דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשנ"ט בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט - החינוך הטכנולוגי העל-יסודי
(נח)6.3‎-4


9. ספרי לימוד בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי


המחיר
בש"ח

ההוצאה

שם הספר והמחבר

המס'
הקטלוגי
לשון וספרות

9.23אשנב לספרות, מקראה לביה"ס הדתי, מהדורה

9.23.314/00

30.71

מעלות

חדשה / ת"ל
אשנב לסיפור הקצר, מדריך להוראת הסיפור הקצר

9.23.316/00

21.17

רכגולד

הלועזי / ת"ל


34.57

רמות

"לאורך השורות" (מקראה), ממ' / ת"ל + נט"ע

9.24.300/01

34.57

רמות

"לאורך השורות", מדריך למורה / נט"ע

9.24.301/01

33.33

רמות

"לאורך השורות", חלק ב' (מקראה), ממ' / ת"ל + נט"ע

9.24.302/01"לאורך השורות", חלק ב', מדריך למורה מס' 2/

9.24.303/01

34.71

רמות

ת"ל + נט"ע


34.71

רמות

"לאורך השורות", מדריך למורה מס' 3 / ת"ל + נט"ע

9.24.303/02

11.65

מעלות

קריאת קיץ, מקראה / ת"ל

9.24.303/03

4.78

מעלות

פרקים במדע לעם / ת"ל + צה"ל

9.24.304/01

41.29

רכגולד

שעת לשון, 32 נושאי לימוד לשיעור לשון / ת"ל

9.24.304/03במבט שני - פרקים בהבנת הנקרא לתלמיד, לביה"ס

9.24.304/04

21.40

מעלות

המקצועי הכללי והדתי (מהדורה חדשה) / ת"ל
"לקרוא" קריקטורה, בעקבות הציורים בספר

9.24.304/05

22.99

מעלות

"שעת מבחן" / ת"ל
שעת מבחן, תלמידים משיבים לשאלות,

9.24.304/06

12.97

מעלות

מדריך למורה / ת"ל
אזרחות

9.24

18.75

מעלות

המדינה שלי, לכיתות י'-י"ב, מסמ"ר-מסמ"ם / ת"ל

9.24.305/00ספרי לימוד במקצועות שונים בבתי-ספר טכניים

9.31העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל, 1939‎-1880,

9.31.021/00

32.88

מר' שז"ר

לחטה"ע (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורן,
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל, 1939‎-1880,

9.31.021/01

7.76

מר' שז"ר

מדריך למורה (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורן
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל, 1977‎-1919,

9.31.022/00

55.20

מר' שז"ר

חלק ב', לחטה"ע (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורון
העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל, 1977‎-1919,

9.31.022/01

7.15

מר' שז"ר

מדריך למורה (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורן


7.84

אור עם

יסודות הסטטיסטיקה / גרגורי, הרטלי, לואיס **

9.41.002/00

19.83

אור עם

קבוצות / ר"ג יונג*

9.41.021/01מתמטיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ד' /

9.41מל"מ הטכניון


18.81

מעלות

ראייה מרחבית

9.41.300/01

14.45

מעלות

ראייה מרחבית, מדריך למורה

9.41.301/01

17.39

מעלות

תיאורים גרפיים

9.41.302/01

14.45

מעלות

תיאורים גרפיים, מדריך למורה

9.41.303/01

17.39

מעלות

טריגונומטרייה - הטנגנס

9.41.304/01

14.45

מעלות

טריגונומטרייה - הטנגנס, מדריך למורה

9.41.305/01

17.39

מעלות

טריגונומטרייה - סינוס, קוסינוס

9.41.306/01

14.45

מעלות

טריגונומטרייה - סינוס, קוסינוס, מדריך למורה

9.41.307/01

17.39

מעלות

גיאומטרייה - שטח ושטח פנים

9.41.308/01

14.45

מעלות

גיאומטרייה - שטח ושטח פנים, מדריך למורה

9.41.309/01

17.39

מעלות

חישובים מקורבים

9.41.310/01

14.45

מעלות

חישובים מקורבים, מדריך למורה

9.41.311/02

17.39

מעלות

יחס ופרופורציה

9.41.312/01

14.45

מעלות

יחס ופרופורציה, מדריך למורה

9.41.313/01

17.39

מעלות

כספומטיקה

9.41.314/01

86.72

מעלות

כספומטיקה, מדריך למורה (כולל דיסקט יב"מ)

