דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשנ"ט בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט - לכיתות ב'-ו'(המשך)
(נח)6.3‎-4


2. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ב'-ו'(המשך)


המחיר
בש"ח

ההוצאה

שם הספר והמחבר

המס'
הקטלוגי
הבעה בעל-פה ובכתב

2.23  

9.88

מעלות

על עצמי (פעילויות לתלמיד), לכיתות ב'-ג' / ת"ל *

2.23.311/00על עצמי ועל עוד... מדריך למורה הכולל הדרכה

2.23.312/00

31.27

מעלות

לחוברות "על עצמי" ו"ילדים בשירים" / ת"ל *


5.97

מעלות

סימני פיסוק, לכיתות ד'-ו' / ת"ל *

2.23.316/00

6.74

מעלות

אף-על-פי-כן ולמרות הכול / ת"ל

2.23.316/01

106.46

מ' שון י-ם

תרבות הדיבור, מרכז למידה / מכון שון *

2.23.317/00לשון והבעה לחינוך המיוחד

17.18

מעלות

הנה אני / ת"ל *

2.23.318/00

6.06

מעלות

אנחנו מברכים / ת"ל *

2.23.318/01אני ואנחנו א', מקראה, לכיתות ג' - ד' / יח"ס,

2.23.319/00

28.19

רמות

אונ' ת"א


20.36

רמות

אני ואנחנו א', פעילויות לתלמיד / יח"ס, אונ' ת"א

2.23.320/00

22.45

רמות

אני ואנחנו, מדריך למורה / יח"ס, אונ' ת"א

2.23.320/01אני ואנחנו ב', מקראה לכיתות ה'-ו' / יח"ס,

2.23.321/00

43.00

רמות

אונ' ת"א *


47.76

רמות

אני ואנחנו ב', מדריך למורה / יח"ס, אונ' ת"א, ת"ל *

2.23.322/00

21.43

מעלות

עשה טוב, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל

2.23.324/00

22.00

מעלות

שלי, שלך, שלנו, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל

2.23.325/00

22.00

מעלות

השבת אבדה, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל

2.23.326/00

24.07

מעלות

דובר אמת, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל

2.23.327/00

29.08

מעלות

להיות סבלן, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל

2.23.328/00

28.71

מעלות

להיות מנהיג, מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל

2.23.329/00לקרוא ולכתוב, על קריאה וכתיבה לילדים מתקשים,

2.23.300/00

16.60

מעלות

מדריך למורה / ת"ל


11.62

טח"י

הילדים משכונת חיים, חלק א' / א' שטאל *

2.23.904/00

9.70

טח"י

הילדים משכונת חיים, חלק ב' / א' שטאל *

2.23.905/00הילדים משכונת חיים, מדריך למורה לחלקים א'-ב' /

2.23.906/00

3.85

טח"י

א' שטאל * כל חוברת
ספרות - מקראות

2.24  

33.93

כנרת

דרך המילים, ב', מקראה / ב' טליתמן, ר' רייזברג

2.24.001/00

13.05

כנרת

דרך המילים, ב', מדריך למורה/ ב' טליתמן, ר' רייזברג

2.24.001/01דרך המילים, ב', חוברת עבודה/ ב' טליתמן,

2.24.001/02

10.44

כנרת

ר' רייזברג כל חוברת


49.08

כנרת

דרך המילים, ג', מקראה / ב' טליתמן, ר' רייזברג

2.24.002/00

13.05

כנרת

דרך המילים, ג', מדריך למורה/ ב' טליתמן, ר' רייזברג

2.24.002/01

48.03

כנרת

דרך המילים, ד' / ב' טליתמן, ר' רייזברג

2.24.003/00דרך המילים, ד', מדריך למורה/ ב' טליתמן,

2.24.003/01

13.05

כנרת

ח' שליטא


50.12

כנרת

דרך המילים, ה', מקראה / ב' טליתמן, ח' שליטא

2.24.004/00דרך המילים, ה', מדריך למורה/ ב' טליתמן,

2.24.004/01

16.70

כנרת

ח' שליטא
דרך המילים, ה', חוברות עבודה א'-ב' / ב' טליתמן,

2.24.004/02

15.00

כנרת

ח' שליטא
דרך המילים, ה', מדריך למורה לחוברת העבודה /

2.24.004/03

13.00

כנרת

ב' טליתמן, ח' שליטא
מקראה בין תחומית (דרך המילים), כיתה ו' /

2.24.005/00

48.05

כנרת

ב' טליתמן, ח' שליטא
מקראה בין תחומית (דרך המילים), לכיתה ו', מדריך

2.24.005/01

16.02

כנרת

למורה / ב' טליתמן, ח' שליטא


13.57

עם עובד

חלונות לכיתה ד', חוברת פעילות/ מט"ח

2.24.006/00

14.04

עם עובד

חלונות לכיתות ד'-ו', מדריך למורה / מט"ח

2.24.006/01

9.72

מרכוס

ספרנו החדש, לכיתה ב' / ש' בן-חנן *

2.24.008/00

7.98

מרכוס

זה ספרנו, לכיתה ב' (חוברת עבודה) / ש' בן-חנן **

2.24.009/00

17.23

מרכוס

זה ספרנו, לכיתה ג' / ש' בן-חנן **

2.24.010/00

9.21

מרכוס

זה ספרנו, לכיתה ג' (חוברת עבודה) / ש' בן-חנן **

2.24.011/00

3.89

מרכוס

פרקים לדידקטיקה לכיתות היסוד / ש' בן-חנן **

2.24.012/00הספר שלי, ב', לט"ט (מקביל לחלק ראשון) /

2.24.019/00

7.26

מרכוס

ד' לבנון **


4.52

מרכוס

הספר שלי, ב', לט"ט (חוברת עבודה) / ד' לבנון **

2.24.021/00מקראות ישראל חדשות, ב', מהדורה מעודכנת/

2.24.022/00

50.03

מסדה

נ' פרסקי


13.38

מסדה

מקראות ישראל חדשות, ב', מדריך למורה / ר' דומיניץ

2.24.022/01מקראות ישראל חדשות, ב', חוברת עבודה מעודכנת /

2.24.022/02

23.71

מסדה

נ' פרסקי, ר' דומיניץ
מקראות ישראל חדשות, ג', מהדורה מעודכנת/

2.24.023/00

50.12

מסדה

נ' פרסקי, הד ארצי
מקראות ישראל חדשות, ג', מהדורה מעודכנת,

2.24.023/01

14.09

מסדה

מדריך למורה/ הד ארצי, ר' דומיניץ
מקראות ישראל חדשות, ג', חוברת עבודה, מהדורה

2.24.023/02

22.50

מסדה

מעודכנת/ הד ארצי, נ' פרסקי, ר' דומיניץ


10.03

מסדה

חברים לומדים עברית / י' שקד *

2.24.024/00מקראות ישראל חדשות, ו' (מהדורה מתוקנת וחדשה) /

2.24.029/00

53.13

מסדה

ע' פרס (פרסקי)


7.94

מסדה

מקראות ישראל חדשות, ו', מדריך למורה / נורית גולן

2.24.029/01

19.83

קרני

נטעים, ספר שלישי / ד' ברגמן *

2.24.034/00

2.42

קרני

נטעים, ספר שלישי, מדריך למורה / ד' ברגמן **

2.24.035/00

31.40

ז'ק

סיפור ושיר - הבה נכיר, לרמה ה' / ר' גלעדי **

2.24.036/00סיפור ושיר - הבה נכיר, לרמה ו', כולל מדריך למורה /

2.24.037/00

35.71

ז'ק

ר' גלעדי *
באומר ובשיח, לקט ספרותי, לביה"ס היסודי -

2.24.038/00

44.98

ס"פ

ספר ראשון, לכיתות ג'-ד' / ג' ברגסון **
באומר ובשיח, לקט ספרותי, לביה"ס היסודי,

2.24.039/00

14.99

ס"פ

מדריך למורה, לכיתות ג'-ד' / ג' ברגסון **
עשר תחנות...ועוד תחנה, מקראה וחוברת עבודה,

2.24.044/00

47.25

יסוד

לכיתה ג' / ד' קרח-שגב
עשר תחנות...ועוד תחנה, לכיתה ג', מדריך למורה /

2.24.044/01

8.88

יסוד

ד' קרח-שגב
עשר תחנות...ועוד תחנה, מקראה וחוברת עבודה

2.24.045/00

50.18

יסוד

לכיתה ד' / ד' קרח-שגב
עשר תחנות...ועוד תחנה, לכיתה ד', מדריך למורה /

2.24.045/01

8.88

יסוד

ד' קרח-שגב


13.76

עם עובד

מפגשים ב', חוברת עבודה / א' כהן **

2.24.046/00

4.21

עם עובד

מפגשים ב', מדריך למורה / א' כהן **

2.24.046/01מפגשים - לגעת במילים לחיות שיר, לכיתה ג' /

2.24.047/00

55.87

עם עובד

א' כהן **
מפגשים - לגעת במילים לחיות שיר, לכיתה ג',

2.24.048/00

4.21

עם עובד

מדריך למורה / א' כהן **
מפגשים - לגעת במילים לחיות שיר, לכיתה ד' /

2.24.049/00

55.87

עם עובד

א' כהן **
מפגשים - לגעת במלים לחיות שיר, לכיתה ד',

2.24.050/00

4.21

עם עובד

מדריך למורה / א' כהן **
מפגשים - לגעת במילים לחיות שיר, חוברת עבודה/

2.24.051/00

10.71

עם עובד

א' כהן **


10.71

עם עובד

מפגשים ה', חוברת עבודה / א' כהן **

2.24.052/00

4.21

עם עובד

מפגשים ה', מדריך למורה / א' כהן **

2.24.053/00מפגשים - לגעת במילים לחיות שיר, לכיתה ו' /

2.24.054/00

55.87

עם עובד

א' כהן **
מפגשים - לגעת במילים לחיות שיר, לכיתה ו',

2.24.055/00

4.21

עם עובד

מדריך למורה / א' כהן **
לגעת במילים לחיות שיר, לכיתה ו', חוב' עבודה /

2.24.056/00

10.71

עם עובד

א' כהן **


20.02

צ'ריקובר

עמנו בשואה, מקראה / רזניק **

2.24.057/00

7.96

צ'ריקובר

עמנו בשואה, מדריך למורה / יעל רזניק **

2.24.058/00באומר ובשיח - לקט ספרותי לביה"ס היסודי,

2.24.060/00

57.14

ס"פ

לכיתות ד'-ה' / ג' ברגסון **
באומר ובשיח, לכיתות ד'-ה', מדריך למורה /

2.24.061/00

15.81

ס"פ

ג' ברגסון **
באומר ובשיח, לכיתות ה'-ו', מדריך למורה /

2.24.062/00

13.24

דביר

ג' ברגסון **
באומר ובשיח, לכיתות ה'-ו', ספר לתלמיד /

2.24.063/00

61.90

דביר

ג' ברגסון **


32.91

חורב

פרקי ספרות, לכיתות ה'-ו' / ר' צדקה *

2.24.068/00

29.38

חורב

פרקי ספרות, לכיתות ה'-ו', מדריך למורה / ר' צדקה *

2.24.069/00עשר תחנות...ועוד תחנה, מקראה וחוברת עבודה

2.24.070/00לכיתה ב' / ד' קרח-שגב (מהדורה שכתוב על


48.21

יסוד

עטיפתה: "באישור משרד החינוך התרבות והספורט") **
עשר תחנות...ועוד תחנה, לכיתה ב', מדריך למורה /

