בילקוטי (הסידור) - דפדפת לכיתה א' (ממ"ד)/
1.12.300/00
13.05
מעלות
ב"א + ת"ל *קריאה וכתיבה והבנת הנקרא
1.21


אלפוני, חלק ראשון (ראשית לימוד הקריאה) /
1.21.010/00
19.25
מסדה
נ' פרסקי, צ' וילנסקי **

8.40
מסדה
אנו כותבים, חוברת עבודה / נ' פרסקי, צ' וילנסקי**
1.21.011/00


נחבר ונקרא, חלק א' / ש' ברוורמן-קניוק, א' איילון
1.21.013/00
16.62
עמיחי
פ' ברעם **נחבר ונקרא, חלק ב' / ש' ברוורמן-קניוק, א' איילון
1.21.014/00
27.52
עמיחי
פ' ברעם **נחבר ונקרא, מדריך למורה לחלקים א'-ב' /
1.21.015/00
1.35
עמיחי
ש' ברוורמן-קניוק, א' איילון, פ' ברעם **דפי עבודה לתלמיד

10.21
אוצר המורה
לקט 3 - חזרה **
1.21.029/03
4.09
אוצר המורה
לקט 4 - תרגול ניעתי **
1.21.029/04
4.09
אוצר המורה
לקט 5 - ספרונים **
1.21.029/05
4.09
אוצר המורה
לקט 6 - משחקים **
1.21.029/06
2.06
אוצר המורה
לקט 7 - אבחון **
1.21.029/07


תמונות ברצף וכרזות לכיתה

14.39
אוצר המורה
תרגילי קריאה, חלק 1 / ש' זבורוב **
1.21.031/00
17.04
אוצר המורה
תרגילי קריאה, חלק 2 / ש' זבורוב **
1.21.032/00
14.39
אוצר המורה
תרגילי קריאה, חלק 3 / ש' זבורוב **
1.21.033/00
13.12
אוצר המורה
תרגילי קריאה, מדריך למורה / ש' זבורוב **
1.21.034/00
2.69
יסוד
מי כמוני קורא (ממ' וממ"ד) א' / מ' כהן **
1.21.035/00
2.16
יסוד
מי כמוני קורא (ממ' וממ"ד) ב' / מ' כהן **
1.21.036/00
2.69
יסוד
מי כמוני קורא (ממ' וממ"ד) ג' / מ' כהן **
1.21.037/00
2.69
יסוד
מי כמוני קורא (ממ' וממ"ד) ד' / מ' כהן **
1.21.038/00
3.38
יסוד
מי כמוני קורא (ממ' וממ"ד) ה' / מ' כהן **
1.21.039/00
2.16
יסוד
מי כמוני קורא (ממ' וממ"ד) ו' / מ' כהן **
1.21.040/00
2.16
יסוד
מי כמוני קורא, מדריך למורה / מ' כהן **
1.21.041/00
48.22
יסוד
בחזרה לאלף בית / חוה צ'רנוב, סנסנה רוזנברג
1.21.042/00


בחזרה לאלף בית, מדריך למורה/
1.21.042/01
24.66
יסוד
חוה צ'רנוב, סנסנה רוזנברגהכול קורה לי, חוברת להוראת קריאה משמעותית
1.21.043/00
11.44
מודן
בכיתה א' / ח' בר

11.44
מודן
הכול קורה לי, מדריך למורה / ד' קול, ח' בר
1.21.044/00


קום נקום, לכיתות א'-ב'/מט"ח

49.14
מט"ח
סדרת פעילויות
1.21.045/00
3.92
מט"ח
מדריך למורה
1.21.045/01
22.64
מט"ח
חוברת תשובות
1.21.045/02
6.13
מט"ח
דפי מבחן ומעקב (ל-5 תלמידים)
1.21.045/03


צעד צעד, א, לכיתות א'-ב'/מט"ח(מהדורה מעודכנת)

32.75
מט"ח
מארז 5 ספרונים
1.21.046/00
32.75
מט"ח
מארז 5 ספרונים (חוברת עבודה)
1.21.046/01
94.18
מט"ח
מארז 5 קלטות
1.21.046/05
8.40
מט"ח
מדריך למורה ל"צעד צעד", א'-ג'
1.21.046/06