9.41.315/01

17.39

מעלות

תבניות ומשוואות

9.41.316/01

14.45

מעלות

תבניות ומשוואות, מדריך למורה

9.41.317/01

17.39

מעלות

פונקציה ממעלה 1

9.41.318/01

14.45

מעלות

פונקציה ממעלה 1, מדריך למורה

9.41.319/01

17.39

מעלות

פונקציה ממעלה 2

9.41.321/02

14.45

מעלות

פונקציה ממעלה 2, מדריך למורה

9.41.321/03

17.39

מעלות

סדרות וטורים

9.41.321/04

14.45

מעלות

סדרות וטורים, מדריך למורה

9.41.321/05

17.39

מעלות

בחירות

9.41.321/06

13.88

מעלות

בחירות, מדריך למורה

9.41.321/07

17.39

מעלות

הסקה ממשפט תנאי

9.41.321/08

14.45

מעלות

הסקה ממשפט תנאי, מדריך למורה

9.41.321/09

17.39

מעלות

גיאומטרייה: נפחן של מנסרות

9.41.321/10

14.45

מעלות

גיאומטרייה: נפחן של מנסרות, מדריך למורה

9.41.321/11ערכות לימוד להפעלה כיתתית


17.39

מעלות

בעיות לוגיות, מארז לכיתה

9.41.322/01

17.39

מעלות

משחקי חשיבה, מארז לכיתה

9.41.323/01

17.39

מעלות

חישובים בע"פ, 4 ערכות קלפים, לכיתה

9.41.323/02

17.39

מעלות

יישומי מתמטיקה

9.41.323/03

17.39

מעלות

משחק בינגו

9.41.323/04מתמטיקה 3 יחידות לימוד / מכון ויצמן


25.25

מכון ויצמן

מסלולים, שטחים והיקפים, מדריך למורה

9.41.324/02

8.96

מכון ויצמן

מסלולים, שטחים והיקפים

9.41.324/03

14.45

מכון ויצמן

פונקציות ותבניות ריבועיות

9.41.324/04

16.43

מכון ויצמן

מבוא לאנליזה

9.41.324/05

29.84

מכון ויצמן

אנליזה, המשך

9.41.324/06

25.87

מכון ויצמן

גיאומטרייה אנליטית

9.41.324/07

7.88

מכון ויצמן

תכנון לינארי

9.41.324/08

17.97

מכון ויצמן

יחס ודמיון

9.41.324/09

17.16

מכון ויצמן

טריגונומטרייה - שימושים בהנדסה

9.41.324/10

24.36

מכון ויצמן

הנדסת המרחב

9.41.324/11

25.65

מכון ויצמן

סדרות

9.41.324/12

9.25

מכון ויצמן

סטטיסטיקה

9.41.324/13רובוטיקה ונושאים טכנולוגיים מתקדמים /
מל"מ הטכניון


23.82

הטכניון

בקרת תהליכים באמצעות מחשב

9.41.325/01

23.82

הטכניון

יסודות בראייה ממוחשבת

9.41.326/01תורת המחשב

9.47

67.72

אור עם

שפת הבייסיק - הלכה למעשה / א' ניר **

9.47.006/01

24.71

מט"ח

יסודות תורת המחשב, יח' 2, חלק א' / י' קורן **

9.47.009/01

24.71

מט"ח

יסודות תורת המחשב, יח' 2, חלק ב' / י' קורן **

9.47.010/01

24.71

מט"ח

יסודות תורת המחשב, יח' 2, חלק ג' /י' קורן **

9.47.011/00פיסיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ד' /

9.54מל"מ הטכניון


31.31

מא"ה

יסודות הצילום **

9.54.001/00

13.45

אחיאסף

פיסיקה דרך ניסויי הדגמה, א' / מ' וייס **

9.54.011/01

43.06

מס

פיסיקה דרך ניסויי הדגמה, ב' / מ' וייס **

9.54.012/00

14.20

יסוד

פיסיקה - מכניקה / י' לבקוביץ **

9.54.013/00

12.04

מעלות

חשמל בבית / מל"מ הטכניון

9.54.320/02

24.08

מעלות

חשמל בבית, מדריך למורה

9.54.322/01

12.04

מעלות

דוד השמש / מל"מ הטכניון

9.54.323/01

10.26

מעלות

מנוע המכונית / מל"מ הטכניון

9.54.324/01

10.23

מעלות

הטלפון / מל"מ הטכניון

9.54.325/01

10.23

מעלות

הפטיפון, לתלמיד / מל"מ הטכניון

9.54.326/01

10.23

מעלות

טילים ולוויינים, לתלמיד / מל"מ הטכניון

9.54.328/01

17.09

מעלות

פיזיקה של הנהיגה א' / מל"מ הטכניון

9.54.328/02פיסיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ג' /
פרויקט פעימ"ה


25.86

רכגולד

תורת הזורמים - הידרוסטטיקה א'

9.54.332/00

25.86

רכגולד

תורת הזורמים - הידרוסטטיקה ב'

9.54.333/00

25.86

רכגולד

תורת הזורמים - הידרודינמיקה ג'

9.54.334/00

25.86

רכגולד

תורת החום א' - מקורות חום וטמפרטורה

9.54.335/00

25.86

רכגולד

תורת החום ב' - התפשטות חומרים ורמות חום

9.54.336/00

25.86

רכגולד

תורת החום ג' - היתוך, רתיחה והתנדפות

9.54.337/00

25.86

רכגולד

תורת החום ד' - חוקי הגזים ודרכי מעבר החום

9.54.338/00

25.86

רכגולד

אופטיקה - גיאומטרייה

9.54.339/00

25.86

רכגולד

אופטיקה גלית (פיסיקלית)

9.54.340/00

25.86

רכגולד

מכניקה א' - כוחות, התקני כוח, וקטורים

9.54.341/00

25.86

רכגולד

מכניקה ב' - תורת התנועות

9.54.342/00

25.86

רכגולד

מכניקה ג' - החוק השני של ניוטון

9.54.343/00

25.86

רכגולד

מכניקה ד' - עבודה, אנרגיה והספק

9.54.344/00

25.86

רכגולד

מכניקה - מדריך למורה א', ב', ג', ד'

9.54.345/00

29.00

רכגולד

מקורות אור

9.54.346/00אמצעי הוראה


66.91

מא"ה

קלטת וידיאו - מקורות החום

9.54.348/00

155.02

מא"ה

שקפים - מכניקה

9.54.349/00

147.22

מא"ה

שקפים - תורת החום

9.54.351/00אנגלית לבתי-ספר טכניים וחקלאים

9.61ENGLISH FOR TECHNICAL SCHOOL
/ OFFICE SITUATION - IN THE OFFICE

9.61.001/00

6.00

מא"ה

* * T. GLASS, N. HOROVITZ
/ OFFICE SITUATIONS - THE RECEPTIONIST

9.61.002/00

6.00

מא"ה

N. HOROVITS
/ OFFICE SITUATIONS - DIRECTIONS

9.61.003/00

6.00

מא"ה

* *T. GLASS, N. HOROVITS
/ OFFICE SITUATIONS - LETTER WRITING

9.61.004/00

6.00

מא"ה

T. GLASS, N. HOROVITS
/ OFFICE SITUATIONS - HANDLING MAIL

9.61.005/00

6.00

מא"ה

* * T. GLASS, N. HOROVITS
/ OFFICE SITUATIONS - FILING

9.61.006/00

3.20

מא"ה

T. GLASS, N. HOROVITS


45.63

מפ' אונ'

