דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשנ"ט בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט - לכיתות ב'-ו'(סןף)
(נח)6.3‎-4


2. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ב'-ו'(המשך)


המחיר
בש"ח

ההוצאה

שם הספר והמחבר

המס'
הקטלוגי
אנגלית

2.61** I LIKE ENGLISH / Z. TATCHER

2.61.005/00

12.49

יובל

כיתות ד'-ה'
,AT WORK & AT PLAY / L. MARNIN

2.61.007/00

19.11

קרני

**A. SOTTO
לכיתה ה'


18.42

קרני

/ AT WORK & AT PLAY
** L. MARNIN, A. SOTTO

2.61.008/00מדריך למורה


31.40

המחברת

**ע' פוקס / I CAN READ ENGLISH

2.61.010/00לכיתה ד'


14.38

המחברת

**ע' פוקס / MY ENGLISH BOOK

2.61.011/00לכיתות ה'-ו'


45.63

אחיעבר

**נ' אלמגור/ FRIENDS

2.61.012/00לכיתה ה'
,GRAMMAR FOR THE 6TH GRADE
/ WORKBOOK

2.61.013/00

33.28

אריק כהן

**ש' בין, מ' דרי
,GRAMMAR FOR THE 6TH GRADE
/ WORKBOOK

2.61.014/00**ש' בין, מ' דרי


חינם

אריק כהן

מדריך למורה
** ל' גמדי, ל' בנימין / ENGLISH CALLING

2.61.015/00

31.48

מפ' אונ'

לכיתות ד'-ה' (עם קלטת)
**ל' גמדי, ל' בנימין / ENGLISH CALLING

2.61.015/01

25.53

מפ' אונ'

מדריך למורה
** י' ירון / WINDOW TO THE WORLD

2.61.017/00

42.62

אריק כהן

לכיתה ו'
**י' ירון / WINDOW TO THE WORLD

2.61.017/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
/ A FIRST READER AND WORKBOOK
L.B. ENGLANDER


10.72

מפ' אונ'

** LOOK AT US .1

2.61.019/00

10.72

מפ' אונ'

** MEET MY FAMILY. 2

2.61.020/00

10.72

מפ' אונ'

** COME TO MY HOUSE. 3

2.61.021/00

10.72

מפ' אונ'

** THIS IS OUR SCHOOL .4

2.61.022/00TEACHER' S GUIDE TO

2.61.023/00

28.40

מפ' אונ'

** FIRST READER AND WORKBOOK
LET'S READ AND WRITE, AN A ,B ,C

2.61.024/00WORKBOOK / L.B. ENGLANDER


27.36

מפ' אונ'

(מהדורה מחודשת ומתוקנת)
TEACHER'S GUIDE TO LET'S READ AND

2.61.024/01/ WRITE
** .L.B. ENGLANDER


13.68

מפ' אונ'

(מהדורה מחודשת ומתוקנת)
י' ירון / HEYDAYS

2.61.026/00

36.48

אריק כהן

לכיתה ה'
י' ירון / HEYDAYS

2.61.026/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
SIMPLE STORIES WITH GRAMMAR

2.61.028/00/ EXERCISES, A WORKBOOK
L.B. ENGLANDER


32.49

מפ' אונ'

לכיתות ה'-ו'
SIMPLE STORIES WITH GRAMMAR

2.61.028/01EXERCISES / L.B. ENGLANDER


14.44

מפ' אונ'

מדריך למורה
YOUR TOWN AND MINE / SH. POSTOL

2.61.030/00

16.62

מפ' אונ'

לכיתה ו'
YOUR TOWN AND MINE / SH. POSTOL

2.61.030/01

18.93

מפ' אונ'

מדריך למורה
YOUR TOWN AND MINE / SH. POSTOL

2.61.030/02

17.53

מפ' אונ'

קלטת
GOOD COMPANY / L. BELLELI, E. MAZOR

2.61.031/00

39.91

מפ' אונ'

