דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשנ"ט בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט - חינוך גופני
(נח)6.3‎-4


8. חינוך גופני


המחיר
בש"ח

ההוצאה

שם הספר והמחבר

המס'
הקטלוגי
חינוך גופני

8.73תכניות לימודים, עקרונות ותהליכים בחינוך הגופני

8.73.302/00

29.08

מ' וינגייט

בביה"ס העל יסודי, ספר עזר, למורה / י' שוויד
תכנית לימודים רב שנתית, לכיתות ג'-ח', ספר עזר

8.73.303/00

27.38

מ' וינגייט

למורה / י' שוויד
תרבות הפנאי ותרבות הגוף בחברה הישראלית,

8.73.304/00מקראה לתלמיד ולמורה, לכיתות ז'-י"ב /


5.45

מ' וינגייט

היח' לח"ג באונ' העברית
מאפיינים פסיכולוגיים וסוציולוגיים בחינוך גופני,

8.73.305/00

13.68

מ' וינגייט

מקראה לתלמיד / מכ' וינגייט


17.10

מ' וינגייט

הגנה עצמית, מדריך למורה / ת"ל

8.73.306/00

15.40

מ' וינגייט

תכנית עבודה למורה לחינוך גופני בחינוך המיוחד / ת"ל

8.73.307/00

13.72

מ' וינגייט

כושר גופני וספורט, טבלאי בתכנית הלימודים / ת"ל

8.73.308/00

14.72

מ' וינגייט

מדריך לגננת ולמורה הכוללת / ת"ל

8.73.309/00ידע והבנה בחינוך הגופני ובספורט, ספר עזר לתלמיד

8.73.310/00

44.05

מ' וינגייט

ולמורה בחטיבה העליונה / ת"ל
פעילות גופנית ובריאות הציבור - מנע, קידום, שיקום/

8.73.311/00

37.95

מ' וינגייט

ת"ל


6.90

מ' וינגייט

הערכה של מערכת החינוך הגופני בבית הספר / ת"ל

8.73.312/00כדוריד וכדור-סל, נושאים מתוך תכנית הלימודים

8.73.314/00

6.91

מ' וינגייט

לבתי ספר היסודיים והעל-יסודיים / ת"ל
התעמלות ספורטיבית, נושא מתוך תכנית הלימודים

8.73.315/00

20.63

מ' וינגייט

לבתי הספר היסודיים


קדימה
אחורה

הודעות

חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998