ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
חופשות לימודים בחודש מאי
(נח)3.5‎-7

ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשנ"ח (14 במאי 1998). הלימודים יתחדשו ביום שישי,
י"ט באייר התשנ"ח (15 במאי 1998), בשעה הראשונה לפי מערכת השיעורים הקבועה.

חג השבועות: החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשנ"ח (31 במאי עד 1 ביוני
1998). הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשנ"ח (2 ביוני 1998), בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.


הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998