אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
עישון, סמים ואלכוהול
2.5
יום בינלאומי ללא עישון במערכת החינוך
(נח)2.5‎-1

ביום ד', ט' בסיוון התשנ"ח (3 ביוני 98), ייערך יום בינלאומי ללא עישון בעולם
ובישראל. הנושא המרכזי שנבחר ליום זה הוא מניעת עישון בקרב ילדים ומניעת
חשיפתם לעישון פאסיבי.

מערכת החינוך נערכת לקראת יום זה באמצעות השירות הפסיכולוגי-הייעוצי ותחום
הבריאות במשרד ובשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן, הפורום הישראלי למניעת
עישון והמחלקה לחינוך לבריאות במשרד הבריאות.

ביום זה יוכרז על מבצע גמילה מעישון, "הפסקתי -זכיתי", המיועד למבוגרים
ולצעירים כאחד.

להלן הצעות מומלצות ליום זה:

דיונים בחדרי המורים וארגון הרצאות מידע על נזקי העישון בכלל, תוך התמקדות
בנזקים לילדים ולנוער בפרט
1.
רה-ארגון בנושא איסור עישון בין כותלי בית הספר על ידי תלמידים והקפדה על
פינות עישון למורים בלבד שלא בנוכחות התלמידים (ראה חוזר נו/3, סעיף 96)
2.
פעילות עם התלמידים: גיבוש הצעות למניעת עישון במקומות ציבוריים ובכלל זה
מקומות בילוי
3.
הפעלת סדנאות לתלמידים בנושא מניעת עישון.
4.

לקבלת עצה, הדרכה וחומרי עזר ניתן לפנות אל:
1. שפ"י, פקס' 02‎-5603256
2. תחום הבריאות, פקס' 02‎-5602085
3. האגודה למלחמה בסרטן, טל-מידע 03‎-5717888 ו-03‎-5719577
4. משרד הבריאות, טל' 02‎-6728888, פקס' 02‎-6772865.


מפקחים ומדריכים מחוזיים לתכניות מניעת עישון, אלכוהול וסמים יעמדו
לרשות הפונים.
הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998