יש לי סוד - אני קורא! לכיתות א'-ב'חינוך מיוחד, ממ'/מט"ח

7.52
מט"ח
יש לי סוד, הבחנה שמיעתית - חוברת
1.21.047/00
7.52
מט"ח
יש לי סוד 1 - חוברת
1.21.047/01
7.52
מט"ח
יש לי סוד 2 - חוברת
1.21.047/02
7.52
מט"ח
יש לי סוד 3 - חוברת
1.21.047/03
7.52
מט"ח
יש לי סוד 4 - חוברת
1.21.047/04
7.52
מט"ח
יש לי סוד 5 - חוברת
1.21.047/05
7.52
מט"ח
יש לי סוד 6 - חוברת
1.21.047/06
7.52
מט"ח
יש לי סוד 7 - חוברת
1.21.047/07
7.52
מט"ח
יש לי סוד 8 - חוברת
1.21.047/08
7.52
מט"ח
יש לי סוד 9 - חוברת
1.21.047/09
7.52
מט"ח
יש לי סוד 10 - חוברת
1.21.047/10
7.52
מט"ח
יש לי סוד 11 - חוברת
1.21.047/11
7.52
מט"ח
יש לי סוד 12 - חוברת
1.21.047/12
7.52
מט"ח
יש לי סוד 13 - חוברת
1.21.047/13
7.52
מט"ח
יש לי סוד 14 - חוברת
1.21.047/14
7.52
מט"ח
יש לי סוד 15 - חוברת
1.21.047/15
7.52
מט"ח
יש לי סוד 16 - חוברת
1.21.047/16
7.52
מט"ח
יש לי סוד 17 - חוברת
1.21.047/17
7.52
מט"ח
יש לי סוד - תכנית כתיבה
1.21.047/18
12.66
מט"ח
סיפורים שקראתי במחשב - חוברת
1.21.047/19
45.17
מט"ח
מארז כרטיסי הברקה
1.21.047/20
11.27
מט"ח
מדריך למורה
1.21.047/21


חוברת א': דפים לתלמיד לראשית הקריאה /
1.21.048/00
23.27
ליטף
נ' אלטלףחוברת ב': דפים לתלמיד לביסוס תהליך רכישת
1.21.048/01
16.42
ליטף
הקריאה / נ' אלטלףחוברת ג': דפים לתלמיד לטיפוח הקריאה והבנת
1.21.048/02
15.06
ליטף
הנקרא / נ' אלטלף

27.38
ליטף
ליטף, מדריך למורה / נ' אלטלף
1.21.048/03

22.90
קריאה קלה, חוברת א', כיתה טיפולית / נ' לוין,
י' לוי מסדה
1.21.049/00
20.02
מסדה
קריאה קלה, חוברת ב', כיתה טיפולית / נ' לוין, י' לוי
1.21.050/00
22.85
מסדה
קריאה קלה, חוברת ג', כיתה טיפולית / נ' לוין, י' לוי
1.21.051/00


קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות, א', ב' / נ' לוין
1.21.052/00
12.88
מסדה
י' לוי

7.15
מסדה
קריאה קלה, מדריך למורה , לחוברות, א', ב', ג'
1.21.052/01
20.30
דביר
כיף לקרוא ולכתוב, חוברת א', לכיתה א' / ציפורה הן
1.21.053/00
20.30
דביר
חוברת ב', לכיתה א' / ציפורה הן

20.30
דביר
חוברת ג', לכיתה א' / ציפורה הן

חינם
דביר
מדריך למורה, לכיתה א' / ציפורה הן
1.21.053/01


"לקרוא בכיף", סדרת סיפורים ללומד המתחיל
1.21.301/00


ולמתקדם, לכיתות א', ב' (בסדרה 20 מקבצים )

13.38
טח"י
ובכל מקבץ 4 חוברות / מט"ח, ת"ל כל מקבץידיעת הלשון
1.22
39.14
אחיעבר
אנו קוראים ומשחקים / ת' פיש (נחשון) *
1.22.001/00


אנו קוראים ומשחקים, מדריך למורה /
1.22.002/00
2.96
אחיעבר
ת' פיש (נחשון) *

47.64
מט"ח
מילוני, מילון מצויר לילדים / ש' פלס, ש' אריאלי *
1.22.005/00
9.63
מט"ח
מילוני, דפי עבודה, לכיתה א' / ש' פלס, ש' ריק *
1.22.006/00
45.93
מעלות
משחקים במילים, מארז משחקים / ת"ל *
1.22.300/00


