דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשנ"ט בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט - אטלסים, מפות וגלובוסים
(נח)6.3‎-4


7. אטלסים, מפות וגלובוסים


המחיר
בש"ח

ההוצאה

שם הספר והמחבר

המס'
הקטלוגי
אטלסים היסטוריים

7.31

33.33

ספר לכל

אטלס לתקופת התנ"ך / ב' מזר, י' שפירא *

7.31.003/00

222.13

קרית ספר

מפת א"י בתקופת המקרא / ד' בנבנישתי, ב"צ לוריא

7.31.004/00מפת א"י בתקופת בית שני / ד' בנבנישתי, ב"צ

7.31.005/00

222.13

קרית ספר

לוריא **
אטלס היסטורי לתולדות העמים וישראל / מ' ברוור,

7.31.007/00

27.15

יבנה

נ' קדמון *
אטלסים גיאוגרפיים

7.35אטלס לבתי-ספר יסודיים ולחטיבת הביניים

7.35.001/00

47.61

יבנה

(מהדורה מחודשת ומתוקנת) / מ' ברוור *
אטלס לתלמידים בישראל / ח' אנוך, נ' גבריאל,

7.35.002/00

11.08

ע' ת"א

י' פאפוריש **
אטלס כרטא - פיסי, כלכלי וחברתי / א' שחר, ד' עמירן

7.35.003/00

167.64

כרטא

א' רפ', י' הינברגר, פ' כהן **


3.21

קרית ספר

מפת א"י, קנ"מ 1:500,000 / ד' בנבנישתי, ב"צ לוריא *

7.35.004/00

8.18

קרית ספר

ארצנו - מפות לעבודה / ד' בנבנישתי, ב"צ לוריא *

7.35.005/00

6.17

כרטא

מפות רקע לעבודה עצמית / ד' בנבנישתי, ב"צ לוריא **

7.35.006/00

24.53

המרכז למיפוי
ישראל *

ישראל - מפה גיאולוגית, קנה מידה 1:500,000/

7.35.012/00

20.07

המרכז למיפוי
ישראל *

ישראל - מפת צילום מלוויין, קנה מידה 1:500,000/

7.35.013/00

24.53

המרכז למיפוי
ישראל *

תצלום אווירי מוגדל של ירושלים העתיקה /

7.35.015/00

16.72

המרכז למיפוי
ישראל *

מפות ערים: ירושלים ותל-אביב, קנה מידה 1:12,500/

7.35.016/00

16.72

המרכז למיפוי
ישראל *

הרצליה, כפר-סבא, רעננה, הוד השרון, רמת השרון/

7.35.017/00

14.49

המרכז למיפוי
ישראל *

ישראל, קנה מידה / 1:100,000

7.35.018/00

24.53

המרכז למיפוי
ישראל *

ישראל - תיור וטיול, קנה מידה 1:250,000/

7.35.021/00

20.07

המרכז למיפוי
ישראל *

ישראל - מפה גיאומורפולוגית, קנה מידה 1:500,000/

7.35.022/00

20.07

המרכז למיפוי
ישראל *

ישראל - מפת צילום גיאולוגית, קנה מידה 1:500,000/

7.35.023/00

11.15

המרכז למיפוי
ישראל *

ישראל - מליחות קרקעית, קנה מידה 1:500,000/

7.35.024/00אטלס פיסי, מדיני וכלכלי, מהדורה מחודשת /

7.35.025/00

87.50

יבנה

מ' ברוור *
אטלס אוניברסיטאי חדש - פיסי, מדיני, כלכלי

7.35.025/01

167.06

יבנה

היסטורי (מהדורה חדשה מורחבת ומעודכנת) / מ' ברוור


418.23

יבנה

מפת קיר, כדור הארץ / מ' ברוור *

7.35.026/00

11.15

המרכז למיפוי
ישראל *

לבנון, קנה מידה 1:250,000/

7.35.027/00אטלס גיאוגרפי כרטא (מהדורה מרוכזת עם מפתח

7.35.028/00

47.75

כרטא

שמות מלא), לכיתות ה'-ט' / א' שחר
אטלס יבנה החדשני - גיאוגרפי, כלכלי, תצלומי לוויין /

7.35.029/00

139.12

יבנה

מ' ברוור


66.91

המרכז למיפוי
ישראל *

אטלס ישראל החדש, חט"ע / אריה שחר

7.35.030/00

קדימה
אחורה

הודעות

חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998