2.24.070/01

12.95

יסוד

ד' קרח-שגב **


66.25

רכס

קישורים, מקראה לכיתה ד' / א' כהן, בן שחר

2.24.071/00

66.25

רכס

קישורים, לכיתה ד', מדריך למורה / א' כהן, ר' בן-שחר

2.24.071/01הסדרה "לקרוא שיר", חוברות לתלמיד,
לכיתות ג'-ד' / מט"ח
פירוט הסדרה


12.75

מט"ח

א. לשמוע צליל כתוב - חשוב!

2.24.072/01

12.75

מט"ח

ב. גם מבנה - משנה!

2.24.072/02

12.75

מט"ח

ג. מילים חוזרות - עוזרות!

2.24.072/03

4.01

מט"ח

ד. יש לי כאלה חברים... - חוברת שירים

2.24.072/04

14.40

מט"ח

ה. יש לי כאלה חברים... - חוברת פעילויות (ב-3 רמות)

2.24.072/05הסדרה "לקרוא שיר", מדריך למורה לשלב א'

2.24.073/00

17.26

מט"ח

(חוברות א-ג)
הסדרה "לקרוא שיר", מדריך למורה לשלב ב'

2.24.073/01

13.81

מט"ח

(חוברות ד-ה)


50.12

מסדה

מיתרים, מקראה, ב' / מ' ברוך, ד' שטיין

2.24.074/00

19.84

מסדה

מיתרים, מדריך למורה, ב' / מ' ברוך, ד' שטיין

2.24.074/01

22.45

מסדה

מיתרים, חוברת עבודה, ב' / ד' שטיין, ז' סידי

2.24.074/02

21.93

מסדה

מיתרים, מקראה, ג' / מ' ברוך, ד' שטיין

2.24.075/00

20.88

מסדה

מיתרים, מדריך למורה, ג' / מ' ברוך, ד' שטיין

2.24.075/01

23.49

מסדה

מיתרים, חוברת עבודה, ג' / מ' ברוך, ד' שטיין, ז' סידי

2.24.075/02

54.30

מסדה

מיתרים, מקראה, ד' / מ' ברוך, ד' שטיין

2.24.076/00

21.40

מסדה

מיתרים, מדריך למורה, ד' / מ' ברוך, ד' שטיין

2.24.076/01

24.01

מסדה

מיתרים, חוברת עבודה ד' / ד' שטיין, ז' סידי

2.24.076/02

54.30

מסדה

מיתרים, מקראה, ה' / מ' ברוך, ד' שטיין,ז' סידי

2.24.077/00

21.40

מסדה

מיתרים, מדריך למורה, ה' / מ' ברוך, ד' שטיין

2.24.077/01

24.01

מסדה

מיתרים, חוברת עבודה, ה' / ד' שטיין

2.24.077/02

52.00

הד ארצי,
מסדה

מיתרים, מקראה, ו', / מ' ברוך, ד' שטיין

2.24.077/03מיתרים, ו', מדריך למורה / מ' ברוך,

2.24.077/04

20.50

הד ארצי,
מסדה

ד' שטיין
מיתרים, ו', חוברת עבודה / ד' שטיין,

2.24.077/05

24.00

הד ארצי,
מסדה

ז' סידי
ספרות וטיפוח הבנת הנקרא
קשת, תכנית בהבנת הנקרא ספרות,
לכיתות ד'-ו' / מט"חפירוט התכנית: שלב א' (כיתות ד'-ה')
מי זה? - הכרת המושג דמות


2.99

מט"ח

חוברת (פעמון)

2.24.078/01

2.99

מט"ח

חוברת (בית)

2.24.078/02

2.99

מט"ח

חוברת (פרח)

2.24.078/03מדריך למורה (המדריך משותף לחוברות אלה

2.24.078/04

4.56

מט"ח

ולחוברות "מה באמת?" ו"חושב או בטוח")
"דמות להכיר" - הכרת אפיוני דמויות

7.58

מט"ח

חוברת (פעמון)

2.24.078/05

7.58

מט"ח

חוברת (בית)

2.24.078/06

7.58

מט"ח

חוברת (פרח)

2.24.078/07

11.76

מט"ח

מדריך למורה

2.24.078/08"מה שבין המילים" - הסקת מסקנות


בקריאה (א, ב)


6.75

מט"ח

חוברת - חלק א' (פעמון)

2.24.078/09

6.75

מט"ח

חוברת - חלק ב' (פעמון)

2.24.078/10

8.19

מט"ח

חוברת - חלק א' (בית - פרח)

2.24.078/11

8.19

מט"ח

חוברת - חלק ב' (בית - פרח)

2.24.078/12"מה, באמת?" - הבחנה בין דמיון למציאות

2.99

מט"ח

חוברת - דמיוני (פעמון)

2.24.078/14

2.99

מט"ח

חוברת - דמיוני (בית)

2.24.078/15

2.99

מט"ח

חוברת - דמיוני (פרח)

2.24.078/16

2.99

מט"ח

חוברת - מציאותי (פעמון)

2.24.078/17

2.99

מט"ח

חוברת - מציאותי (לבית)

2.24.078/18

2.99

מט"ח

חוברת - מציאותי (פרח)

2.24.078/19

2.99

מט"ח

חוברת - ממשי (פעמון)

2.24.078/20

2.99

מט"ח

חוברת - ממשי (בית

2.24.078/21

2.99

מט"ח

חוברת - ממשי (פרח)

2.24.078/22מדריך למורה - משותף עם "מי זה?" ועם

2.24.078/23

4.56

מט"ח

"חושב או בטוח?"
שלב א' (כיתות ה'-ו')
סיפורקע


הבחנה במאפייני הרקע בסיפור (חוברת א';

2.24.078/24

8.45

מט"ח

לכל הרמות)


4.25

מט"ח

תפקידו של הרקע בסיפור (חוברת ב'; לכל הרמות)

2.24.078/25

11.99

מט"ח

מדריך למורה

2.24.078/26"חושב או בטוח" - הבחנה בין דעה לעובדה

5.92

מט"ח

חוברת (פעמון)

2.24.078/27

5.92

מט"ח

חוברת (בית)

2.24.078/28

5.92

מט"ח

חוברת (פרח)

2.24.078/29

4.56

מט"ח

מדריך למורה - משותף עם "מי זה?" ועם "מה, באמת?"

2.24.078/30"מה שבתוך המסקנות" - מבנה המסקנה

5.24

מט"ח

חוברת א' (פעמון - בית)

2.24.078/31

7.83

מט"ח

חוברת ב' (פעמון - בית)

2.24.078/32"בעקבות הזמן" - על סדר האירועים

7.57

מט"ח

חוברת (פעמון - בית)

2.24.078/33

7.57

מט"ח

חוברת (פרח)

2.24.078/34

13.00

מט"ח

מדריך למורה

2.24.078/35"סופר ומספר" - הכרת דמות המספר

7.57

מט"ח

חוברת (פעמון - בית)

2.24.078/36

10.33

מט"ח

מדריך למורה

2.24.078/37"יש לי רעיון" - איתור רעיון מרכזי בקטע

7.57

מט"ח

חוברת (פעמון - בית)

2.24.078/38

7.57

מט"ח

חוברת (פרח)

2.24.078/39

16.54

מט"ח

מדריך למורה

2.24.078/40"מה על הפרק?" - סיכום בראשי פרקים

5.86

מט"ח

חוברת (בית - פרח)

2.24.078/41"סיכום שכזה" - סוגי סיכומים

7.51

מט"ח

חוברת (פעמון - בית)

2.24.078/42מדריך למורה משותף ל"מה על הפרק?" ול"סיכום

2.24.078/43

10.33

מט"ח

שכזה"
שלב ב'


זיהוי אפיוני הדמויות


6.54

מט"ח

נרקיסים (פעמון)

2.24.078/44

6.54

מט"ח

מפתח לגג (פעמון)

2.24.078/45

6.54

מט"ח

קובי יודע (בית)

2.24.078/46

6.54

מט"ח

השד השחור (בית)

2.24.078/47

6.54

מט"ח

כל מה שהיה...לקרשינדו ולי (פרח)

2.24.078/48זיהוי מאפייני הרקע

6.54

מט"ח

מה עשה שוקה בחופש הגדול? (פעמון)

2.24.078/49

6.54

מט"ח

הנבוט (פעמון)

2.24.078/50

6.54

מט"ח

ביום שרב (בית)

2.24.078/51

6.54

מט"ח

אולגה והדרקון הסיני (בית)

2.24.078/52

6.54

מט"ח

המסתערים (פרח)

2.24.078/53

6.54

מט"ח

הוגו וג'וזפין (פרח)

2.24.078/54זיהוי סדר האירועים

6.54

מט"ח

המרד הגדול (פעמון)

2.24.078/55

6.54

מט"ח

הצנחנית שלא שבה (פעמון)

2.24.078/56

6.54

מט"ח

הצנחנית שלא שבה (בית)

2.24.078/57

6.47

מט"ח

אל עצמי (בית)

2.24.078/58

6.47

מט"ח

גוליבר בארץ הגמדים (בית)

2.24.078/59

6.47

מט"ח

גוליבר בארץ הגמדים (פרח)