ת' פוירשטיין/ ENGLISH THAT WORKS

9.61.007/00אמנויות ומקצועות העבודה

9.70מתכוני יסוד, א', מנות ראשונות קר / חנן אפרים

9.70.001/00

32.00

מא"ה

ויצחק כץ


14.00

מא"ה

מתכוני יסוד, ב', מרקים / חנן אפרים ויצחק כץ

9.70.002/00

18.00

מא"ה

מתכוני יסוד, ג', מנות ראשונות / חנן אפרים ויצחק כץ

9.70.003/00

13.00

מא"ה

מתכוני יסוד, ד', תבשילי ביצים / חנן אפרים ויצחק כץ

9.70.004/00מתכוני יסוד, ה', תבשילי בקר, עגל וכבש /

9.70.005/00

22.00

מא"ה

חנן אפרים ויצחק כץ


11.00

מא"ה

מתכוני יסוד, ו', תבשילי עופות / חנן אפרים ויצחק כץ

9.70.006/00

12.00

מא"ה

מתכוני יסוד, ז', תבשילי דגים / חנן אפרים ויצחק כץ

9.70.007/00מתכוני יסוד, ח', תפ"א, אורז, בטטה / חנן אפרים

9.70.008/00

10.00

מא"ה

ויצחק כץ


11.00

מא"ה

מתכוני יסוד, ט', ירקות / חנן אפרים ויצחק כץ

9.70.009/00

10.00

מא"ה

מתכוני יסוד, י', סלטים / חנן אפרים ויצחק כץ

9.70.010/00

13.00

מא"ה

מתכוני יסוד, י"א, מנות קרות / חנן אפרים ויצחק כץ

9.70.011/00תורת התפריט - טבחות (אירוח וטבחות) /

9.70.012/00

27.00

מא"ה

חנן אפרים ויצחק כץ
שאלות ותשובות באמנות הבישול / חנן אפרים

9.70.013/00

66.00

מא"ה

ויצחק כץ
נושאים מיוחדים

9.79

66.00

מא"ה

עיצוב שיער - יסודות המקצוע / יפה פרידמן

9.79.001/00טכנולוגיה בחט"ב

9.81

43.49

רכגולד

מערכות טכנולוגיות ממוחשבות "לגו לוגו" / קרומהולץ

9.81.001/00

40.00

מא"ה

קובץ שאלות לשרטוט טכני, א' / משה רול

9.81.003/00

45.00

מא"ה

קובץ שאלות לשרטוט טכני, ב' / משה רול

9.81.004/00

18.00

רכגולד

אוריינות התקשוב - מדריך

9.81.005/00

49.00

רכגולד

היבטים בארגוני עבודה

9.81.006/00

25.00

רכגולד

הכר את התעשייה

9.81.007/00

44.00

רכגולד

התעשייה בעידן הטכנולוגי

9.81.008/00

14.00

רכגולד

יומן התנסות התלמידים בעבודה

9.81.009/00

27.00

רכגולד

יומן לשיעורי המלאכה ולשיעורי האמנויות

9.81.010/00

47.00

רכגולד

מהפכת הטכנולוגיה בעולמנו

9.81.011/00

46.00

רכגולד

מנגנוני המשק והכלכלה

9.81.012/00

14.00

רכגולד

מעגלי איתות

9.81.013/00

14.00

רכגולד

מעגלי תאורה

9.81.014/00

17.00

רכגולד

סרטוט בחטי"ב, א' - ד"ע

9.81.015/00

17.00

רכגולד

סרטוט בחטי"ב, ב' - ספר

9.81.016/00

17.00

רכגולד

סרטוט בחטי"ב, ג' - ד"ע

9.81.017/00

17.00

רכגולד

סרטוט בחטי"ב, ד' - ספר

9.81.018/00חשמל ואלקטרוניקה

9.82

58.98

אורט

תורת הרשת, לטכנאי אלקטרוניקה / י' קרני **

9.82.001/00

36.09

מט"ח

תקשורת ספרתית

9.82.002/00

54.73

אס.אס.אס.

יסודות המיקרומחשב (תוכנה) / א' נחום

9.82.004/00מכונות חשמל, תרגילי מעבדה / ר' פרוימוביץ,

9.82.006/00

26.85

אורט

נ' בלומנטל*


26.85

אורט

תרגילי מעבדה לחשמל, א' / פרוימוביץ, נ' בלומנטל *

9.82.007/00

26.85

אורט

תרגילי מעבדה לחשמל, ב' / פרוימוביץ, נ' בלומנטל *

9.82.008/00

58.98

אורט

יסודות תורת החשמל, ב' / ח' גרון *

9.82.009/00

29.00

בזק

תורת החשמל והמגנטיות, כרך א' / י' פקטה*

9.82.010/00

30.01

בזק

תורת החשמל והמגנטיות, כרך ב' / י' פקטה **

9.82.011/00

42.60

אורט

יסודות ההינע החשמלי / ב' אוסטר **

9.82.012/00

19.00

רכגולד

מעגלים מודפסים

9.82.014/00

43.00

רכגולד

אנגלית טכנית - אוסף מקורות

9.82.015/00

37.61

אורט

מערכות אלקטרוניות

9.82.017/00

42.31

אורט

אלקטרוניקה תקבילית, כרך א' (חלקים 2‎+1)

9.82.019/00

21.22

אורט

אלקטרוניקה תקבילית, כרך ב'

9.82.020/00

29.38

רכטגולד

המרת אנרגיה, חלק א'

9.82.021/00

44.70

מט"ח

מחשבים ומיקרומעבדים, כרך א'

9.82.022/00

46.29

מט"ח

מחשבים ומיקרומעבדים, כרך ב'

9.82.023/00

43.28

מט"ח

מיתוג ומערכות ספרתיות, כרך א'

9.82.024/00

38.83

מט"ח

מיתוג ומערכות ספרתיות, כרך ב'

9.82.025/00

23.22

מט"ח

תורת החשמל, רמה בסיסית, ניסויי מעבדה

9.82.026/00

43.59

מט"ח

תורת החשמל, רמה בסיסית, כרך א'

9.82.027/00

40.74

מט"ח

תורת החשמל, רמה בסיסית, כרך ב'

9.82.028/00

48.99

מט"ח

תורת החשמל, כרך א'

9.82.029/00

48.99

מט"ח

תורת החשמל, כרך ב'

9.82.029/01תורת החשמל, מדריך למורה לשימוש בשקפים

9.82.029/02

82.53

מט"ח

ממוחשבים


19.28

מט"ח

תורת החשמל, ניסויי מעבדה, כרך א'

9.82.030/00

23.22

מט"ח

תורת החשמל, ניסויי מעבדה, כרך ב'

9.82.030/01

35.26

אורט

אלקטרוניקה ספרתית

9.82.031/00

25.86

אורט

ניסויים במיתוג ובמערכות ספרתיות / י' חלמיש

9.82.032/00

20.07

אורט

טכניקות בקרה, חלק 1 / ג' יבור, נ' פישרבאום

9.82.033/00מבוא למערכות המרה ובקרה, חלק א' / מ' ברק,

9.82.034/00

34.57

אורט

ש' וקס


34.57

אורט

מבוא למערכות המרה ובקרה, חלק ב' / ד' אלמקיס

9.82.034/01

39.03

מט"ח

מדידות ומיכשור / אמיר אברמוביץ

9.82.035/00שאלות ותשובות - מערכות חשמל ואלקטרוניקה /

9.82.036/00

53.00

מא"ה

אברהם גרינברג


30.00

אורט

קובץ תרגילים לבקר מתוכנת

9.82.037/00

64.00

אורט

רובוטיקה ומערכות ייצור ממוחשבות

9.82.038/00

39.00

אורט

שימושים תקביליים במגבר שרת

9.82.039/00

68.00

אורט

אלקטרוניקה ספרתית ותקבילית

9.82.040/00טכנולוגיות מידע

9.83ניתוח ועיצוב מערכות מידע, כרך א' / צ' פירסט,

9.83.001/00

42.18

מט"ח

א' שפרוני
ניתוח ועיצוב מערכות מידע, כרך ב' / צ' פירסט,

9.83.002/00

42.18

מט"ח

א' שפרוני
ניתוח ועיצוב מערכות מידע, מד"ל / צ' פירסט,

9.83.003/00

36.55

מט"ח

א' שפרוני


47.00

מט"ח

תקשורת נתונים/ א' שפרוני, א' שרון

9.83.004/00תקשורת נתונים: התנסויות בישומי תקשורת/

9.83.005/00

22.97

מט"ח

א' שרוני, מ' קליג'


