חוזר זה מבוטל
שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
בריאות
2.2
הפעלת תכניות לחינוך לבריאות
(נח)2.2‎-1

תכניות שונות בחינוך לבריאות - בנושאים כגון תזונה, בריאות השן, מניעת מחלות זיהומיות,
התנהגות בריאותית - מפותחות על ידי יזמים רבים, מופצות ומוצעות להפעלה בבתי הספר על
ידי גורמים שונים.

הפעלה של תכניות מחייבת בדיקה ובקרה של מהות ואיכות התכנים והמסרים שעליהם הן
מבוססות.

מנהל המעוניין לשלב תכניות חינוך לבריאות בבית הספר יכול לפנות אל עירית ליבנה,
טל' 02‎-5603451 האחראית לנושאי בריאות במזכירות הפדגוגית. בנושאי התזונה אפשר
לפנות אל המפקחות לחינוך תזונתי במחוזות.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998