2.24.078/60

6.47

מט"ח

מעשה בשני פחי זפת (פרח)

2.24.078/61

6.47

מט"ח

הצבייה שאימצה את עצמה (פרח)

2.24.078/62זיהוי דמות המספר

6.47

מט"ח

אורי וסמי (פעמון)

2.24.078/63

6.47

מט"ח

אורה הכפולה (בית)

2.24.078/64

4.56

מט"ח

קשת - איך ומה? - מדריך כללי למורה לחלקים א', ב'

2.24.078/65מקראות / תכניות לימודים


38.99

מעלות

פתחו את השער, מקראה, לכיתה ב' (ממ"ד) / ת"ל *

2.24.300/00פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ב' (ממ"ד) /

2.24.300/01

15.10

מעלות

ת"ל *


35.35

מעלות

פתחו את השער, מקראה, לכיתה ג' (ממ"ד) / ת"ל *

2.24.301/00

25.07

מעלות

פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ג' / ת"ל *

2.24.301/01

34.64

מעלות

פתחו את השער, מקראה, לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל *

2.24.302/00

30.87

מעלות

פתחו את השער, מקראה, לכיתה ה' (ממ"ד) / ת"ל *

2.24.303/00

69.53

מעלות

פתחו את השער, מקראה, לכיתה ו' (ממ"ד) / ת"ל *

2.24.304/00

20.40

מעלות

פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ו' (ממ"ד) / ת"ל

2.24.304/01

38.56

מט"ח + ע"ע

חלונות, מקראה, לכיתה ב' / ת"ל + מט"ח + עם עובד

2.24.305/00

9.17

מט"ח + ע"ע

חלונות ב', מדריך למורה / ת"ל + מט"ח + עם עובד

2.24.305/01

9.17

מט"ח + ע"ע

חלונות ב', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח + עם עובד

2.24.305/02

10.45

מט"ח + ע"ע

חלונות ב', קלטת שמע / ת"ל + מט"ח + עם עובד

2.24.305/03ירון בעל החלונות, קלטת וידיאו / ת"ל + מט"ח +

2.24.305/04

45.50

מט"ח + ע"ע

עם עובד
חלונות ג', מקראה, לכיתות ג' / ת"ל + מט"ח +

2.24.306/00

43.35

מט"ח + ע"ע

עם עובד


10.49

מט"ח + ע"ע

חלונות ג', מדריך למורה / ת"ל + מטח + עם עובד

2.24.306/01

9.74

מט"ח + ע"ע

חלונות ג', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח + עם עובד

2.24.306/02נקרא יחד - לחניך ולחונך, לכיתות ב'-ד', מארז של 2

2.24.307/00

62.10

מעלות

ספרים / ת"ל + המכון לחקר הטיפוח, אונ' ת"א *
קורא בעניין ומבין כהלכה, חוברת לעבודה עצמית,

2.24.308/00

37.76

מעלות

לכיתה ב' (ממ"ד) / ת"ל *
קורא בעניין ומבין כהלכה, חוברת לעבודה עצמית,

2.24.308/02

41.28

מעלות

לכיתה ג' (ממ"ד) / ת"ל *
קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, פרקי קריאה,

2.24.309/00

6.29

מעלות

לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל
קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, חוברת משימות,

2.24.309/02

13.46

מעלות

לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל
קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, פרקי קריאה,

2.24.310/00

8.37

מעלות

לכיתה ה' (ממ"ד) / ת"ל
קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, חוברת משימות,

2.24.310/02

21.09

מעלות

לכיתה ה' (ממ"ד) / ת"ל
תשעה סיפורים ועוד סיפור (הסיפור העממי בעדות

2.24.311/00

4.07

מעלות

ישראל), לכיתות ה'-ו' (ממ' וממ"ד) / מל"ל *


4.07

מעלות

תשעה סיפורים ועוד סיפור, מדריך למורה / מל"ל *

2.24.311/01

24.55

מעלות

שיח סיפורים, מקראה לתלמיד, לכיתות ה'-ו' / מל"ל *

2.24.312/00מדריך להוראת סיפורת ולעידוד קריאת ספרים בזיקה

2.24.312/01

21.17

רכגולד

לשיח סיפורים / ת"ל + מל"ל *
שיח סיפורים, קלטת (קריאה אמנותית של שירים) /

2.24.312/03

6.69

המפ"ה

מל"ל *
כיף הקריאה הטובה, רשימת ספרים לקריאה עצמית

2.24.313/01ומודרכת, למורה + כרזה לתלייה בכיתה /


13.76

רכגולד

ת"ל + נט"ע **


11.44

רכגולד

לקרוא, להבין, ליהנות, חלק א' מדריך למורה / ת"ל *

2.24.314/01

17.59

רכגולד

לקרוא, להבין, ליהנות, חלק ב', מדריך למורה / ת"ל *

2.24.315/01"לקרוא בכיף" סדרת סיפורים ללומד המתחיל

2.24.316/00ולמתקדם (בסדרה 20 מקבצים ובכל מקבץ 4 חוברות)/


3.38

טח"י

מט"ח, ת"ל כל מקבץ
ילדים בשירים, לתלמיד בכיתה ב', אסופה של שירים

2.24.317/00

10.91

מעלות

שונים / ת"ל *
סברס, קובץ סיפורים על ילדים יהודים וערבים,

2.24.319/00

19.01

מעלות

לתלמיד / ת"ל + ון ליר *


11.32

רכגולד

הקלוז, מדריך למורה / ת"ל *

2.24.320/01חומרי לימוד שהוכנו לתלמידים עולי אתיופיה


"הנה אני", חוברת לעבודה עצמית לפיתוח מושגים

2.24.324/01

17.19

מעלות

באמצעות החושים / ת"ל
אשנ"ב (ארגון ושילוב נושאים בין-תחומיים)


12.29

מעלות

הרפתקה בצבע, לכיתות ב'-ד' / ת"ל *

2.24.357/00

10.53

מעלות

על רגשות, לכיתות ב'-ד' / ת"ל *

2.24.358/00

12.29

מעלות

צבעים סביבנו, לכיתות ד'-ו' / ת"ל *

2.24.359/00

9.44

טח"י

סיפורים בקווים, לכיתות ד'-ו' / ת"ל *

2.24.360/00

4.62

טח"י

משלי שועלים, תדריך למורה / רז, זהבי, רביד *

2.24.900/00

28.85

טח"י

ספר המעשיות, מדריך / ת' אלכסנדר, א' רימלט

2.24.901/00הסנדלר העני והמלך, תדריך למורה / רביד, רימלט,

2.24.902/00

4.28

טח"י

פלוק *


4.88

טח"י

שני סיפורים, תדריך למורה / רז, רימלט, שטיין *

2.24.903/00

4.35

טח"י

גשם יהי, תדריך למורה / י' שטרן *

2.24.904/00

5.33

טח"י

סיפורים משליים, תדריך למורה / א' רימלט, א' לובין *

2.24.905/00

4.28

טח"י

דירה להשכיר, תדריך למורה / אילנה רימלט *

2.24.906/00

4.88

טח"י

גלגולו של משל, תדריך למורה / אילנה רימלט *

2.24.907/00

4.88

טח"י

מספריים, גנרל ומכנסיים, תדריך למורה / א' לובין *

2.24.908/00

5.30

טח"י

אגדות חוני המעגל

2.24.909/00החינוך המיוחד

7.41

טח"י

השעה שלנו, חלק א' *

2.24.910/00

7.41

טח"י

השעה שלנו, חלק ב' *

2.24.910/01השעה שלנו, א'-ב', תדריך למורה / הלביץ, וינקלר,

2.24.911/00

8.24

טח"י

לחובר *


22.09

טח"י

השעה שלנו, תדריך למורה / י' חלמיש + צוות *

2.24.912/00היסטוריה

2.31  

29.40

מסדה

החיים בא"י בתקופת המקרא / ז' בארי

2.31.005/00

14.62

מסדה

החיים בא"י בתקופת המקרא, מדריך למורה / ז' בארי

2.31.006/00

43.49

ספרי

העת העתיקה - יוון ורומי, כיתה ו' / ברוריה בן ברוך

2.31.009/00

18.40

ספרי

העת העתיקה - יוון ורומי, מדריך למורה / אסתר ריין

2.31.009/01

29.65

מעלות

שיעורים בהיסטוריה, לכיתה ו' (ממ') / ת"ל *

2.31.300/00

4.69

מעלות

שיעורים בהיסטוריה, דפי עבודה, לכיתה ו' / ת"ל *

2.31.301/00תולדות ישראל והעמים, לכיתה ו' (לכיתות הטרוגנית

2.31.304/00

13.98

מעלות

ממ'), חלק א' / ת"ל *


3.27

מעלות

תולדות ישראל והעמים, דפי עבודה לחלק א' / ת"ל *

2.31.305/00תולדות ישראל והעמים, לכיתה ו', קלטות ושקופיות/

2.31.307/00

10.59

המפ"ה

ת"ל *


12.30

המפ"ה

תולדות ישראל והעמים, לכיתה ו', מדריך למורה *

2.31.308/00

26.66

מעלות

תולדות ההתיישבות בראי האתר / ת"ל

2.31.309/00לימודי המולדת והחברה

2.33  איש איש וביתו, לכיתה ב' (ממ'), מהדורה חדשה /

2.33.300/00

37.81

מעלות

ת"ל *


30.67

מעלות

איש איש וביתו, מארז תמונות וחוברת עבודה/ ת"ל *

2.33.301/00

1.66

מעלות

איש איש וביתו, דפי משימה/ ת"ל *

2.33.302/00

6.69

המפ"ה

אני רוצה הביתה, פס-קול לכיתה / ת"ל *

2.33.304/00נכיר את הבדואים במדבר, מקראה, לכיתות ב'-ג'

2.33.309/00

12.75

מעלות

(ממ') / ת"ל *


8.53

מעלות

נכיר את הבדואים במדבר, חוברת עבודה / ת"ל

2.33.309/01נכיר את הבדואים במדבר, מארז תמונות ופעילויות/

2.33.309/02

31.87

מעלות

ת"ל


9.60

מעלות

נכיר את הבדואים במדבר, מדריך למורה / ת"ל

2.33.309/03

4.04

מעלות

גפן היין, לכיתות ג'-ד' (ממ' וממ"ד) / ת"ל *

2.33.311/00

3.27

מעלות

זית שמן, לכיתות ג'-ד' (ממ' וממ"ד) / ת"ל *

2.33.312/00

5.17

מעלות

לחם מן הארץ, לכיתות ג'-ד' (ממ') / ת"ל *

2.33.313/00השכונה שלנו, מארז חוברות לתלמיד, לכיתה ג'