לכיתה ה'
GOOD COMPANY / L. BELLELI, E. MAZOR

2.61.031/01

15.15

מפ' אונ'

מדריך למורה
GOOD COMPANY / L. BELLELI, E. MAZOR

2.61.031/02

27.88

מפ' אונ'

חוברת עבודה
GOOD COMPANY / L. BELLELI, E. MAZOR

2.61.031/03

11.58

מפ' אונ'

מדריך למורה לחוברת עבודה
GOOD COMPANY / L. BELLELI, E. MAZOR

2.61.031/04

17.93

מפ' אונ'

קלטת
STARTING OUT / Z. TACHER

2.61.032/00

40.76

אריק כהן

לכיתה ד'
STARTING OUT / Z. TACHER

2.61.032/01

48.93

אריק כהן

מדריך למורה
STARTING OUT / Z. TACHER

2.61.032/02

37.74

אריק כהן

חוברת עבודה
STARTING OUT/ Z. TACHER

2.61.032/03

28.10

אריק כהן

מדריך למורה, חוברת עבודה
STARTING OUT / Z. TACHER

2.61.032/04

17.53

אריק כהן

קלטת
,ABRA CADABRA, COMIC BOOK

2.61.033/00ACTIVITY BOOK


27.94

מט"ח

לכיתות ג'-ד'
ABRA CADABRA

2.61.033/01

29.99

מט"ח

מדריך למורה
ABRA CADABRA

2.61.033/02

24.52

מט"ח

חוברת עבודה
ABRA CADABRA

2.61.033/03

9.03

מט"ח

קלטת
HOORRAY FOR ENGLISH SCOTTS

2.61.034/00

33.45

FORESMAN

א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי
/ HOORRAY FOR ENGLISH

2.61.034/01


SCOTTS

א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי


34.16

FORESMAN

מדריך למורה
/ HOORRAY FOR ENGLISH

2.61.034/02


SCOTTS

א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי


3.79

FORESMAN

חוברת עבודה
/ HOORRAY FOR ENGLISH

2.61.034/03


SCOTTS

א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי


16.72

FORESMAN

קלטת
/ HOORRAY FOR ENGLISH

2.61.034/04


SCOTTS

א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי


83.64

FORESMAN

כרזות + כרטיסי הברקה, לכיתה


27.88

אריק כהן

פט טלשיר, פמלה הלפרין / ENGLISH WITH BENNY

2.61.035/00פט טלשיר, פמלה הלפרין / ENGLISH WITH BENNY

2.61.035/01

35.68

אריק כהן

מדריך למורה
פט טלשיר, פמלה הלפרין / ENGLISH WITH BENNY

2.61.035/03

16.72

אריק כהן

קלטות לתלמיד
פט טלשיר, פמלה הלפרין / ENGLISH WITH BENNY

2.61.035/04

133.23

אריק כהן

כרטיסי הברקה, לכיתה
גדי בוסין, יואל טל / ENGLISH WITH A SMILE

2.61.036/00

חינם

אריק כהן

ספר לתלמיד
גדי בוסין, יואל טל / ENGLISH WITH A SMILE

2.61.036/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
גדי בוסין, יואל טל / ENGLISH WITH A SMILE

2.61.036/02

חינם

אריק כהן

קלטת
- BIG BIRD'S YELLOW BOOK
/ OPEN SESAME

2.61.037/00

24.92

OXFORD

לכיתה ג' ציון וגאן ברואר
- BIG BIRD'S YELLOW BOOK
/ OPEN SESAME

2.61.037/01

14.27

OXFORD

מדריך למורה ציון וגאן ברואר
קרן נוימן, ג'ולי נבוא / TELL ME IN ENGLISH

2.61.038/00

43.49

מפ' אונ'

לכיתה ג'
קרן נוימן, ג'ולי נבוא / TELL ME IN ENGLISH

2.61.038/01

83.64

מפ' אונ'

מדריך למורה
קרן נוימן, ג'ולי נבוא / TELL ME IN ENGLISH

2.61.038/03

16.72

מפ' אונ'

