דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשנ"ט בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט - ספרי קודש
(נח)6.3‎-4


6. ספרי קודש


המחיר
בש"ח

ההוצאה

שם הספר והמחבר

המס'
הקטלוגי
תנ"ך וסידור

6.11

50.65

קרית ספר

חומש "רודלהיים", 5 כרכים **

6.11.001/00

6.39

קרית ספר

מי ומי בתנ"ך / חגי בן ארצי **

6.11.002/00

6.39

קרית ספר

כך בתנ"ך **

6.11.003/00

9.33

קרית ספר

חידון זוגות לתנ"ך **

6.11.004/00

9.33

קרית ספר

500 שאלות בתנ"ך **

6.11.005/00סידור (תפילת שחרית לימי החול, בכריכה רכה, שורות

6.11.006/00

2.17

קה"ת חב"ד

ממוספרות) **
משנה מפורשת מאת אליעזר לוי,

6.12חלקים בודדים בחוברת לבי"ס


4.88

סיני

ברכות **

6.12.001/00

6.60

סיני

שבת **

6.12.002/00

6.89

סיני

ראש השנה **

6.12.003/00

6.89

סיני

מגילה **

6.12.004/00

4.88

סיני

פסחים **

6.12.005/00

4.88

סיני

יומא **

6.12.006/00

4.88

סיני

ביצה **

6.12.007/00

4.88

סיני

סוכה **

6.12.008/00

5.50

סיני

בבא קמא **

6.12.009/00

5.50

סיני

בבא מציעא **

6.12.010/00

4.88

סיני

ביכורים **

6.12.011/00

4.88

סיני

תענית **

6.12.012/00

5.50

סיני

סנהדרין **

6.12.013/00

5.50

סיני

נדרים **

6.12.014/00

4.88

סיני

שבועות **

6.12.015/00

קדימה
אחורה

הודעות

חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998