2.33.316/00

33.60

מעלות

(ממ ' וממ"ד) / ת"ל *


21.77

מעלות

השכונה שלנו, מדריך למורה /ת"ל *

2.33.317/00במושבים שלנו, לתלמיד בכיתה ד' (נושא היישוב שלנו

2.33.320/00

16.71

מעלות

למושבים) / ת"ל *
ההדרים בישראל, מקראה לתלמיד בכיתות ד'-ה' /

2.33.321/00

44.01

מעלות

ת"ל *


16.53

מעלות

ההדרים בישראל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל *

2.33.322/00

26.49

המפ"ה

"ניחוח הדרים", סרט וידיאו / ת"ל *

2.33.325/00

46.35

המפ"ה

"ניחוח הדרים", סט שקופיות / ת"ל *

2.33.326/00

27.03

מעלות

אנחנו ושכנינו, לכיתה ד' / ת"ל

2.33.327/00החברה היהודית והחברה הערבית בישראל,

2.33.329/00

23.94

מעלות

חומר רקע, למורה / ת"ל *
תעשייה קסומה, חוברת עבודה, לכיתה ד' /

2.33.330/00

5.45

מעלות

ת"ל + מעלות


19.08

מעלות

איש איש ומשפחתו, לכיתה ב' / ת"ל

2.33.331/00

8.52

מעלות

איש איש ומשפחתו, חוברת עבודה / ת"ל

2.33.332/00

8.58

מעלות

איש איש ומשפחתו, מדריך למורה / ת"ל

2.33.333/00לימודי המולדת והחברה - הסביבה הקרובה

2.33.334/00מדריך שימושי למורה לחינוך מיוחד, כיתות ג' -ד ' /


25.00

מעלות

ת"ל


21.04

מעלות

במשפחה, מקראה לכיתה ב' (ממ"ד) / ת"ל

2.33.335/00

93.50

מעלות

במשפחה, מרכז למידה בין-תחומי (ממ"ד) / ת"ל

2.33.336/00

23.40

מעלות

המשפחה היהודית באמנות, כרזה (ממ"ד) / ת"ל

2.33.337/00

10.60

מעלות

במשפחה, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל

2.33.338/00

7.58

מעלות

במשפחה, חוברת עבודה (ממ"ד) /ת"ל

2.33.339/00

30.00

המפ"ה

מה לעשות? סרט אנימציה /ת"ל

2.33.340/00תולדות היישוב

2.34  היציאה מן החומות, נוסח א', מקראה לכיתות ב'-ג'

2.34.300/00

5.86

מעלות

(ממ') / ת"ל *
היציאה מן החומות, נוסח ב', מקראה לכיתות ד'-ה'

2.34.302/00

6.21

מעלות

(ממ')/ ת"ל *


1.97

מעלות

היציאה מן החומות, דפי עבודה לתלמיד לנוסח ב'/ת"ל

2.34.303/00היציאה מהחומות, נספח תמונות לכיתה לנוסחים

2.34.304/00

1.79

מעלות

א'-ב' / ת"ל
חומה ומגדל, כולל טירת צבי וחניתה, לתלמיד בכיתה ו'

2.34.307/00

33.73

מעלות

(ממ' וממ"ד) / ת"ל *


2.89

מעלות

חומה ומגדל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל *

2.34.308/00מסע המושבות הראשונות, לתלמיד בכיתה ג'

2.34.313/00

24.18

מעלות

(ממ' וממ"ד) /ת"ל *


6.27

מעלות

מסע המושבות הראשונות, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל *

2.34.314/00

12.43

מעלות

המסע אל הקיבוץ, לתלמיד בכיתה ה' (ממ') / ת"ל *

2.34.316/00

1.84

מעלות

המסע אל הקיבוץ, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל *

2.34.317/00

1.45

מעלות

המסע אל הקיבוץ, נספח תמונות לכיתה / ת"ל *

2.34.318/00ארץ מולדת, חלק א', מהדורה חדשה /

2.34.901/00

26.17

טח"י

ש' שבא, ד' הורוביץ, מ' ניר, ח' רומן


26.17

טח"י

ארץ מולדת, ב' / ש' שבא *

2.34.902/00

19.74

טח"י

ארץ מולדת, לביה"ס היסודי, א', תדריך למורה *

2.34.903/00

17.56

טח"י

ארץ מולדת, לביה"ס היסודי, ב', תדריך למורה *

2.34.904/00מספורי א"י, לכיתות ה'-ו', מדריך /

2.34.905/00

12.80

טח"י

מ' ניר, מ' פאל, ה' ספרא
עלייה וקליטה, לכיתות ה'-ו', מדריך /

2.34.906/00

13.00

טח"י

מ' ניר, מ' אהרוני, מ' פאל
גיאוגרפיה

2.35  ירושלים, יהודה ושומרון (כולל מדריך למורה) /

2.35.007/00

14.77

עם עובד

ר' הברון **
יפן - הארץ והעם (כולל ספר לתלמיד, תיק מפות,

2.35.009/00

19.34

חן

דיאגרמות ודפי עבודה) / ש' גלעדי *


4.85

חן

יפן - הארץ והעם, מדריך למורה / ש' גלעדי *

2.35.010/00

15.76

צ'ריקובר

השרון, מישור יהודה ופלשת / א' פטקין **

2.35.011/00השרון, מישור יהודה ופלשת, מדריך למורה /

2.35.012/00

6.59

צ'ריקובר

א' פטקין **
השרון, מישור יהודה ופלשת, ילקוט מפות /

2.35.013/00

7.71

צ'ריקובר

א' פטקין **


13.34

יסוד

יפן כיום, מקראה ודפי עבודה / עליזה לעדן *

2.35.017/00

6.33

יסוד

יפן כיום, מדריך למורה / עליזה לעדן *

2.35.018/00

31.37

עם עובד

הגיאוגרפיה של המזרח התיכון / א' סופר *

2.35.019/00

24.80

המחבר

שבילים במפה, חלק א', לכיתות ג'-ד'-ה' / ש' לבני *

2.35.020/00

18.21

המחבר

שבילים במפה, חלק א', מדריך למורה / ש' לבני *

2.35.021/00אפריקה המשוונית והטרופית - פרקים גיאוגרפיים,

2.35.022/00

34.99

עם עובד

לכיתה ו' / י' בר גל
אפריקה המשוונית והטרופית - פרקים גיאוגרפיים,

2.35.023/00

חינם

עם עובד

מדריך למורה / י' בר גל
מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ, כרכים א', ב',

2.35.024/00

50.32

מט"ח

לכיתות ה'-ו' (ממ' וממ"ד) / מט"ח
מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ, מחברת

2.35.025/00

18.63

מט"ח

עבודה לכרכים א', ב' (ממ' וממ"ד) / מט"ח
מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ, מדריך

2.35.028/00למורה לספר ולמחברת העבודה א'-ב' (ממ' וממ"ד) /


50.30

מט"ח

מט"ח


20.14

יסוד

המפה, הגלובוס ומפת ישראל, לכיתות ד'-ה' / ע' לעדן

2.35.029/00

5.09

יסוד

המפה, הגלובוס ומפת ישראל, מדריך למורה / ע' לעדן

2.35.030/00

31.00

רכס

ישראל על המפה, ספר לימוד לכתות ד'-ה' / ש' לבני'

2.35.031/00

34.00

רכס

ישראל על המפה, מדריך למורה / ש' לבני

2.35.031/01

42.00

עם עובד

הים התיכון והארצות סביבו / א' סופר, י' פוקס

2.35.032/00הים התיכון והארצות סביבו, מדריך למורה /

2.35.032/01

חינם

עם עובד

א' סופר, י' פוקס


35.57

מעלות

ארצות הים התיכון, לכיתה ה' / ת"ל

2.35.300/00

3.00

מעלות

ארצות הים התיכון, חוברת עבודה / ת"ל

2.35.300/01

13.86

מעלות

ארצות הים התיכון, מדריך למורה / ת"ל

2.35.300/02

10.71

מעלות

הודו, לכיתה ו' / ת"ל *

2.35.301/00

5.70

מעלות

הודו, ילקוט מפות / ת"ל *

2.35.302/00יהודים וערבים במדינת ישראל, פרק בגיאוגרפיה

2.35.303/00

22.60

מעלות

יישובית, לכיתה ו' / ת"ל *
מצרים - מרכז למידה, לכיתה ה' (כולל

2.35.305/00

127.74

גסטליט

מדריך למורה / מל"ל *


9.17

גסטליט

ארצות הים התיכון באירופה, לכיתה ו' / מל"ל *

2.35.306/00

8.66

גסטליט

אמריקה הדרומית, לכיתה ו' / מל"ל *

2.35.307/00ארצות המזה"ת - משחק, מרכזי למידה, לכיתה ה'

2.35.308/00

120.74

גסטליט

(כולל מדריך למורה) / מל"ל *
סין - משחק, מרכזי למידה, לכיתה (כולל מדריך

2.35.309/00

120.74

גסטליט

למורה) / מל"ל *


6.62

גסטליט

אפריקה המערבית, לכיתה ו' / מל"ל *

2.35.310/00

2.30

גסטליט

אפריקה המערבית, מדריך למורה / מל"ל *

2.35.311/00

12.82

מעלות

תעשייה וייצור, לחינוך המיוחד / ת"ל

2.35.312/00

17.20

מעלות

צורות נוף, לחינוך המיוחד /ת"ל

2.35.313/00

25.09

טח"י

מישור החוף התיכון והדרומי / ר' פבריקנט, חני נעמן *

2.35.902/00מישור החוף התיכון והדרומי, תדריך / ר' פבריקנט,

2.35.903/00

25.09

טח"י

חני נעמן *
צפון הארץ, לתלמיד, לכיתות ו'-ז' / ר' פבריקנט,

2.35.904/00

30.48

טח"י

חני נעמן, א' תירוש *
צפון הארץ, לכיתות ו'-ז' / ר' פבריקנט, חני נעמן,

2.35.905/00

21.85

טח"י

א' תירוש (תרגום לערבית) *
צפון הארץ, מדריך למורה / ר' פבריקנט, חני נעמן,

2.35.906/00

23.24

טח"י

א' תירוש *
מדעי החברה

2.36  סיפורים מהחיים, חלק א', לכיתות ג'-ו',

2.36.901/00

19.20

טח"י

מדריך / מ' שרלין, א' זק, ר' מקבי, ה' ספרא
סיפורים מהחיים, חלק ב', לכיתות ג'-ו',

2.36.902/00

18.75

טח"י

מדריך / מ' שרלין, א' זק, ר' מקבי, ה' ספרא
כישורי חיים, לכיתות א'-ב', למורה וליועץ/ת/

