אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
משמעת
2.4
לקראת אמנה ארצית בנושא זכויות וחובות בין באי בית הספר היסודי
(נח)2.2‎-1

הנושא "דרך ארץ - לחיות בעולם של כבוד הדדי" ממשיך להיות ציר מרכזי בחינוך החברתי
ובא לידי ביטוי בעבודתן של המדריכות והרכזות בבתי הספר, המובילות מהלכים ודיונים לבירור
הסוגיות הקשורות לנושאים כגון סבלנות וסובלנות, תרבות הדיבור, זכויות וחובות.

התהליך כולל התנסות ובנייה משותפת של הסכמים וכללי התנהגות המקובלים על באי
בית-הספר ומוסדרים באמנה חברתית.

מהלכים אלה הם חלק מהתהליך של גיבוש אמנה ארצית, והם כוללים שלבים מספר:
גיבוש אמנה בית-ספרית
גיבוש אמנה אזורית/יישובית
גיבוש אמנה מחוזית המבוססת על האמנות האזוריות
גיבוש אמנה ארצית.

בטקס חגיגי, שנערך בכ"ה באדר התשנ"ח (26.3.98), נחתמה בחיפה אמנה מחוזית המציינת את
סיומו של שלב נוסף בתהליך החינוכי. על האמנה חתמו מנהל המחוז, ראש העיר, נציג האגף
לחינוך יסודי במשרד, נציגי הרשויות, מנהלים, מורים, הורים ותלמידים. בכך הצטרף מחוז חיפה
למחוז דרום ולמחוז ירושלים שגיבשו גם הם אמנות מחוזיות בשנה שחלפה.

תהליכים דומים מתרחשים השנה גם במחוזות האחרים.

לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מפקחת ארצית על החינוך החברתי
הממ', טל' 5603290/1- 02, ואל הגב' רבקה צ'רקה, מפקחת ארצית על החינוך
החברתי הממ"ד, 02‎-5604117הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998