בלי סודות - מהדורה משוכתבת (חוברות 10‎-1) /
1.22.301/00
7.31
מט"ח
א' ווהל, נ' לימור כל חוברתהבעה בעל פה ובכתב
1.23


סוד גלוי, תכנית מוכנות לקריאה בגןובכיתה א' / מט"ח*פירוט התכניתפגישת היכרות - דפים להיכרות עם התלמיד
1.23.001/01
30.37
מט"ח
(מארז ל-20 תל') *

89.17
מט"ח
מארז קלטות שמע *
1.23.001/02
56.19
מט"ח
מארז לטיפוח הלשון (מארז כיתתי) *
1.23.001/03
3.55
מט"ח
פגישת היכרות - דוגמה למורה *
1.23.001/04


חוברות עבודה: 1. ברחוב; 2. ביום הולדת;
1.23.001/05
9.09
מט"ח
3. בסופרמרקט; 4. ערב טוב * כל חוברת

18.01
מעלות
אוריינות בכיתה א' / ת"ל
1.23.300/00
33.45
המפ"ה
איך כותבים פיל, קלטת וידיאו / ת"ל
1.23.301/00
19.21
מעלות
אוריינות בכיתה א' (גם) באמצעות מחשב / ת"ל
1.23.302/00


ספרות - מקראות
1.24
21.77
מסדה
אלפוני, חלק שני, מקראה / נ' פרסקי, צ' וילנסקי *
1.24.001/00


מפגשים - לגעת במילים, לחיות שיר, מקראה
1.24.002/00
55.87
עם עובד
לכיתה א' / א' כהן *מפגשים - לגעת במילים, לחיות שיר, חוברת עבודה/
1.24.003/00
13.76
עם עובד
א' כהן *מפגשים - לגעת במילים, לחיות שיר, מדריך למורה /
1.24.004/00
4.21
עם עובד
א' כהן *

חינם
מט"ח
ילדים בכביש / א' יפתח *
1.24.005/00
31.57
מסדה
האלפון שלנו / נ' פרסקי, צ' וילנסקי *
1.24.006/00


דרך המילים, ספר א' שלי, מקראה / ב' טליתמן,
1.24.008/00
32.37
כנרת
רייזברגדרך המילים, ספר א' שלי, מדריך למורה /
1.24.008/01
14.09
כנרת
ב' טליתמן, רייזברגקלי קלות, מקראה ראשונה, עבודה עצמית לטיפוח
1.24.010/00
40.05
יבנה
החשיבה / ח' צ'רנוב, מ' הרפזקלי קלות, מקראה ראשונה, עבודה עצמית לטיפוח
1.24.010/01
11.13
יבנה
החשיבה, מדריך למורה / ח' צ'רנוב, מ' הרפזמקראות

26.59
מט"ח + ע"ע
חלונות א', מקראה / ת"ל + מט"ח + עם עובד
1.24.300/00
7.16
מט"ח + ע"ע
חלונות א', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח + עם עובד
1.24.301/00
7.86
מט"ח + ע"ע
חלונות א', מדריך למורה / ת"ל + מט"ח + עם עובד
1.24.301/01
44.18
מט"ח + ע"ע
חלונות א', קלטת וידיאו / ת"ל + מט"ח + עם עובד
1.24.302/00
10.44
מט"ח + ע"ע
חלונות א', קלטת שמע / ת"ל + מט"ח + עם עובד
1.24.303/00


מתמטיקה
1.41
10.61
יבנה
חשבון למתחילים א' (לחינוך מיוחד) / ש' בורק
1.41.002/00


ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א' (מארז) /
1.41.003/00
82.17
ספר לכל
ת' עץ הדר *

20.54
ספר לכל
ספר לתלמיד, חלק 1 / ת' עץ הדר *
1.41.003/01
11.41
ספר לכל
תיק דפי עבודה, חלק 1 / ת' עץ הדר *
1.41.003/02
31.94
ספר לכל
ספר לתלמיד, חלק 2 / ת' עץ הדר *
1.41.003/03
15.87
ספר לכל
תיק דפי עבודה, חלק 2 / ת' עץ הדר **
1.41.003/04
13.68
ספר לכל
מבדקים / ת' עץ הדר **
1.41.003/05
6.82
ספר לכל
דפי המחשה / ת' עץ הדר **
1.41.003/06


ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א' מדריך למורה /
1.41.003/07
63.77
ספר לכל
ת' עץ הדר **מתמטיקה חדשה, לימוד בדרך הגילוי, על-פי סדרה
1.41.004/00
17.05
ספר לכל
אמריקאית / ע' ארליך ואחרים **מתמטיקה חדשה, לימוד בדרך הגילוי, מדריך למורה
1.41.005/00


ע"פ סדרה אמריקאית, חלקים א'-ב' / ע' ארליך

38.10
ספר לכל
ואחרים **

22.30
עמיחי
מתמטיקה 1, כרך א' / ש' בורק
1.41.007/00
22.30
עמיחי
מתמטיקה 2, כרך ב' / ש' בורק
1.41.007/01
5.57
עמיחי
מתמטיקה, מדריך למורה, לחלקים א'-ב' / ש' בורק
1.41.007/02


אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה א' / ת"ל + מט"ח

16.40
מט"ח
חלק 1 (מהדורה משוכתבת)
1.41.300/01
15.98
מט"ח
חלק 2 (מהדורה משוכתבת)
1.41.300/02
15.75
מט"ח
חלק 3 (מהדורה משוכתבת)
1.41.300/03
11.31
מט"ח
מארז אבזרים לתלמיד
1.41.301/00
22.43
מט"ח
שקית בדידים
1.41.302/00
28.85
מט"ח
מארז מבחנים (ל-5 תלמידים)
1.41.303/00
4.63
מט"ח
מארז שקפים אדומים - להשלמה (ל-10 תלמידים)
1.41.304/00
16.43
מט"ח
פרקי גיאומטרייה, לכיתה א'
1.41.305/00
20.07
מט"ח
מדריך למורה לחלק 1
1.41.305/01
16.41
מט"ח
מארז מראות (ל-5 תלמידים)
1.41.305/02
31.86
מט"ח
מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5 תלמידים)
1.41.305/03
24.74
מט"ח
מדריך למורה לחלק 2
1.41.305/04


ועוד אחת, תכנית להוראת המתמטיקה להוראהמותאמת / ת"ל + מט"חכיתה א' - מהדורה משוכתבת

5.72
מט"ח
הכרת המספרים 10‎-0, הסימנים &< ,;lt;, =
1.41.306/00
8.57
מט"ח
חיבור וחיסור בבדידים
1.41.307/00
3.28
מט"ח
קטעים ומצולעים
1.41.308/00
5.67
מט"ח
חיבור וחיסור עד 10
1.41.309/00
6.43
מט"ח
המספרים עד 20: עשרות שלמות
1.41.310/00
2.86 |
מט"ח
חידת מראה
1.41.311/00
5.29
מט"ח
בעיות מילוליות - חלק א'
1.41.312/00
7.14
מט"ח
בעיות מילוליות - חלק ב'
1.41.313/00
5.97
מט"ח
חיבור וחיסור עד 13 : תרגילי שרשרת
1.41.314/00
7.25
מט"ח
כפל עד 20
1.41.315/00
6.08
מט"ח
מדידת אורך
1.41.316/00
1.59
מט"ח
ישר המספרים
1.41.317/00
5.36
מט"ח
חשבון מחשבון א'; מספרים חסרים, הצבות
1.41.318/00
11.31
מט"ח
מארז אבזרים לתלמיד
1.41.319/00
22.43
מט"ח
שקית בדידים
1.41.320/00
5.37
מט"ח
מבחן סוף השנה לכיתה א' (ל-5 תלמידים)
1.41.321/00
4.48
מט"ח
מארז שקפים אדומים - להשלמה (ל-10 תלמידים)
1.41.322/00
16.40
מט"ח
מארז מראות (ל-5 תלמידים)
1.41.323/00
31.87
מט"ח
מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5 תלמידים)
1.41.324/00


חומרים למתקשים (גשרים)כיתה א' - גשרים

6.13
מט"ח
הכרת המספרים 10‎-0 - השלמה
1.41.325/00
6.13
מט"ח
מצבי חיבור וחיסור - מוכנות
1.41.326/00
3.80
מט"ח
חיבור - מוכנות
1.41.327/00
3.80
מט"ח
חיסור - מוכנות
1.41.328/00
4.77
מט"ח
המספרים 20‎-11 - חלופה
1.41.329/00
6.13
מט"ח
בעיות מילוליות - חלופה
1.41.330/00