2.36.903/00

25.63

טח"י

מ' יובל, א' המר
תקשורת וקולנוע

2.37  בין מציאות ודמיון, לכיתות ד'-ה' / ת"ל + המכללה

2.37.300/00

15.51

המ' למינהל

למינהל
בין מציאות ודמיון, לכיתות ד'-ה', מדריך למורה /

2.37.300/01

7.80

המ' למינהל

ת"ל + המכללה למינהל
בין מציאות ודמיון, לכיתות ה'-ו' / ת"ל + המכללה

2.37.300/02

15.51

המ' למינהל

למינהל
בין מציאות ודמיון, מדריך למורה / ת"ל + המכללה

2.37.300/03

7.80

המ' למינהל

למינהל
סיפורי מסך, הנחיה לצפייה מודרכת בסרטי קולנוע /

2.37.301/00

15.19

מעלות

ת"ל
סיפור וסרט - על עיבוד קולנועי לסיפורים, מדריך

2.37.302/00

5.77

מעלות

למורה / ת"ל


11.10

מעלות

חופש הביטוי / ת"ל

2.37.303/00מתמטיקה

41.&

14.49

יבנה

חשבון למתחילים ב' (לחינוך המיוחד)/ ש' בורק

2.41.001/00

14.78

יבנה

חשבון לתלמיד, חלק שלישי (לחינוך המיוחד) / ש' בורק

2.41.002/00

13.05

יבנה

חשבון לתלמיד, חלק רביעי (לחינוך מיוחד) / ש' בורק

2.41.003/00חשבון לתלמיד, חלק חמישי (לחינוך המיוחד) /

2.41.004/00

13.98

יבנה

ש' בורק


15.48

יבנה

חשבון לתלמיד, חלק שישי (לחינוך המיוחד) / ש' בורק

2.41.005/00

חינם

דביר

חשבון חדש, לכיתה ו', מדריך למורה / מ' הרשקו **

2.41.015/00ספר החשבון החדש, לכיתה ב', חלק ראשון /

2.41.016/00

30.97

ספר לכל

ת' עץ הדר **
ספר החשבון החדש, לכיתה ב', חלק שני /

2.41.016/01

29.99

ספר לכל

ת' עץ הדר *
ספר החשבון החדש, לכיתה ב', חלק שלישי /

2.41.016/02

24.54

ספר לכל

ת' עץ הדר *
ספר החשבון החדש, מדריך למורה לחלקים הראשון,

2.41.016/03

11.26

ספר לכל

השני והשלישי / ת' עץ הדר *
השעון - זמן ומדידתו, לכיתות ב'-ג' /

2.41.039/00

28.64

תמיר

נ' גולד, ר' בר-סימן-טוב *
השעון - זמן ומדידתו, מדריך למורה /

2.41.040/00

12.53

תמיר

נ' גולד, ר' בר-סימן-טוב *
אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ב' / ת"ל + מט"ח


16.88

מט"ח

חלק 4, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת)

310/01..2.41

19.68

מט"ח

חלק 5, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת)

2.41.310/02

19.83

מט"ח

חלק 6, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת)

2.41.310/03

5.97

מט"ח

שיקוף - דפדפת ניקוב

2.41.311/00

16.10

מט"ח

מארז אבזרים לתלמיד כיתה ב'

2.41.312/00

44.17

מט"ח

מארז לוחות מספר תשע (ל-10 תלמידים)

2.41.312/01

49.22

מט"ח

מארז אבזרים להזזה (ל-5 תלמידים)

2.41.312/02

28.86

מט"ח

מארז למבחנים (ל-5 תלמידים)

2.41.313/00

15.52

מט"ח

פרקי גיאומטרייה, לכיתה ב'

2.41.314/00

7.81

מט"ח

כיצד בנויים המספרים זנבגופים - להעשרה

2.41.315/00אחת שתיים ו...שלוש לכיתה ג' / ת"ל + מט"ח


20.34

מט"ח

חלק 7, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת)

2.41.320/01

18.23

מט"ח

חלק 8, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת)

2.41.320/02

18.79

מט"ח

חלק 9, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת)

2.41.320/03

68.29

מט"ח

מארז חומר עזר, לכיתה / ת"ל

2.41.321/00

28.86

מט"ח

מארז מבחנים, לכיתה (ל-5 תלמידים) / ת"ל

2.41.322/00

6.35

מט"ח

מארז מבחנים, מדריך למורה / ת"ל

2.41.333/00

15.40

מט"ח

חשבוניות, השלמה (ל-5 תלמידים) / ת"ל

2.41.324/00

15.40

מט"ח

דיסקיות, השלמה (ל-5 תלמידים / ת"ל

2.41.325/00

17.04

מט"ח

מארז מד-זווית (ל-5 תלמידים)

2.41.326/00

15.40

מט"ח

מארז לוחות חריצים (ל-5 תלמידים)

2.41.327/00

16.38

מט"ח

מארז אבזרים

2.41.330/00

21.52

מט"ח

פרקי גיאומטרייה ג'

2.41.333/00אחת שתיים ו...שלוש, לכיתה ד' / ת"ל + מט"ח


24.06

מט"ח

חלק 10, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת)

2.41.334/01

24.77

מט"ח

חלק 11, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת)

2.41.334/02

22.00

מט"ח

חלק 12, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת)

2.41.334/03

31.33

מט"ח

מארז מבחנים (ל-5 תלמידים)

2.41.337/00

24.72

מט"ח

מארז אבזרים (חדש)

2.41.338/00אחת, שתיים ו...שלוש, לכיתה ה' / ת"ל + מט"ח


25.87

מט"ח

חלק 13, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת ) *

2.41.348/01

23.28

מט"ח

חלק 14, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת ) *

2.41.348/02

22.73

מט"ח

חלק 15, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת ) *

2.41.348/03

29.14

מט"ח

מארז חומרי עזר, כיתתי *

2.41.349/00

23.46

מט"ח

מארז מבחנים (ל-5 תלמידים) *

2.41.350/00

14.26

מט"ח

סרגלי שברים

2.41.353/00

5.07

מט"ח

קבוצות

2.41.349/01

30.07

מט"ח

מארז אבזרים לתלמיד

2.41.349/02פרקי גיאומטרייה לכיתה ה'


3.78

מט"ח

דפדפת ניקוב ב', לכיתות ד'-ו' / ת"ל

2.41.353/01

1.46

מט"ח

דפדפת ניקוב ב', מדריך למורה / ת"ל

2.41.353/02

4.56

מט"ח

בניות וסרטוטים, לכיתה ה' / ת"ל

2.41.354/01

6.53

מט"ח

בניות וסרטוטים, מדריך למורה / ת"ל

2.41.354/02

6.80

מט"ח

חפיפה וריצוף במצולעים, לכיתה ה' / ת"ל

2.41.354/03

16.89

מט"ח

חפיפה וריצוף במצולעים, אבזרים (ל-4 תלמידים) / ת"ל

2.41.354/04

7.42

מט"ח

חפיפה וריצוף במצולעים, מדריך למורה / ת"ל

2.41.354/05

8.36

מט"ח

שטחים, לכיתה ה' + אבזרים / ת"ל

2.41.354/06שטחים, מדריך למורה (שוכתב בהתאם לתכנית

2.41.354/07

11.78

מט"ח

הלימודים החדשה, התשמ"ח) / ת"ל
פרקי חשבון לכיתה ה'

2.59

מט"ח

דיאגרמה ומערכות צירים, לכיתה ה' / ת"ל *

2.41.354/08דיאגרמות ומערכות צירים, מדריך למורה (שוכתב

2.41.354/09

15.99

מט"ח

בהתאם לתכנית הלימודים החדשה, התשמ"ח) / ת"ל *
אחת שתיים ו... ושלוש, לכיתה ו' / ת"ל + מט"ח


23.05

מט"ח

חלק 16, לכיתה ו' ( מהדורה משוכתבת )

2.41.357/01

26.16

מט"ח

חלק 17, לכיתה ו' ( מהדורה משוכתבת )

2.41.357/02

34.17

מט"ח

חלק 18, לכיתה ו' *

2.41.357/03

35.65

מט"ח

מדריך למורה, חלק 16 *

2.41.357/04

26.39

מט"ח

מדריך למורה, חלק 17 *

2.41.357/05

19.58

מט"ח

מארז מבחנים (ל-5 תלמידים)

2.41.358/00

29.71

מט"ח

מארז אבזרים

2.41.359/00

14.26

מט"ח

סרגלי שברים

2.41.360/00

9.33

מט"ח

פרקי שברים פשוטים / ת"ל

2.41.362/00פרקי גיאומטרייה לכיתה ו'


6.79

מט"ח

נבנה גופים משוכללים, לכיתה ו' / ת"ל *

2.41.371/00נבנה גופים משוכללים, אבזרים מצולעי קרטון,

2.41.371/01

4.51

מט"ח

לכיתה ו' / ת"ל *


9.96

מט"ח

נבנה גופים משוכללים, מדריך למורה / ת"ל *

2.41.371/02

2.99

מט"ח

המעגל והעיגול, לכיתה ו' / ת"ל *

2.41.374/00המעגל והעיגול, מדריך למורה (שוכתב בהתאם לתכנית

2.41.375/00

24.34

מט"ח

הלימודים החדשה, התשמ"ח) / ת"ל *


10.18

מט"ח

נפחים, לכיתה ו' / ת"ל *

2.41.375/01

11.04

מט"ח

המנסרה והפירמידה / ת"ל *

2.41.375/02פרקי חשבון לכיתה ו'


2.30

מט"ח

דיאגרמות מגוונות, מהדורה חדשה, לכיתה ו' / ת"ל

2.41.376/00

6.36

מט"ח

דיאגרמות מגוונות, מדריך למורה / ת"ל

2.41.377/00

2.06

מט"ח

יחס, לכיתה ו' / ת"ל

2.41.378/00

2.12

מט"ח

יחס, מדריך למורה / ת"ל

2.41.379/00ו"עוד אחת" - תכנית להוראת המתמטיקה
להוראה מותאמת / ת"ל + מט"ח


כיתה ב' - מהדורה משוכתבת


5.37

מט"ח

בממלכת מסמר 9

2.41.380/00

5.89

מט"ח

חיבור וחיסור עד 18

2.41.381/00

6.07

מט"ח

המבנה העשרוני - חלק א'

2.41.382/00

6.61

מט"ח

המבנה העשרוני - חלק ב'

2.41.383/00

5.93

מט"ח

שיקוף - דפדפת ניקוב (חדש!)