קלטת לתלמיד
קרן נוימן, ג'ולי נבוא / TELL ME IN ENGLISH

2.61.038/04

55.76

מפ' אונ'

ערכה למורה
שושנה פוסטול / YOU AND I

2.61.039/00

42.38

מפ' אונ'

לכיתה ה'
שושנה פוסטול / YOU AND I

2.61.039/01

27.88

מפ' אונ'

מדריך למורה
שושנה פוסטול / YOU AND I

2.61.039/02

27.88

מפ' אונ'

חוברת עבודה
שושנה פוסטול / YOU AND I

2.61.039/03

16.72

מפ' אונ'

קלטת
צ' טצ'ר / TREASURE CHEST

2.61.040/00

52.41

אריק כהן

לכיתה ה'
צ' טצ'ר / TREASURE CHEST

2.61.040/01

27.88

אריק כהן

מדריך למורה
צ' טצ'ר / TREASURE CHEST

2.61.040/02

27.88

אריק כהן

חוברת עבודה
צ' טצ'ר / TREASURE CHEST

2.61.040/03

16.72

אריק כהן

קלטת
צ' טצ'ר / TREASURE CHEST

2.61.040/04

80.30

אריק כהן

כרטיסי הברקה
/ CHANGING CHANNELS
הילרי לביא, פרנסין טריט

2.61.041/00

48.06

אריק כהן

לכיתה ו'
/ CHANGING CHANNELS
הילרי לביא, פרנסין טריט

2.61.041/01

35.68

אריק כהן

מדריך למורה
/ CHANGING CHANNELS
הילרי לביא, פרנסין טריט

2.61.041/02

28.16

אריק כהן

חוברת עבודה
/ CHANGING CHANNELS
הילרי לביא, פרנסין טריט

2.61.041/03

16.72

אריק כהן

קלטת
איקה קירשנבאום, / CHANGING CHANNELS, A

2.61.041/06פרנסין טריט


36.00

אריק כהן

חוברת עבודה לתלמידים חלשים
איקה קירשנבאום, / CHANGING CHANNELS, A

2.61.041/07פרנסין טריט


37.50

אריק כהן

מדריך למורה לחוברת עבודה לתלמידים חלשים
אילנה רכטמן / WONDERFUL PEOPLE

2.61.042/00

43.49

מפ' אונ'

לכיתה ו'
אילנה רכטמן / WONDERFUL PEOPLE

2.61.042/01

16.72

מפ' אונ'

מדריך למורה
אילנה רכטמן / WONDERFUL PEOPLE

2.61.042/02

26.10

מפ' אונ'

חוברת עבודה
אילנה רכטמן / WONDERFUL PEOPLE

2.61.042/03

16.72

מפ' אונ'

קלטת
אילנה רכטמן / WONDERFUL PEOPLE

2.61.042/04

26.10

מפ' אונ'

מדריך למורה לחוברת עבודה
י' ירון / CAT AROUND TOWN

2.61.043/00

48.64

אריק כהן

לכיתות ג'-ד'
י' ירון / CAT AROUND TOWN

2.61.043/01

62.13

אריק כהן

מדריך למורה
י' ירון / CAT AROUND TOWN

2.61.043/02

29.76

אריק כהן

חוברת עבודה
י' ירון / CAT AROUND TOWN

2.61.043/03

21.40

אריק כהן

קלטת
ר' גרבר / LET'S SPEAK ENGLISH

2.61.044/00

15.66

המחברת

לכיתות ג'-ד'
ר' גרבר / LET'S SPEAK ENGLISH

2.61.044/01

38.63

המחברת

מדריך למורה
ר' גרבר / LET'S SPEAK ENGLISH

2.61.044/02

9.39

המחברת

חוברת עבודה
ר' גרבר / LET'S SPEAK ENGLISH

2.61.044/03

9.39

המחברת

קלטת
ח' ויטל / COOKIE ISLAND

2.61.045/00

46.99

המחברת

לכיתות ג'-ד'
ח' ויטל / COOKIE ISLAND

2.61.045/01

37.59

המחברת

מדריך למורה
ח' ויטל / COOKIE ISLAND

2.61.045/03

37.59

המחברת

קלטת
ע' אולשטיין, / BEGINNER'S FILES, FILE I

2.61.046/00ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע


39.16

מפ' אונ'