27.15

מט"ח

תקשורת נתונים - מד"ל / א' שפרוני

9.83.006/00בנייה ואדריכלות

9.84תורת הבנייה, תהליכים וחומרים / ש' טרויאקס,

9.84.001/00

71.70

אורט

ש' ציפר
תכנון וסרטוט בעזרת מחשב - אדריכלות ובנייה /

9.84.002/00

42.31

אורט

ג' רוכמן


72.49

אורט

תרגילים בסרטוט אדריכלי / ג' רוכמן

9.84.002/01

13.03

אור עם

עיטור פרספקטיבי / ש' ניאגו

9.84.003/00

13.03

אור עם

עיטור ארכיטקטוני / ש' ניאגו *

9.84.004/00

34.00

רכגולד

סטטיקה, חוזק חומרים ובטון מזוין / מ' מנדל

9.84.005/00

33.00

רכגולד

תולדות האדריכלות והאמנות / מ' בן פשט

9.84.006/00

36.00

מא"ה

בנייה בגבס / ע' בן עזר

9.84.008/00

13.00

מא"ה

שאלות ותשובות - בנייה בגבס / ע' בן עזר

9.84.008/01

26.00

מא"ה

בטיחות בעבודות בנייה / יצחק פלוריה

9.84.009/00

10.00

מא"ה

בטיחות בעבודה עם כלים חשמליים / יצחק פלוריה

9.84.010/00

18.00

מא"ה

קריאת תכניות בניין / ששון עבודי

9.84.011/00

50.00

מא"ה

לדעת עץ , מבחר עצים מפרט ואפיון / פ' קדרון

9.84.012/00

49.00

אורט

סטטיסטיקה - אוסף בעיות, חלק א'

9.84.013/00

39.00

אורט

סטטיסטיקה - אוסף בעיות, חלק ב'

9.84.014/00

24.00

אורט

תרגילים בסרטוט אדריכלי, מדריך למורה

9.84.015/00

72.00

אורט

תולדות האמנות והאדריכלות

9.84.016/00

67.00

רכגולד

אדריכלות עכשווית - שקופיות

9.84.017/00

10.00

רכגולד

דפי עזר לחישוב כמויות בבניין

9.84.018/00

21.00

רכגולד

חוברת עזר לנבחנים בסרטוט אדריכלי

9.84.019/00

37.00

רכגולד

חישוב סטטי וקונסט'

9.84.020/00

21.00

רכגולד

מעבדה לחומרי בניין

9.84.021/00

54.00

רכגולד

מעקות ומדרגות סט

9.84.022/00

41.00

רכגולד

סטטיקה טבלאות עזר

9.84.023/00

49.00

רכגולד

סרטוט קונסטרוקציות

9.84.024/00מינהל

9.85

22.94

המ' לפריון

ארגון המשרד הקטן / ר' הניג

9.85.001/00

9.80

המ' לפריון

ייעול בעבודה משרדית / ר' הניג

9.85.002/00

16.06

א"ח

כתיבה במכונה (עברית) / בן חנן

9.85.003/00

16.06

א"ח

כתיבה במכונה (אנגלית) / י' קרי **

9.85.004/00

40.95

ספ' המנהל

ניהול ספרי חשבון, א' / ד' טל **

9.85.005/00

44.24

ספ' המנהל

ניהול ספרי חשבון, ב' / ד' טל

9.85.006/00

19.26

קרן אור

פרקי יסוד בחישובים מסחריים / ב' כהן

9.85.007/00

17.37

קרן אור

פרקי יסוד בהנהלת חשבונות / ב' כהן *

9.85.008/00

3.62

מא"ה

מערך משרדי ותחנת העבודה / ב' טולדו **

9.85.009/00

3.62

מא"ה

יחסי אנוש ומגע עם קהל / ז' שפריר **

9.85.010/00

65.80

רכגולד

ניהול מלאי ורכש ממוחשב / מ' אמון

9.85.011/00

123.43

רכגולד

ניהול מלאי ורכש ממוחשב, מדריך למורה / מ' אמון

9.85.011/01

55.76

רכגולד

אריזה ושינוע / ד' בן-נון, ד' ג'נח

9.85.012/00

35.68

רכגולד

ניהול משאבי אנוש / ע' כרמי, א' סעת

9.85.013/00

91.95

רכגולד

ניהול משאבי אנוש, מדריך למורה / מ' שבתאי (עורכת)

9.85.013/01

21.19

רכגולד

אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתה י'

9.85.014/00

21.19

רכגולד

אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתות י"א-י"ב

9.85.014/01אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתות י'-י"ב,

9.85.014/02

14.49

רכגולד

מדריך למורה


32.34

אורט

המזכירות במערכת במשפטית / מ' ציטרון

9.85.015/00

42.38

אורט

מבואות בענפי המשפט / א' שטיינץ

9.85.016/00

79.00

הוד עמי

למד להצליח, WORD 6 /יהודית סלע

9.85.017/00

15.00

הוד עמי

למד להצליח, WORD 6,מדריך למורה / יהודית סלע

9.85.017/01

68.00

אורט

אוגדן בתורת המינהל לכיתה י'

9.85.018/00

69.00

אורט

אוגדן בתורת המינהל לכיתה י', מדריך למורה

9.85.018/01

70.00

אורט

אוגדן בתורת המינהל, לכיתה י"א

9.85.019/00

76.00

אורט

אוגדן בתורת המינהל, לכיתה י"א, מדריך למורה

9.85.019/01

70.00

אורט

מערכות מידע משרדיות לכיתה י"א

9.85.020/00

70.00

אורט

מערכות מידע משרדיות, לכיתה י"ב

9.85.021/00

72.00

אורט

מערכות מידע משרדיות, לכיתות י"א-י"ב, מדריך למורה

9.85.022/00

90.00

אורט

המזכירה במשרד הממוחשב

9.85.023/00

47.00

רכגולד

סדר הדין במשפט

9.85.024/00

29.00

רכגולד

.MODERN O.G

9.85.025/00

186.00

רכגולד

אוגדן מערכי שיעור - רכש ומלאי ממוחשב

9.85.026/00

25.00

רכגולד

אירועים בשיווק

9.85.027/00

24.00

רכגולד

אירועים ותרגילים, י"א-י"ב

9.85.028/00

16.00

רכגולד

אירועים ותרגילים, י"א-י"ב, מדריך למורה

9.85.028/01

24.00

רכגולד

אירועים ותרגילים, י'