2.41.384/00

7.25

מט"ח

מדידת שטח

2.41.385/00

4.63

מט"ח

משוואות חיבור וחיסור

2.41.386/00

4.92

מט"ח

גימטרייה: בעיות מילולית - המשך

2.41.387/00

7.20

מט"ח

כפל

2.41.388/00

5.62

מט"ח

הזזה

2.41.389/00

5.03

מט"ח

נאזן מאזניים: השעון

2.41.390/00

7.55

מט"ח

בעיות השוואה

2.41.390/01

5.21

מט"ח

דיאגרמות, חוקי פעולות

2.41.390/02

8.88

מט"ח

כפל וחילוק עד 100

2.41.390/03

4.72

מט"ח

חשבון במחשבון, ב'

2.41.390/04

16.10

מ"טח

מארז אבזרים, לכיתה ב'

2.41.390/05

5.59

מט"ח

מבחן סוף השנה

2.41.390/06

4.97

מט"ח

כיצד בנויים המספרים? זנבגופים - להעשרה

2.41.390/07

44.17

מט"ח

מארז לוחות מסמר תשע

2.41.390/08

49.22

מט"ח

מארז אבזרים להזזה

2.41.390/09כיתה ג' - מהדורה משוכתבת


9.53

מט"ח

זוויות ומשולשים

2.41.391/00

10.43

מט"ח

המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור וחיסור, חלק א'

2.41.391/01

6.63

מט"ח

המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור וחיסור, חלק ב'

2.41.391/02

5.93

מט"ח

סיבוב

2.41.391/03

6.34

מט"ח

חוקי פעולות, המשך כפל בעל-פה

2.41.391/04

9.72

מט"ח

פתרון בעיות, כפל וחילוק, כפל מאורך

2.41.391/05

7.25

מט"ח

מדידת אורך, נפחים

2.41.391/06

4.74

מט"ח

חשבון במחשבון, ג'

2.41.391/07

16.38

מט"ח

משוואת כפל וחילוק

2.41.391/08

16.38

מט"ח

מארז אבזרים

2.41.391/09

4.78

מט"ח

הזמן, משקל

2.41.391/10

15.40

מט"ח

להשלמה - 5 חשבוניות (ל-5 תלמידים)

2.41.393/00

15.40

מט"ח

להשלמה - 200 דיסקיות (ל-5 תלמידים)

2.41.394/00

5.77

מט"ח

עיגול מספרים, ישר המספרים - המשך

2.41.395/00

4.33

מט"ח

חילוק חלק א' (חילוק עם שארית)

2.41.396/00

4.97

מט"ח

חילוק חלק ב'

2.41.397/00

6.93

מט"ח

בעיות מילוליות דו-שלביות, א': שברים יסודיים

2.41.397/02

7.81

מט"ח

כיצד בנויים המספרים? זנבגופים - להעשרה

2.41.397/03

15.40

מט"ח

מארז לוחות חריצים (ל-5 תלמידים)

2.41.397/04

54.21

מט"ח

מארז דסקיות וחשבוניות (ל-5 תלמידים)

2.41.397/05

17.04

מט"ח

מארז מדי-זוויות (ל-5 תלמידים)

2.41.397/06

5.34

מ"טח

מארז מבחנים לסוף השנה

2.41.397/07כיתה ד' - מהדורה משוכתבת

6.79

מט"ח

ישרים מקבילים, נפלאות המחוגה

2.41.398/00

6.79

מט"ח

מאלף למיליון

2.41.399/00

9.37

מט"ח

בעיות מילוליות דו-שלביות (ב)

2.41.400/00

7.10

מט"ח

סימני התחלקות ב-3, 6 ו-9: מספרים ראשונים ופריקים

2.41.401/00

5.83

מט"ח

מחשבון ואומדנות

2.41.402/01

8.86

מט"ח

מרובעים

2.41.402/02

10.71

מט"ח

שברים בעיגולים

2.41.402/03

6.97

מט"ח

כפל מאונך: חילוק ארוך

2.41.402/04

6.91

מט"ח

חזקות ודיאגרמות

2.41.402/05

11.05

מט"ח

כל האפשרויות (קומבינטוריקה)

2.41.402/06

63..5

מט"ח

לוח השנה וחישובי זמן: גימטרייה

2.41.402/10

16.17

מט"ח

מבחן סוף שנה לכיתה ד'

2.41.402/12

24.72

מט"ח

מארז אבזרים חדש

2.41.402/13

5.54

מט"ח

שברים בקבוצות

2.41.402/14

10.73

מט"ח

סימטרייה, מבנה תבות

2.41.402/15

7.45

מט"ח

מספרים מכוונים

2.41.402/16כיתה ה' - מהדורה משוכתבת


9.85

מט"ח

שברים בריבועים: שברים על הישר - המספרים

2.41.402/17

6.26

מט"ח

מצולעים על לוח המספרים: חפיפה

2.41.402/18

3.90

מט"ח

ממיליונים והלאה

2.41.402/19שברים גדולים מאחד ומספרים מעורבים על

2.41.402/20

5.69

מט"ח

הישר - המספרים


2.76

מט"ח

ממוצע

2.41.402/21שברים - הרחבה וצמצום: חלק של כמות (שברים

2.41.402/22

7.47

מט"ח

בקבוצות)


10.26

מט"ח

גובה: שטחים

2.41.402/23השוואות שברים בעזרת מכנה משותף: חיבור וחיסור

2.41.402/24

5.97

מט"ח

שברים בעזרת מכנה משותף


5.69

מט"ח

מערכת צירים: מספרים מכוונים - המשך

2.41.402/25

3.35

מט"ח

השבר כמנת שלם בשלם

2.41.402/26

6.07

מט"ח

הסתברות

2.41.402/27

5.98

מט"ח

סרטוטים ובניות

2.41.402/28

5.90

מט"ח

מספרים עשרוניים - הכרה, חיבור וחיסור, א'

2.41.402/29

6.04

מט"ח

מספרים עשרוניים - הכרה, חיבור וחיסור, ב'

2.41.402/30

8.13

מט"ח

בעיות מילוליות רב שלביות: מחשבון

2.41.402/31

30.07

מט"ח

מארז אבזרים

2.41.402/32

4.75

מט"ח

קבוצות

2.41.402/33כיתה ו' - מהדורה משוכתבת


4.43

מט"ח

גופים

2.41.402/34

7.14

מט"ח

שברים פשוטים ומספרים עשרוניים: מידות עשרוניות

2.41.402/35בעיות מילוליות בשברים פשוטים, בעיות מילוליות

2.41.402/36

7.97

מט"ח

רב שלביות


6.64

מט"ח

כפל שברים פשוטים

2.41.402/37

29.55

מט"ח

מארז אבזרים לתלמיד

2.41.402/38חומרים למתקשים (גשרים)
כיתה ב' - גשרים


4.37

מט"ח

בעיות מילוליות - המשך - חלופה

2.41.403/09

4.81

מט"ח

כפל עד 20 חלופה

2.41.403/10

4.60

מט"ח

כפל - השלמה

2.41.403/11

5.05

מט"ח

כפל וחילוק עד 100 - מוכנות

2.41.403/12

4.81

מט"ח

בעיות השוואה - חלופה

2.41.403/13

6.57

מט"ח

המספרים עד 100 - הכרת המספרים

2.41.403/14

4.17

מט"ח

המספרים עד 100 - המבנה העשרוני

2.41.403/15

4.80

מט"ח

המספרים עד 100 - חיבור וחיסור

2.41.403/16כיתה ג' - גשרים


11.80

מט"ח

המספרים עד 10,000 - משטחים

2.41.403/17

11.80

מט"ח

המספרים עד 10,000 דיסקיות

2.41.403/18פעילויות חקר והעמקה - גילויים

7.31

מט"ח

קוביות משחק - מדריך

2.41.403/19

7.69

מט"ח

קוביות משחק (כיתות ב'-ד')

2.41.403/20

7.81

מט"ח

כיצד בנויים המספרים? זנבגופים (כיתות ב'-ד')

2.41.403/21

7.83

מט"ח

פעילויות חקר וגילוי, חלק ב' (כיתות ה'-ו')

2.41.403/22

9.63

מט"ח

פעילויות חקר וגילוי, חלק ב' - מדריך

2.41.402/23

4.45

מט"ח

מספרים מחפשים פתרונים (כיתות ד'-ו')

2.41.403/24

3.90

מט"ח

מספרים מחפשים פתרונים - מדריך

2.41.403/25

5.47

מט"ח

גפרורים (כיתות ב'-ד' )

2.41.403/26קומבינטוריקה והסתברות, לכיתות ה'-ו'