לכיתות ג'-ד'
ע' אולשטיין, / BEGINNER'S FILES, FILE I

2.61.046/01ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע


62.65

מפ' אונ'

מדריך למורה
ע' אולשטיין, / BEGINNER'S FILES, FILE I

2.61.046/02ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע


26.10

מפ' אונ'

חוברת עבודה
ע' אולשטיין, / BEGINNER'S FILES, FILE I

2.61.046/03ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע


15.66

מפ' אונ'

קלטת
נילי אלמגור / CLOSE UP

2.61.047/00

51.17

ז'ק

לכיתות ה'
נילי אלמגור / CLOSE UP

2.61.047/01

12.53

ז'ק

מדריך למורה
נילי אלמגור / CLOSE UP

2.61.047/02

31.32

ז'ק

חוברת עבודה


42.50

מפ' אונ'

אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' / OCTOPUS

2.61.048/00אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' / OCTOPUS

2.61.048/01

20.00

מפ' אונ'

מדריך למורה
אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' / OCTOPUS

2.61.048/02

28.00

מפ' אונ'

חוברת עבודה
אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' / OCTOPUS

2.61.048/03

19.90

מפ' אונ'

קלטת
ג'ולי נבו, קרן נוימן READ IT IN ENGLISH

2.61.049/00

38.00

מפ' אונ'

לכיתות ד'
ג'ולי נבו, קרן נוימן / READ IT IN ENGLISH

2.61.049/01

50.00

מפ' אונ'

מדריך למורה
ג'ולי נבו, קרן נוימן / READ IT IN ENGLISH

2.61.049/02

19.00

מפ' אונ'

קלטת
ג'ולי נבו, קרן נוימן / READ IT IN ENGLISH

2.61.050/00

31.00

מפ' אונ'

חוברת עבודה
ג'ולי נבו, קרן נוימן / READ IT IN ENGLISH

2.61.050/01

50.00

מפ' אונ'

מדריך למורה לחוברת העבודה
ג'ולי נבו, קרן נוימן /READ IT IN ENGLISH

2.61.050/02

19.00

מפ' אונ'

קלטת
/ SING A SONG - SUMMER FUN BOOK

2.61.903/00

5.52

טח"י

* S. BEN SHAHAR
CANDY CAN DO IT, COMPLETE EDITION

2.61.906/00

27.35

טח"י

ספר למתחילים צ' בן שחר ויהודית סגל
CANDY CAN DO IT, ACTIVITY BOOK 1/

2.61.919/00

13.55

טח"י

* צ' בן שחר, ג' סגל
* צ' בן שחר, ג' סגל / CANDY CAN DO IT

2.61.920/00

7.09

טח"י

קלטת
/ CANDY CAN DO IT 2, ACTIVITY BOOK

2.61.921/00

12.65

טח"י

*צ' בן שחר, ג' סגל לכיתה ד'
* CANDY CAN DO IT 2

2.61.922/00

7.42

טח"י

קלטת
* CANDY CAN DO IT

2.61.923/00

7.42

טח"י

קלטות אודיו (המחיר לכל קלטת)


35.77

טח"י

ג' סגל , ר' קינן, צ' בן שחר / SEVEN IN HEAVEN

2.61.923/01ר' קינן, צ' בן שחר / SEVEN IN HEAVEN

2.61.923/02

16.02

טח"י

חוברת עבודה
SEVEN IN HEAVEN

2.61.923/03

7.22

טח"י

קלטת
SEVEN IN HEAVEN

2.61.923/05

33.45

טח"י

4 קלטות וידיאו (המחיר לכל קלטת)