טבע לבית הספר היסודי
1.51


עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה, חוברת
1.51.001/00
10.61
מט"ח
לכיתות א'-ב' / מט"חעונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה, מדריך
1.51.001/01
11.87
מט"ח
למורה / מט"ח

47.90
מט"ח
מארז תמונות להפעלה, כיתות א'-ב' / מט"ח
1.51.002/00


זה הטבע שלי, לכיתות א'-ב' / יונה זלברמן,
1.51.003/00
14.44
כנרת
דליה קורח-שגבזה הטבע שלי, מדריך למורה / יונה זלברמן,
1.51.003/01
13.24
כנרת
דליה קורח-שגב

1.74
גסטליט
אבנים, דפי קריאה לכיתות א'-ב' / מט"ל *
1.51.301/00
9.94
גסטליט
אבנים, מדריך למורה / מט"ל *
1.51.302/00
3.51
גסטליט
יצורים חיים וסביבתם, לכיתות א'-ב' / מט"ל *
1.51.303/00
5.78
גסטליט
יצורים חיים וסביבתם, מדריך למורה / מט"ל *
1.51.304/00
18.93
רמות
קולט כל העת (תקשורת), לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א *
1.51.305/00
16.39
רמות
קולט כל העת, מדריך למורה / אונ' ת"א *
1.51.306/00
30.30
רמות
עונות השנה, לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א *
1.51.307/00
27.05
רמות
עונות השנה, מדריך למורה / אונ' ת"א *
1.51.308/00


תצפיות במזג אוויר, לתלמידים מחוננים, לכיתה א'
1.51.309/00
24.01
מל"מ י-ם
ואילך *

24.80
רמות
בינינו, לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א
1.51.310/00
14.24
רמות
בינינו, מדריך למורה / אונ' ת"א
1.51.310/01
24.80
רמות
להיות בריא, ספר א', לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א
1.51.311/00
14.24
רמות
להיות בריא, ספר א', מדריך למורה / אונ' ת"א
1.51.312/00
24.80
רמות
להיות בריא, ספר ב',לכיתות א'-ב', / אונ' ת"א
1.51.313/00
23.72
רמות
להיות בריא, ספר ב' , מדריך למורה / אונ' ת"א
1.51.314/00
11.89
רמות
אנחנו לא לבד / אונ' ת"א
1.51.315/00
10.37
רמות
אנחנו לא לבד - למורה / אונ' ת"א
1.51.315/01
12.81
רמות
אכפת לי, לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א
1.51.316/00
10.85
רמות
אכפת לי, מדריך למורה / אונ' ת"א
1.51.316/01


אמנות
1.71


ילדים נפגשים עם יצירות אמנות, ערכת תמונות,
1.71.301/00
74.68
מעלות
כולל מדריך / ת"לבטיחות בדרכים
1.73


מעשה שהיה במעבר חצייה, לגן הילדים ולכיתות
1.73.001/00
36.64
כתר
א'-ב' / נ' הראל

36.64
כתר
מעשה שהיה, מדריך למורה / ש' רביד
1.73.002/00


זהרור, סדרת חוברות לגיל הרך, ערכת הדרכה/
1.73.003/00
224.94
מט"ח
איילה יפתחבמדינת אל תאונה, לכיתות ב'-ד', 3 חוברות:
1.73.004/00
12.94
מט"ח
אני וסביבתי, רחובות, בבית / איילה יפתח כל חוברת

6.81
מט"ח
במדינת אל תאונה, מדריך למורה / איילה יפתח
1.73.004/01


טכנולוגיה
1.74
8.76
מט"ח
משהו זז כאן, לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח
1.74.300/00
12.10
מט"ח
משהו זז כאן, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח
1.74.301/00
8.08
מט"ח
הכל מנייר לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח
1.74.302/00
10.07
מט"ח
מה עושים? מדפיסים ! / ת"ל + מט"ח
1.74.303/00
12.97
מט"ח
חומרים ותהליכים, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח
1.74.304/00
33.45
המפ"ה
חומרים ותהליכים, קלטת וידיאו / ת"ל
1.74.305/00


כישורי חיים
1.79


כישורי חיים, מד"ל לכיתות א'-ב' לביה"ס הממ' /
1.79.300/00
35.67
מעלות
ת"ל + שפ"יכישורי חיים, מד"ל לכיתות א'-ב' לביה"ס הממ"ד/
1.79.301/00
42.08
מעלות
ת"ל + שפ"יקדימה
הודעות

חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998