10.99

רמות

הסתברות, חוברת לתלמיד בכיתה ה' / מל"מ ת"א

2.41.404/00הסתברות ב' - כל האפשרויות (קומבינטוריקה),

2.41.405/00

10.45

רמות

לתלמיד בכיתה ו' / מל"מ ת"א


10.57

רמות

קומבינטוריקה, לתלמיד בכיתה ד' / מל"מ ת"א

2.41.406/00

27.97

רמות

הסתברות וקומבינטוריקה, מדריך למורה / מל"מ ת"א

2.41.407/00חשבון והנדסה


13.82

טח"י

חשבון פשוט, חלק א' / א' גפנר *

2.41.901/00

18.06

טח"י

חשבון פשוט, חלק ב' / א' גפנר *

2.41.902/00

6.92

טח"י

גיאומטרייה - נא להכיר / ז' שחם *

2.41.903/00

10.79

טח"י

גיאומטרייה - המרחק / צוות *

2.41.904/00

13.43

טח"י

גיאומטרייה - הזווית *

2.41.905/00

15.20

טח"י

גיאומטרייה - ריצופים ופינות *

2.41.906/00

6.08

טח"י

מספרים שליליים *

2.41.907/00

9.20

טח"י

משבצונים - עזרי לימוד / צוות *

2.41.908/00

8.27

טח"י

חשבונייה - עזרי לימוד / צוות *

2.41.909/00

8.56

טח"י

שברים פשוטים, א' / לפידות, דוידוביץ *

2.41.910/00

6.41

טח"י

שברים פשוטים, ב' / ארנון, גפנר *

2.41.911/00

9.52

טח"י

שברים פשוטים, ג' / ארנון, גפנר *

2.41.912/00

17.30

טח"י

שברים פשוטים, חלק ד', לכיתה ו' / לפידות, דוידוביץ

2.41.912/01

4.78

טח"י

לוח שבר - עזרי לימוד / צוות מתמטיקה *

2.41.913/00

12.16

טח"י

צירי מספרים - סרגלי שברים / צוות מתמטיקה *

2.41.914/00

5.09

טח"י

פרקים בתורת המספרים (ערבית) / לפידות, דוידוביץ *

2.41.915/00

9.70

טח"י

שברים פשוטים, א' (ערבית) / לפידות, דוידוביץ *

2.41.916/00

6.22

טח"י

שברים פשוטים, ב' (ערבית) / ארנון, גפנר *

2.41.917/00

12.76

טח"י

שברים פשוטים, ג' (ערבית) / ארנון, גפנר *

2.41.918/00

10.60

טח"י

הנדסה, ה', ו' (ערבית) / שחם, חטיבה *

2.41.919/00

18.12

טח"י

שברים פשוטים, ד' / ארנון, גפנר *

2.41.920/00

8.10

טח"י

שברים עשרוניים, א' / ארנון, גפנר *

2.41.921/00

9.96

טח"י

שברים עשרוניים, ב' / ארנון, גפנר *

2.41.922/00

16.23

טח"י

שברים פשוטים, ד' (ערבית) / ארנון, גפנר *

2.41.923/00

8.92

טח"י

שברים עשרוניים, א' (ערבית) / ארנון, גפנר *

2.41.924/00

10.45

טח"י

שברים עשרוניים, ב' (ערבית) / ארנון, גפנר *

2.41.925/00

9.39

טח"י

שברים פשוטים, א', תדריך למורה / שניר, גפנר *

2.41.926/00

9.31

טח"י

שברים פשוטים, ב', תדריך למורה / שניר, גפנר *

2.41.927/00

9.31

טח"י

שברים פשוטים, ג', תדריך למורה / שניר, גפנר *

2.41.928/00

9.31

טח"י

שברים עשרוניים, א', תדריך למורה / שניר, גפנר *

2.41.929/00

12.80

טח"י

בא בחשבון, לכיתה ג' / ר' חזן, ר' קרול *

2.41.930/00בא בחשבון, לכיתה ג', חוברת לתלמיד - 2 / ר' חזון,

2.41.931/00

23.73

טח"י

ר' קרול *
בא בחשבון, לכיתה ג', חוברת לתלמיד - 3 / ר' חזון,

2.41.932/00

26.90

טח"י

ר' קרול, מ' מוסקוביץ *
בא בחשבון, לכיתה ג', חוברת לתלמיד - 4 / ר' קרול,

2.41.933/00

25.79

טח"י

ר' חזון, מ' מוסקוביץ *
בא בחשבון, לכיתה ג', חוברת לתלמיד - 5 / ר' קרול,

2.41.934/00

17.44

טח"י

ר' חזון


32.00

טח"י

בא בחשבון, לכיתה ג', מדריך / ר' קרול, ר' חזון

2.41.935/00מדעי הטבע

2.51  השעון - זמן ומדידתו, לכיתות ב'-ג' / נ' גולד,

2.51.004/00

25.50

תמיר

ר' בר-סימן-טוב *
השעון - זמן ומדידתו, מדריך למורה / נ' גולד,

2.51.005/00

12.63

תמיר

ר' בר-סימן-טוב *
אור וקול - לראות ולשמוע, לכיתות ה'-ו'

2.51.006/00

32.84

עם עובד

(ממ' וממ"ד) / י' צילג
אור וקול - לראות ולשמוע, מדריך למורה

2.51.007/00

חינם

עם עובד

(ממ' וממ"ד) / י' צילג
ילד של טבע - מעונה לעונה, חוברת לימוד והעשרה

2.51.008/00

34.32

מודן

בטבע, לכיתות ב'-ג' / ח' זיו, א' ארבל
ילד של טבע - מעונה לעונה, מדריך למורה /

2.51.008/01

18.58

מודן

ח' זיו, א' ארבל
ילד של טבע - מחזור המים והצומח, לכיתות ג'-ד' /

2.51.009/00

36.80

מודן

ח' זיו, א' ארבל **
ילד של טבע - מחזור המים והצומח, מדריך למורה /

2.51.009/01

19.89

מודן

ח' זיו, א' ארבל*
עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה, חוברת

2.51.010/00

10.62

מט"ח

לתלמיד, לכיתות א'-ב' / מט"ח
עונות במעגל -טבע, אדם ומים בעונות השנה,

2.51.011/00

11.87

מט"ח

מדריך למורה / מט"ח
יום יום מים - ספר לימוד בנושא המים,

2.51.012/00

27.90

מט"ח

לכיתות ג'-ד' /מט"ח
יום יום מים - ספר לימוד בנושא המים, מדריך

2.51.013/00

27.90

מט"ח

למורה / מט"ח


36.63

תמיר

"חיות חיות" לכיתה ד' / נ' גולד, ו' בר

2.51.014/00

44.38

תמיר

"חיות חיות", מדריך למורה / נ' גולד, ו' בר

2.51.014/00

12.81

רמות

מבט לאיכות הסביבה - אכפת לי / אונ' ת"א *

2.51.020/00מבט לאיכות הסביבה - אכפת לי, מדריך למורה /

2.51.021/00

10.83

רמות

אונ' ת"א *


33.76

עם עובד

הגוף המופלא לתלמיד / יצחק צילג

2.51.022/00

חינם

עם עובד

הגוף המופלא, מדריך למורה / יצחק צילג

2.51.022/01

40.03

ז'ק

גוף האדם שלי / ד' בן בסט

2.51.024/00

22.19

ז'ק

גוף האדם שלי / ד' בן בסט

2.51.024/01יצורים חיים וסביבתם, דפי עבודה לכיתות א'-ב' /

2.51.301/00

3.52

גסטליט

מט"ל *


5.72

גסטליט

יצורים חיים וסביבתם, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.302/00

2.30

גסטליט

אדם ובריאותו, דפי עבודה לכיתות ב'-ג' / מט"ל *

2.51.303/00

5.77

גסטליט

אדם ובריאותו, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.304/00

3.91

גסטליט

מזרע לזרע, דפי עבודה לכיתות ג'-ד' / מט"ל *

2.51.305/00

5.37

גסטליט

מזרע לזרע, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.306/00

7.18

גסטליט

מי אנחנו?, דפי עבודה לכיתות ה'-ו' / מט"ל *

2.51.307/00

12.49

גסטליט

מי אנחנו?, דפי הרחבה / מט"ל *

2.51.308/00

6.92

גסטליט

מי אנחנו?, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.309/00הסדרה "אני וגופי"


8.49

גסטליט

כיצד אנו נעים?, חוברת לתלמיד, לכיתות ה'-ו' / מט"ל *

2.51.315/00

5.44

גסטליט

כיצד אנו נעים?, כרטיסי הרחבה, לתלמיד / מט"ל *

2.51.316/00

9.89

גסטליט

כיצד אנו נעים?, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.317/00

6.53

גסטליט

כיצד אנו נושמים?, דפי עבודה, לכיתה ו' / מט"ל *

2.51.318/00

5.96

גסטליט

כיצד אנו נושמים?, כרטיסי הרחבה / מט"ל *

2.51.319/00

9.89

גסטליט

כיצד אנו נושמים?, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.320/00

9.75

גסטליט

הדם הזורם בגופנו, לתלמיד, לכיתה ו' / מט"ל *

2.51.321/00

15.94

גסטליט

הדם הזורם בגופנו, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.322/00

7.85

גסטליט

המזון ואנחנו, דפי עבודה, לכיתה ו' / מט"ל *

2.51.323/00

20.91

גסטליט

המזון ואנחנו, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.324/00

18.53

גסטליט

סיורים בחוף הים, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.331/00התנהגות צמחים ובעלי חיים, דפי עבודה,

2.51.334/00

2.46

גסטליט

לכיתות ג'-ד' / מט"ל *


6.36

גסטליט

התנהגות צמחים ובעלי חיים, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.335/00טוואי המשי, המשחק ודפי קריאה, לכיתות ג'-ד' /

2.51.336/00

5.09

גסטליט

מט"ל *


6.36

גסטליט

טוואי המשי, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.337/00

4.88

גסטליט

נלך אל הנמלה, לתלמיד, לכיתות ג'-ה' / מט"ל *

2.51.338/00

12.73

גסטליט

נלך אל הנמלה, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.339/00

2.54

גסטליט

מגנטים, דפי עבודה, לכיתות ג'-ד' / מט"ל *

2.51.340/00

5.37

גסטליט

מגנטים, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.341/00

2.67

גסטליט

מעגל חשמלי ראשון, דפי עבודה, לכיתות ג'-ד' / מט"ל *

2.51.342/00

5.33

גסטליט

מעגל חשמלי ראשון, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.343/00

6.79

גסטליט

חשמל א', שאלות מבחן (בנק פריטים), למורה / מט"ל *

2.51.344/00

9.75

גסטליט

תמיסות, דפי עבודה, לכיתות ה'-ו' / מט"ל *

2.51.345/00

5.77

גסטליט

תמיסות, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.346/00

3.78

גסטליט

אור וצל (אופטיקה), דפי עבודה, לכיתות ד'-ה' / מט"ל *

2.51.347/00

9.96

גסטליט

אור וצל (אופטיקה), מדריך למורה / מט"ל *

2.51.348/00

3.01

גסטליט

מערכות ודגמים, דפי עבודה, לכיתות ה'-ו' / מט"ל *

2.51.349/00

9.96

גסטליט

מערכות ודגמים, מדריך למורה / מט"ל *

2.51.350/00הסדרה "אבנים, אדמה, מים"