26.70

טח"י

מדריך למורה SEVEN IN HEAVEN

2.61.923/06ערבית

2.62

42.37

ספ' מעריב

ערבית מדוברת, למתחיל / מ' פיאמנטה *

2.62.001/00

30.72

ספ' מעריב

דבר ערבית / מ' פיאמנטה *

2.62.001/01

16.36

מהות

ערבית מדוברת, א' / י' בן זאב *

2.62.002/00

30.96

יסוד

ערבית מדוברת, חלק א', למתחילים / י' מורן *

2.62.004/00

8.43

יסוד

ערבית מדוברת (חוברת לעבודה עצמית) / י' מורן *

2.62.005/00

30.96

יסוד

ערבית מדוברת, חלק ב' / י' מורן *

2.62.006/00

8.44

יסוד

ערבית מדוברת, שלב ב', חוב' לעב' עצמית / י' מורן *

2.62.007/00שלבים ראשונים בערבית מדוברת / נ' חטיב, א' כספי,

2.62.008/00

21.88

דביר

מ' חביב אללה *
ערבית מדוברת


13.97

טח"י

ג'ארכ קאריבכ, חוברת עבודה / ז' גנור *

2.62.900/00

10.81

טח"י

ג'ארכ קאריבכ, שיחון / ז' גנור *

2.62.901/00

5.17

טח"י

ג'ארב קאריבכ, תדריך למורה / ז' גנור *

2.62.902/00

46.15

טח"י

ג'ארב קאריבכ, 6 קלטות קול / טח"י *

2.62.903/00ציור ואמנות

2.71

1.88

מעלות

לראות את הנסתר מעינינו, למורה בכיתות ה'- ו' / ת"ל

2.71.303/00ירושלים כסמל לאחדות ישראל, סדרת שקופיות /

2.71.305/01

78.74

המפ"ה

ת"ל *
אדום, כחול, צהוב, מדריך למורה לאמנות בחינוך

2.71.306/00

8.57

מעלות

המיוחד / ת"ל *


15.17

רכגולד

עמידה יהודית בשואה, יחידת לימוד באמנות / ת"ל *

2.71.307/00

44.45

המפ"ה

עמידה יהודית בשואה, סדרת שקופיות *

2.71.307/01מוזיקה

2.72

45.84

"ארט"

חגיגה בצלילים, לתלמיד / ע' טוריאל, ש' גולדשטיין

2.72.001/00חגיגה בצלילים, חוברת עבודה / ע' טוריאל,

2.72.001/01

חינם

"ארט"

ש' גולדשטיין


10.14

מעלות

תו וצליל, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + הפיקוח על המוזיקה *

2.72.300/00תו וצליל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל + הפיקוח על

2.72.301/00

4.22

מעלות

המוזיקה *


6.69

המפ"ה

תו וצליל, קלטת / הפיקוח על המוסיקה *

2.72.302/00בטיחות בדרכים

2.73מעשה שהיה במעבר חצייה, לגן הילדים

2.73.001/00

36.48

כתר

ולכיתות א'-ב' / נ' הראל
משפחה על גלגלים, לכיתות ה'-ו' (מארז ספרים) /

2.73.300/00

21.81

מט"ח

מט"ח


15.85

שקד

* ROAD SAFETY / MARSHA BOREN

2.73.301/00טכנולוגיה לבית הספר היסודי

2.74

34.51

רמות

בשביל המוצרים, לכיתות ה'-ו' / אונ' ת"א

2.74.308/00

18.13

רמות

בשביל המוצרים, חוברת עבודה / אונ' ת"א

2.74.309/00

16.11

רמות

בשביל המוצרים, מדריך למורה / אונ' ת"א

2.74.310/00

9.89

מט"ח

בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד', חוברת / ת"ל + מט"ח

2.74.311/00בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד', מדריך למורה /