9.85.029/00

56.00

רכגולד

אנגלית למזכירות רפואיות

9.85.030/00

42.00

רכגולד

אנגלית עסקית - מינהל 1

9.85.031/00

42.00

רכגולד

אנגלית עסקית - מינהל 2

9.85.032/00

62.00

רכגולד

אריזה ושינוע

9.85.033/00

64.00

רכגולד

בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1991

9.85.034/00

36.00

רכגולד

בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1993

9.85.035/00

49.00

רכגולד

בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1994

9.85.036/00

44.00

רכגולד

בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1995

9.85.037/00

49.00

רכגולד

בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן - מינהל 1992

9.85.038/00

52.00

רכגולד

בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן - מינהל 1993

9.85.039/00

52.00

רכגולד

בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן - מינהל 1994

9.85.040/00

44.00

רכגולד

בחינות בגרות במינהל, 1995

9.85.041/00

82.00

רכגולד

דגשים להוראת מקצועות המינהל

9.85.042/00

49.00

רכגולד

יסודות החומרים

9.85.043/00

16.00

רכגולד

מאגר שאלות מינהל וכלכלה

9.85.044/00

49.00

רכגולד

מבוא לכלכלה בערבית

9.85.045/00

31.00

רכגולד

מבחני בגרות וגמר - 88, חשבונאות / מזכירות

9.85.046/00

31.00

רכגולד

מבחני בגרות וגמר - 89, חשבונאות / מזכירות

9.85.047/00

38.00

רכגולד

מבחני בגרות וגמר - 90, חשבונאות / מזכירות

9.85.048/00

79.00

רכגולד

מערכי שיעור, תכתובת עסקית

9.85.049/00

104.00

רכגולד

ניהול משאבי אנוש - ערכת מערכי שעור

9.85.050/00

49.00

רכגולד

ערבית מדוברת למזכירות משפטיות + קלטת

9.85.051/00

49.00

רכגולד

ערבית מדוברת למזכירות רפואיות + קלטת

9.85.052/00

76.00

רכגולד

רכש וניהול חומרים

9.85.053/00

82.00

רכגולד

רכש וניהול מלאי ממוחשב, י"א

9.85.054/00

79.00

רכגולד

רכש וניהול מלאי ממוחשב, י"א, מדריך למורה

9.85.055/00

49.00

רכגולד

תורת המינהל, א' - ערבית

9.85.056/00

46.00

רכגולד

תורת המינהל, ב' - ערבית

9.85.057/00

25.00

רכגולד

תכנים לשוניים באנגלית עסקית ותיירותית

9.85.058/00מכונאות רכב ותחבורה

9.86מאגר שאלות ותשובות, מערכות חשמל ואלקטרוניקה

9.86.001/00

53.00

מא"ה

ברכב / א' גרינברג
מאגר שאלות ותשובות, מכונאות רכב - המנוע

9.86.002/00

53.00

מא"ה

ומערכותיו, חלק א' / א' גרינברג
מאגר שאלות ותשובות, מכונאות רכב - הרכב

9.86.003/00

53.00

מא"ה

חלק ב' / א' גרינברג


40.00

מא"ה

זיהום אוויר ממנועי בנזין / י' כינרתי

9.86.004/00אופנה

9.87יסודות הגזירה לבגדי נשים וילדים / ב' ויסברג,

9.87.001/00

27.88

אורט

ס' ויטנברג


13.98

ל'-אפ'/מודן

תורת החומרים והטקסטילים / א' פישמן

9.87.002/00

38.79

אורט

פרקים בחומרי טקסטיל / מ' פבזנר (עורכת)

9.87.003/00

25.86

רכגולד

מונחי אופנה, מילון מצויר רב לשוני / ע' רייך (עורכת)

9.87.004/00

31.74

רכגולד

סגנונות באמנות ובלבוש המאה העשרים / נ' ברק

9.87.005/00

36.13

רכגולד

מסקיאפרילי עד גוטייה - שישה מעצבי אופנה

9.87.006/00

35.26

רכגולד

במאה העשרים / מ' כרמון

9.87.006/00

60.22

רכגולד

קווים באמנות ובלבוש המאה העשרים / נ' ברק

9.87.007/00

26.76

רכגולד

ציור אופנה בהיסטוריה / ע' רייף

9.87.008/00

34.57

רכגולד

תפירה תעשייתית / ב' פלומן

9.87.009/00

39.03

רכגולד

מפעל הלבשה - ניהול ותפעול / ג'רי קוקלין

9.87.010/00

54.65

אורט

סדנה רב-תחומית באופנה, למורה ולתלמיד / ע' חביב

9.87.011/00

71.01

רכגולד

תולדות הלבוש / ע' רייך

9.87.012/00

90.00

מא"ה

תדמיתנות בגדי גברים / ד' דותן וג'רי קוקלין

9.87.013/00

63.00

מא"ה

תדמיתנות תעשייתית לבגדי נשים / ג'רי קוקלין

9.87.014/00

90.00

אורט

מהחוט אל הבד - קלטת

9.87.015/00

90.00

אורט

מהסיב אל החוט - קלטת

9.87.016/00

90.00

אורט

המקטורן - קלטת

9.87.017/00

90.00

אורט

אשפרה וסיבים עשויים - קלטת

9.87.018/00

39.00

אורט

מעצבי אופנה בינלאומיים

9.87.019/00

390.00

אורט

שקופיות מעצבי אופנה

9.87.020/00

44.00

אורט

פרקים בחומרי טקסטיל, תרגום לערבית

9.87.021/00

577.00

רכגולד

אמנות ולבוש במאה העשרים, שקופיות

9.87.022/00

46.00

רכגולד

אמנות ולבוש במאה העשרים / הסבר לשקופיות

9.87.023/00

80.00

רכגולד

ג'ז בתולדות הלבוש

9.87.024/00

65.00

רכגולד

טקסטילים - טכנולוגיה טקסטילית 1

9.87.025/00

72.00

רכגולד

טקסטילים - טכנולוגיה טקסטילית 2

9.87.026/00

44.00

כגולד

מפעל הלבשה (ערבית)