1.75

גסטליט

אבנים, דפי קריאה, לכיתות א'-ב' / מט"ל

2.51.353/00

9.55

גסטליט

אבנים, מדריך למורה / מט"ל

2.51.354/00

9.55

גסטליט

אדמה, מדריך למורה, לכיתות ב'-ג' / מט"ל

2.51.355/00מים, דפי עבודה, לכיתות ג'-ד' (סט ל-20

2.51.356/00

33.31

גסטליט

תלמידים) /מט"ל


9.20

גסטליט

מים, דפי הרחבה, לתלמיד / מט"ל

2.51.357/00

9.55

גסטליט

מים, מדריך למורה / מט"ל

2.51.358/00

8.36

גסטליט

חום, דפי עבודה, לכיתות ד'-ה' / מט"ל

2.51.359/00

9.43

גסטליט

חום, מדריך למורה / מט"ל

2.51.360/00

6.60

גסטליט

קרח, מים ואדים, לכיתות ד'-ה' / מט"ל

2.51.361/00

16.09

גסטליט

קרח, מים ואדים, מדריך למורה / מט"ל

2.51.362/00מדע בחברה טכנולוגית
לכיתות א'-ב'


10.89

רמות

אכפת לי, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/01

12.80

רמות

אכפת לי / אונ' ת"א

2.51.362/02

14.32

רמות

בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/03

24.79

רמות

בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/04

14.32

רמות

להיות בריא, חלק א', מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/05

24.79

רמות

להיות בריא, חלק א' / אונ' ת"א

2.51.362/06

24.80

רמות

להיות בריא, חלק ב' / אונ' ת"ל

2.51.362/07

13.61

רמות

להיות בריא, מדריך למורה, חלק ב' / אונ' ת"א

2.51.362/08

27.05

רמות

עונות השנה, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/09

30.29

רמות

עונות השנה / אונ' ת"א

2.51.362/10

16.39

רמות

קולט כל העת, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/11

18.92

רמות

קולט כל העת / אונ' ת"א

2.51.362/12

11.89

רמות

אנחנו לא לבד / אונ' ת"א

2.51.362/13

10.37

רמות

אנחנו לא לבד, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/14לכיתות ג'-ד'

17.03

רמות

זה בוער, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/15

26.73

רמות

זה בוער / אונ' ת"א

2.51.362/16

11.95

רמות

זה בוער / חוברת עבודה / אונ' ת"א

2.51.362/17

6.81

רמות

זה בוער / משחק / אונ' ת"א

2.51.362/18

10.89

רמות

נושא בוער / מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/19

12.80

רמות

נושא בוער / אונ' ת"א

2.51.362/20

42.91

רמות

עם הזרם / מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/21

26.63

רמות

עם הזרם / אונ' ת"א

2.51.362/22

11.88

רמות

עם הזרם, חוברת עבודה / אונ' ת"א

2.51.362/23

34.55

רמות

כמו צמח בר / אונ' ת"א

2.51.362/24

16.81

רמות

כמו צמח בר, חוברת עבודה / אונ' ת"א

2.51.362/25

16.09

רמות

כמו צמח בר, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/26

39.90

רמות

פארק המים / אונ' ת"א

2.51.362/27

17.90

רמות

פארק המים, חוברת עבודה / אונ' ת"א

2.51.362/28

18.90

רמות

פארק המים, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/29

39.90

רמות

הערוץ חמוץ-מתוק / אונ' ת"א

2.51.362/30

18.90

רמות

הערוץ חמוץ-מתוק, מדריך למורה/ אונ' ת"א

2.51.362/31

17.90

רמות

הערוץ חמוץ-מתוק, חוברת עבודה/ אונ' ת"א

2.51.362/32

32.99

רמות

חיים בין בעלי חיים / אונ' ת"א

2.51.362/33

16.80

רמות

חיים בין בעלי חיים, חוברת עבודה / אונ' ת"א

2.51.362/34

16.09

רמות

חיים בין בעלי חיים, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/35

37.25

רמות

מתחת לרגלינו / אונ' ת"א

2.51.362/36

17.90

רמות

מתחת לרגלינו, חוברת עבודה / אונ' ת"א

2.51.362/37

16.11

רמות

מתחת לרגלינו, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/38

11.89

רמות

לוקחים את המים בידיים / אונ' ת"א

2.51.362/39

10.37

רמות

לוקחים את המים בידיים, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/40לכיתות ה'-ו'


41.14

רמות

מידע הולך לעיבוד, מדריך למורה / אונ' ת"א *

2.51.362/41

26.18

רמות

מידע הולך לעיבוד / אונ' ת"א *

2.51.362/42

15.62

רמות

מידע הולך לעיבוד, חוברת עבודה / אונ' ת"א *

2.51.362/43

18.66

רמות

מידע הולך לעיבוד, משחק ל-5 תלמידים / אונ' ת"א

2.51.362/44

10.89

רמות

מתנות מן הזבל, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/45

12.80

רמות

מתנות מן הזבל / אונ' ת"א

2.51.362/46

16.34

רמות

מתנות מן הטבע / מדריך למורה / אונ' ת"א *

2.51.362/47

33.31

רמות

מתנות מן הטבע / אונ' ת"א *

2.51.362/48

13.50

רמות

מתנות מן הטבע / חוברת עבודה / אונ' ת"א *

2.51.362/49

19.52

רמות

עולם הולך ומתמלא, מדריך למורה / אונ' ת"א *

2.51.362/50

34.05

רמות

עולם הולך ומתמלא / אונ' ת"א *

2.51.362/51

15.62

רמות

עולם הולך ומתמלא, חוברת עבודה / אונ' ת"א *

2.51.362/52

15.12

רמות

תחנת הכוח, מדריך למורה / אונ' ת"א *

2.51.362/53

14.14

רמות

תחנת הכוח / אונ' ת"א *

2.51.362/54

14.14

רמות

תחנת הכוח, חוברת עבודה / אונ' ת"א *

2.51.362/55

33.89

רמות

בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום / אונ' ת"א

2.51.362/56בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום, למורה /

2.51.362/57

21.47

רמות

אונ' ת"א
בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי גודל ביקום /

2.51.362/40

21.47

רמות

אונ' ת"א
בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי גודל ביקום,

2.51.362/41

20.49

רמות

מדריך למורה / אונ' ת"א


39.90

רמות

מבט אל האור / אונ' ת"א

2.51.362/42

17.90

רמות

מבט אל האור, חוברת עבודה / אונ' ת"א

2.51.362/43

18.90

רמות

מבט אל האור, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.51.362/44מדעי הטבע לילדים מחוננים

9.05

מל"מ י-ם

לתפוס שביט / מל"מ י-ם *

2.51.363/00מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם, מקראה /

2.51.363/01

12.65

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *
מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם, מדריך

2.51.363/02

12.65

מל"מ י-ם

למורה / מל"מ י-ם *
מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם, אוגדן דפי

2.51.363/03

6.81

מל"מ י-ם

עבודה / מל"מ י-ם *


24.12

מל"מ י-ם

תצפיות במזג האוויר / מל"מ י-ם *

2.51.363/04נדידה והגירה של בעלי חיים, אוגדן דפי עבודה /

2.51.363/05

6.03

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *
נדידה והגירה של בעלי חיים, מדריך למורה /

2.51.363/06

24.12

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *


28.60

מל"מ י-ם

נדידה והגירה של בעלי חיים, לתלמיד / מל"מ י-ם *

2.51.363/07

14.29

מל"מ י-ם

משחק נדידע / מל"מ י-ם

2.51.363/08

8.14

מל"מ י-ם

מנופים, מערכת מלווה של ארבע רכזות / מל"מ י-ם

2.51.363/09מדעי הטבע לחינוך המיוחד


5.99

גסטליט

מושגי מרחב, מדריך למורה / מל"מ ת"א *

2.51.364/00

67.27

גסטליט

מושגי מרחב, מערכת לעבודה יחידנית / מל"מ ת"א *

2.51.364/01

6.53

מל"מ י-ם

אדמה / מל"מ י-ם *

2.51.365/00

4.44

מל"מ י-ם

זרעים / מל"מ י-ם *

2.51.366/00

4.44

מל"מ י-ם

גינה / מל"מ י-ם *

2.51.367/00

5.08

מל"מ י-ם

אבקות לבנות, מדריך למורה / מל"מ י-ם *

2.51.368/00

5.08

מל"מ י-ם

אנו אופים בעצמנו / מל"מ י-ם *

2.51.369/00

3.74

מל"מ י-ם

נא לחייך, מצלמים, לתלמיד / מל"מ י-ם *

2.51.370/00

9.51

מל"מ י-ם

נא לחייך, מצלמים, למורה / מל"מ י-ם *

2.51.371/00

6.78

מל"מ י-ם

חומרים, אוגדן דפי עבודה / מל"מ י-ם *

2.51.372/00

13.55

מל"מ י-ם

חומרים, למורה / מל"מ י-ם *

2.51.373/00תצפיות במזג האוויר, לכיתות ג'-ד' ואילך /

2.51.374/00

24.12

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *


35.34

מל"מ י-ם

חומרים מוצקים / מל"מ י-ם

2.51.375/00

28.59

מל"מ י-ם

חומרים וטכנולוגיה / מל"מ י-ם

2.51.376/00לימודי סביבה וחקלאות

2.57  

6.36

מעלות

ארח צמחים בביתך, לכיתה ו' / ת"ל *

2.57.300/00

6.18

מעלות

הפינה הפורחת, כרטסת, לכיתה ו' / ת"ל *

2.57.301/00

6.62

מעלות

זרעים נובטים, לכיתה ו' / ת"ל *

2.57.302/00

19.51

מעלות

הגינה שלנו, מהדורה חדשה, לכיתות ד'-ו' / ת"ל *

2.57.303/00

7.63

מעלות

צמחי תבלין, לכיתות ו'-ז' / ת"ל

2.57.304/00

7.49

מעלות

גינה לבית, לכיתות ו'-ט' / ת"ל

2.57.305/00

3.80

מעלות

גינה לבית, מדריך למורה / ת"ל

2.57.306/00


קדימה
אחורה
הודעות

חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998