2.74.312/00

9.89

מט"ח

ת"ל + מט"ח


7.77

מט"ח

מערכת החשמל בבית, ה'-ז', חוברת / ת"ל + מט"ח

2.74.313/00מערכת החשמל בבית, ה'-ו', מדריך למורה /

2.74.314/00

7.77

מט"ח

ת"ל + מט"ח


8.76

מט"ח

משהו זז כאן, א'-ב', חוברת / ת"ל + מט"ח

2.74.315/00

12.10

מט"ח

משהו זז כאן, א'-ב', מד"ל / ת"ל + מט"ח

2.74.316/00רואים סמלים וסימנים, חוברת לתלמיד,

2.74.317/00

9.16

מט"ח

לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח


11.98

מט"ח

רואים סמלים וסימנים, מד"ל / ת"ל, מט"ח

2.74.317/01

8.89

מט"ח

כיף של מכונות, לכיתות ג'-ו' / ת"ל + מט"ח

2.74.318/00

16.12

מט"ח

כיף של מכונות, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח

2.74.319/00הסדרה חומרים ותהליכים

16.12

8.08

מט"ח

הכול מנייר לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח

2.74.320/00

10.08

מט"ח

מה עושים? מדפיסים? לכיתות ב'-ג' / ת"ל + מט"ח

2.74.321/00

8.94

מט"ח

סיפורי בדים, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח

2.74.322/00

8.17

מט"ח

מה הבעיה?, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח

2.74.323/00

12.97

מט"ח

חומרים ותהליכים, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח

2.74.324/00

33.45

המפ"ה

חומרים ותהליכים, קלטת וידיאו / ת"ל

2.74.325/00

9.69

מט"ח

מעבר לקיר, לכיתות ב'-ג' / ת"ל, מט"ח

2.74.326/00

5.51

מט"ח

יוצקים בתבנית, לכיתות ג'-ד' / ת"ל, מט"ח

2.74.327/00

9.72

מט"ח

נא לשבת, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח

2.74.328/00

7.50

מט"ח

מה באריזה, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח

2.74.329/00

5.19

מט"ח

פלסטיק לפי הזמנה, לכיתות ה' - ו' / ת"ל, מט"ח

2.74.330/00בריאות וחינוך תזונתי

2.77אלה שואלת וד"ר קסם עונה בענייני רפואה ובריאות/

2.77.001/00

45.84

בר אור

ערה חיטין
אלה שואלת וד"ר קסם עונה בענייני רפואה ובריאות,

2.77.001/01

21.15

בר אור

מדריך למורה / ערה חיטין


7.77

מעלות

במזונותינו מרכיבים שונים, לכיתות ה'-ו' / ת"ל *

2.77.300/00

14.87

מעלות

לאכול בכיף, לכיתות הנמוכות של ביה"ס היסודי / ת"ל

2.77.302/01

10.31

מעלות

דרך הגב / ת"ל

2.77.302/22חינוך תזונתי לחינוך המיוחד
לאכול בכיף, לכיתות הבינוניות והגבוהות של החינוך

2.77.303/00

14.87

מעלות

המיוחד / ת"ל *
נושאים מיוחדים

2.79

74.48

רכס

נושא אישי - ערכה לפיתוח, לומד עצמאי

2.79.279/00

74.48

רכס

נושא אישי - ערכה לפיתוח, לומד עצמאי, מדריך למורה

2.79.279/01עלייה וקליטה


9.37

רכגולד

ושבו בנים לגבולם *

2.79.300/00כישורי חיים
כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ג'-ד', לבית הספר

2.79.301/00

25.85

מעלות

הממלכתי / ת"ל + שפ"י
כישורי חיים, מדריל למורה, לכיתות ג'-ד',

2.79.302/00

31.83

מעלות

לבית הספר הממלכתי דתי / ת"ל + שפ"י
כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ה'-ו',

2.79.303/00

24.70

מעלות

לבית הספר הממלכתי / ת"ל + שפ"י
כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ה'-ו',

2.79.304/00

29.50

מעלות

לבית הספר הממלכתי דתי / ת"ל + שפ"יקדימה
אחורה
הודעות

חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998