9.87.027/00

46.00

רכגולד

מפעל הלבשה - שקפים + שיקופיות

9.87.028/00

10.00

רכגולד

נהלים לביצוע פרויקטים

9.87.029/00

72.00

רכגולד

עיצוב אופנה

9.87.030/00

39.00

רכגולד

שישה מעצבי אופנה

9.87.031/00

607.00

רכגולד

שישה מעצבי אופנה - שקופיות

9.87.032/00

275.00

רכגולד

תורת החומרים הטקסטיליים - שקופיות

9.87.033/00תיירות

9.88

23.14

המד' לתזונה

טבלאות הרכב המזונות / ק' גוגנהיים

9.88.001/00מזונית - תוכנה יישומית לניהול מזון ומשקאות /

9.88.003/00

54.06

רכגולד

צ' מילר
מזונית - תוכנה יישומית לניהול מזון ומשקאות,

9.88.003/01

70.53

רכגולד

מדריך למורה / צ' מילר


70.53

רכגולד

שיווק תיירותי ומלונאי, מדריך למורה / א' קואל

9.88.004/00

23.42

רכגולד

יישומי מחשב בפקידות קבלה / ר' לנג, ג' בונן

9.88.005/00יישומי מחשב בפקידות קבלה, מדריך למורה / ר' לנג,

9.88.005/01

23.42

רכגולד

ג' בונן


80.00

מא"ה

פקידות קבלה / יואב נוסבאום

9.88.006/00

17.00

רכגולד

אמצעי תחבורה ורכבות

9.88.007/00

32.00

רכגולד

אנגלית עסקית - פקיד מורשה

9.88.008/00

32.00

רכגולד

אנגלית עסקית - פקיד קבלה

9.88.009/00

29.00

רכגולד

אנגלית עסקית - דפי עבודה לפקיד קבלה / טליה גלס

9.88.010/00

9.00

רכגולד

כרמל דמו - דיסקט "31/2

88.011/00..9

9.00

רכגולד

כרמל דמו - דיסקט "31/2

9.88.012/00

60.00

רכגולד

מזונית - תכנון תפריט

9.88.013/00

19.00

רכגולד

משרד נסיעות ממוחשב

9.88.014/00

26.00

רכגולד

צרפתית מקצועית

9.88.015/00

32.00

רכגולד

שיווק תיירותי ומלונאי

9.88.016/00

65.00

רכגולד

תכנון תפריט "מזונית" - מדריך

9.88.017/00אמנויות העיצוב

9.91

131.00

רכגולד

תכשיטנות

9.91.000/00

83.53

רכגולד

לראות ולהתבונן, א': צורה ודגם / ק' רוולנד

9.91.001/00

86.12

רכגולד

לראות ולהתבונן, ב': התפתחות הצורה / ק' רולנד

9.91.001/01

83.53

רכגולד

לראות ולהתבונן, ג': הצורות המתאימות לנו / ק' רולנד

9.91.001/02

29.38

רכגולד

תולדות האמנות / בן פשט

9.91.002/00

86.99

רכגולד

היבטים בתולדות העיצוב / בן פשט

9.91.003/00

59.94

רכגולד

פרקים בתולדות האמנות / להב

9.91.004/00

88.10

רכגולד

עיונים באמנות המאה העשרים / נ' הדס

9.91.005/00

200.00

רכגולד

חלונות ראווה - שקופיות

9.91.006/00כימייה תעשייתית וביוטכנולוגיה

9.92

41.05

המחברת

מה, כמה ולמה בכימייה, חלק א' / ת' רגר **

9.92.001/00מה, כמה ולמה בכימייה, חלק א', מדריך למורה /

9.92.001/01

58.25

המחברת

ת' רגר *


36.80

רכגולד

עולם כימי, חלק א': חומרים בפעולה

9.92.002/00

52.41

רכגולד

עולם כימי, חלק א': חומרים בפעולה, מדריך למורה

9.92.002/01

41.14

רכגולד

עולם כימי, חלק ב': חומרים בטבע ובעידן טכנולוגי

9.92.002/02

29.38

רכגולד

יישומי מחשב בכימייה / ב' פיינשטיין

9.92.004/00

88.16

רכגולד

יישומי מחשב בכיתה, מדריך למורה / ב' פיינשטיין

9.92.004/01

80.00

רכגולד

יסודות הכימייה א'

9.92.005/00

21.00

רכגולד

מכשור ומדידות בכימייה, א' - מסה ונפח

9.92.006/00

21.00

רכגולד

מכשור ומדידות בכימייה, ב' - כרומטוגרפיה

9.92.007/00

21.00

רכגולד

מכשור ומדידות בכימייה, ג' - ספקטרופוטומטריה

9.92.008/00

21.00

רכגולד

מכשור ומדידות בכימייה, ד' - טיטורי חומצה

9.92.009/00

21.00

רכגולד

מכשור ומדידות בכימייה, ה' - טיטורי חימצון

9.92.010/00מכונות

9.93

25.36

עם עובד

מבוא לתורת המנוע / ב' פרבשטיין

9.93.001/00

10.47

מא"ה

סרטוט בתרגילים, א' / ר' גולדשטיין

9.93.003/00

13.03

אור עם

קובץ תרגילים בסרטוט / ס"א אננקוב **

9.93.007/00

10.47

מא"ה

סרטוט - קריאה בתרגיל, א' / א' פולניצר

9.93.008/00

6.23

מא"ה

סרטוט - קריאה בתרגיל, ב' / א' פולניצר

9.93.009/00תורת הסרטוט הטכני, לכיתות י'-י"ב, א' /

9.93.012/00

67.09

מסדה

א' ורדימון **
תורת הסרטוט הטכני, לכיתות י'-י"ב, ב' /

9.93.013/00

67.01

מסדה

א' ורדימון **


8.15

מא"ה

תדריך לקריאת סרטוט ותרגול, למורה / א' פולניצר

9.93.014/00

58.98

אורט

הרכבת מכונות ואחזקתן / מ' גולומב*

9.93.019/00

16.37

אורט

חישול וכבישה בחום ובקור / מ' גולומב*

9.93.020/00

32.77

אורט

מבלטנות / מ' גולומב*

9.93.021/00

12.81

מא"ה

תורת המבלטנות, א-ב / מ' לוי

9.93.022/00

21.03

ל'-אפ' / מודן

פרקי מכונות, א' / נ' קגנוביץ **

9.93.025/00

21.03

ל'-אפ' / מודן

פרקי מכונות ב', ממסרות / נ' קגנוביץ*

9.93.026/00

17.63

הטכניון

בקרת תהליכים באמצעות המחשב

9.93.042/00

17.63

הטכניון

יסודות בראייה ממוחשבת

9.93.043/00

25.37

מט"ח

לוגיקה למערכות מיכון ובקרה

9.93.044/00

48.19

אורט

תכנון תהליכי ייצור, חלק א' / י' פולק, י' וינגר

9.93.045/00

52.89

אורט

סטטיקה וחוזק חומרים / י' אלפרוביץ

9.93.046/00

78.76

אורט

סטטיקה וחוזק חומרים, מדריך למורה / י' אלפרוביץ

9.93.047/00

58.77

אורט

מדידות ובקרת איכות / ד' בן דוד

9.93.048/00

32.91

אורט

מבוא לחומרים הנדסיים / א' קפלן

9.93.050/00

57.60

אורט

תכנון וייצור בעזרת מחשב / ז' לוי

9.93.051/00

49.37

אורט

הנדסת חומרים וטיפול תרמי / י' פישביין

9.93.052/00

44.15

אורט

תיב"ם - מעבדות תיקון וייצור ממוחשבות / א' בוקאי

9.93.053/00

49.37

אורט

פרקי מכונות לכיתה י"א

9.93.054/00

54.65

אורט

פרקי מכונות לכיתה י"ב

9.93.054/01

47.02

אורט

בקרת תהליכים / ז' בהיר, ע' לוי

9.93.055/00

43.49

רכגולד

צנרת תעשייתית, כרך א'/ נ' נווה

9.93.056/00

75.23

רכגולד

צנרת תעשייתית, כרך ב'/ נ' נווה

9.93.056/01

42.90

רכגולד

אוסף שאלות ותשובות במכונאות רכב / ה' ברסלר

9.93.057/00

43.49

רכגולד

יסודות הרובוטיקה / מ' שהם

9.93.060/00

21.19

רכגולד

יסודות הרובוטיקה, חוברת תרגילים / מ' שהם

9.93.060/01

27.88

רכגולד

יסודות הרובוטיקה, מדריך למורה / מ' שהם

9.93.060/02

53.53

רכגולד

תרמודינמיקה / ש' לוי

9.93.061/00

34.57

רכגולד

אווירודינמיקה / ר' יחיאב

9.93.062/00

44.05

רכגולד

סרטוט מערכות צנרת/ ס' פראג'

9.93.065/00

25.40

מט"ח

יישומי בקרה במערכות תעופה - חלק ראשון

9.93.066/00

22.42

מט"ח

יישומי בקרה במערכות תעופה - חלק שני

9.93.067/00יישומי בקרה בתיב"ם ובסיב"ם

9.93.068/00

24.02

מט"ח

רובוטיקה וראייה ממוחשבת
ישומי בקרה בתיב"ם ובסיב"ם

9.93.069/00

28.14

מט"ח

בקרים מתוכנתים, מערכות מימשק


55.00

מא"ה

שאלות ותשובות בריתוך / י' נוימן, ד חיים

9.93.070/00

51.00

אורט

תכנון תהליכי ייצור, חלק ב'

9.93.071/00

46.00

אורט

החומר, הכוח והחוזק

9.93.072/00

141.00

אורט

מערכות שקפים לספר - סטטיסטיקה וחוזק חומרים

9.93.073/00

51.00

אורט

מערכות ייצור ממוחשבות

9.93.074/00

26.00

אורט

ניסוי מתיחה (חוברת מעבדה)

9.93.075/00

680.00

אורט

ניסוי מתיחה (התוכנה)

9.93.076/00

49.00

אורט

סרטוט בעזרת מחשב

9.93.077/00

282.00

אורט

ערכת שקפים לספר סרטוט בעזרת מחשב

9.93.078/00

39.00

אורט

סרטוט ממוחשב

9.93.079/00

39.00

אורט

מערכת ניסויים בסטטיסטיקה

9.93.080/00

51.00

רכגולד

בחינות גמר במכניקה, 1984‎-1989

9.93.081/00

51.00

רכגולד

בחינות גמר במכניקה, 1989‎-1995

9.93.082/00

21.00

רכגולד

הגדשה ומגדשים

9.93.083/00

46.00

רכגולד

הכר את המוסך

9.93.084/00

21.00

רכגולד

המזרק

9.93.085/00

25.00

רכגולד

חישובי מנוע

9.93.086/00

76.00

רכגולד

יישומי מחשב במכונות

9.93.087/00

69.00

רכגולד

יישומי מחשב במכניקה

9.93.088/00

22.00

רכגולד

מבוא למערכת בקרה במכונות

9.93.089/00

15.00

רכגולד

מדידות חלקי מנוע

9.93.090/00

64.00

רכגולד

מדריך וטבלאות עזר למכונאות רכב

9.93.091/00

11.00

רכגולד

מכניקה הנדסית - פתרונות בגרות, התשנ"א

9.93.092/00

74.00

רכגולד

מנועי טורבינות למטוסים

9.93.093/00

54.00

רכגולד

מערכות התזת דלק אלקטרוניות

9.93.094/00

46.00

רכגולד

מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב

9.93.095/00

50.00

רכגולד

מערכות מיכון א'

9.93.096/00

28.00

רכגולד

מערכות נגד נעילת גלגלים בבלימה

9.93.097/00

25.00

רכגולד

מערכת ההצתה ברכב

9.93.098/00

21.00

רכגולד

נוסחאות בתרמודינמיקה

9.93.099/00

14.00

רכגולד

צנרת תעשייתית - נספח

9.93.100/00

89.00

רכגולד

תורת הריתוך

9.93.101/00

41.00

רכגולד

תורת הריתוך - השלמה

9.93.102/00

47.00

רכגולד

תורת השרברבות

9.93.103/00

86.00

רכגולד

תקשורת גרפית

9.93.104/00דברי הסבר וחוברות בליווי שקפים - מכונות


77.00

מא"ה

מסגרות מבנים - תורת המקצוע, א' / יצחק פלוריה

9.93.105/00

53.00

מא"ה

מסגרות מבנים - תורת המקצוע, ב' / יצחק פלוריה

9.93.106/00

82.00

מא"ה

מסגרות מבנים- תורת המקצוע, ג' / יצחק פלוריה

9.93.107/00

53.00

מא"ה

תחזוקת מכונות א' / י' גושן, ד' כץ

9.93.108/00

53.00

מא"ה

תחזוקת מכונות ב' / י' גושן, ד' כץ

9.93.109/00

53.00

מא"ה

תחזוקת מכונות ג' / י' גושן, ד' כץ

9.93.110/00

22.30

מא"ה

היגוי הידראולי, שקופיות

9.93.111/00

30.39

מא"ה

אבחון תקלות ותיאום מנועים ומערכות / ג' ג'ונסון **

9.93.112/00

56.47

המחבר

מערכות הספק הידראוליות / נ' אבן **

9.93.113/00

16.04

מא"ה

הכוונת אופניים וזוויות ההיגוי / גרבלר, רווה **

9.93.114/00

90.00

מא"ה

שאלות ותשובות, המנוע ומערכותיו / כנרתי יהונתן

9.93.115/00

53.00

מא"ה

שאלות ותשובות , הרכב / כנרתי יהונתן

9.93.116/00חינוך לפעוטות

9.94

41.14

רכגולד

היכרות עם עולם ההדרכה, מדריך למורה / נ' זרחוביץ

9.94.001/00

34.17

רכגולד

מערכות מידע בחינוך / י' הילרוביץ

9.94.002/00

47.95

רכגולד

התפתחות הילד וחינוכו / ר' צובל

9.94.003/00

49.07

רכגולד

ספרות ילדים, מקראה / מ' ברוך (עורכת)

9.94.004/00

31.22

רכגולד

ספרות ילדים, מדריך למורה / מ' ברוך

9.94.004/01פרקים בספרות, גיל ההתבגרות, מקראה / מ' ברוך

9.94.005/00

21.19

רכגולד

(עורכת)


21.19

רכגולד

פרקים בספרות גיל ההתבגרות, מדריך למורה / מ' ברוך

9.94.005/01

27.00

מא"ה

ארגון סביבה חינוכית / שרה סמילנסקי

9.94.006/00

38.00

מא"ה

אמנות הילד / מרים צרפתי

9.94.007/00

29.00

רכגולד

אימוני חינוך וטיפול בילד

9.94.008/00

31.00

רכגולד

מערכות מידע בחינוך - מדריך

9.94.009/00

41.00

רכגולד

עזרי ההוראה לגיל הרך

9.94.010/00

41.00

רכגולד

עקרונות החינוך לגיל הרך - למורה

9.94.011/00מכונאות ימית וחובלות

9.95

71.12

רכגולד

ניווט חופי / ח' פריימן

9.95.001/00

31.22

רכגולד

פרקים בהנדסת אוניות / י' רוזנטל

9.95.002/00

65.00

רכגולד

חום ומכונות חום

9.95.003/00

64.00

רכגולד

ימאות לחובלי משמרת

9.95.004/00

54.00

רכגולד

תקציר טבלאות מועדי-ים

9.95.005/00עיבוד עץ

9.96

39.50

עם עובד

עיבוד עץ, א' / י' פלוקן, ה' ואלקלינג

9.96.001/00

39.50

עם עובד

עיבוד עץ, ב', מכונות ותמחיר / י' פלוקן, ה' ואלקלינג

9.96.002/00

12.23

מא"ה

סרטוט טכני לנגרות בניין ורהיטים, ב' / א' קורצוויל **

9.96.003/00

12.23

מא"ה

סרטוט טכני לנגרות בניין ורהיטים, ג' / א' קורצוויל

9.96.004/00

10.00

מא"ה

תורת החומרים בעץ, שקופיות / מ' מוזס

9.96.005/00

12.78

מא"ה

מחברי עץ / פ' קדרון*

9.96.006/00

44.00

מא"ה

מכונות לעיבוד עץ ב' / מ' רוזנברג

9.96.009/00

25.00

רכגולד

תחשיב - חוברת עזר

9.96.010/00טכנולוגיות תקשורת

9.97

26.45

רכגולד

לכתוב תסריט ספר לימוד ותרגילים / ח' קומן

9.97.001/00

ז36.80

רכגולד

תקשורת / י' בן אליעזר

9.97.002/00

50.18

רכגולד

תקשורת וחברה (ב), מקראה

9.97.003/00תרגילי התנסות בטכנולוגיות הצילום, מגמת טכנולוגיה

9.97.004/00

51.17

רכגולד

ותקשורת, לכיתות י'-י"א / מ' גל, ע' עופר


67.00

רכגולד

תרגילי התנסות בצילום, מדריך

9.97.004/01

63.70

רכגולד

צילום צבעוני לכיתות י'-י"ב / מ"י לנגפורד

9.97.005/01

60.00

רכגולד

עריכת סרטים

9.97.006/00

49.00

רכגולד

תקשורת וחברה, א', לכיתה י' (מערכי שיעור)

9.97.007/00

56.00

רכגולד

תקשורת וחברה, ב', מדריך יא'

9.97.008/00

52.00

רכגולד

תקשורת וחברה, ג', מקראה י"ב

9.97.009/00

36.00

רכגולד

תקשורת וחברה, ג', מדריך י"ב

9.97.010/00תעשייה וניהול

9.98

21.19

מל"ט

הפריון בארגון ומדידתו / י' קצב

9.98.001/00

21.83

מל"ט

אירועים בתעשייה / י' בן אפרים

9.98.002/00פרקים בחשבונאות למגמת תעשייה וניהול,

9.98.003/00

78.32

מל"ט

לכיתות י'-י"א / ר' חיראק


35.00

רכגולד

חקר עבודה

9.98.004/00

35.00

רכגולד

תכנון ופיקוח על הייצור

9.98.005/00

45.00

רכגולד

דגשים להוראת תעשייה וניהול

9.98.006/00

35.00

רכגולד

אירועים בתעשייה

9.98.007/00

30.00

רכגולד

פרקים בחשבונאות למגמת תעשייה וניהול

9.98.008/00

35.00

רכגולד

תכנון ופיקוח על הייצור

9.98.009/00טכנולוגיה מוכללת

9.99פרויקטים לתלמיד במערכות מידע / ש' ספרוני,

9.99.001/00

31.85

מט"ח

ניסן מורדיאן


18.79

מט"ח

מערכות מידע ממוחשבות / ש' ספרוני

9.99.002/00

25.58

מט"ח

טכנולוגיה וחברה / א' זינגר

9.99.003/00

51.17

מט"ח

אנרגיה, חלק א' / י' גל

9.99.004/00

0.80

מט"ח

אנרגיה, חלק ב' / י' גל

9.99.005/00

25.06

מט"ח

סדנאות לתלמיד / ר' יהל, י' פרלמן

9.99.006/00

25.38

מט"ח

מדריך למורה לסדנאות/ ר' יהל, י' פרלמן

9.99.007/00

14.62

מט"ח

פרויקטים במערכות מידע - מדריך למורה / נ' מורדיאן

9.99.008/00

34.78

מט"ח

מודול כללי / ר' יהל

9.99.009/00

15.66

מט"ח

פרויקטים לתלמיד - חומרים ועיבודם / ע' צור

9.99.010/00

14.62

מט"ח

מדריך למורה לפרויקטים בחומרים / ע' צור

9.99.011/00

31.85

מט"ח

עקרונות התקשורת האלקטרונית + דיסקט/ ש' גלעם

9.99.012/00

אחורה

הודעות

חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998