בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.1
משחקי מים בחג השבועות
(נח)5.1‎-4

משחקי מים על ידי ילדים בחג השבועות הוא מנהג שהתפשט בשנים האחרונות בקרב תלמידי
בתי הספר.
1.
כתוצאה ממשחקים אלו התרחשו כמה תאונות שגרמו לפציעתם של תלמידים ובעלי רכב
שנקלעו למשחקים אלו בקרבת בתי הספר.
2.
במשחקי מים אלו קיימות הסכנות האלה:
3.
זריקה והתזה של מים על מכוניות נוסעות עלולות להביא את נהג הרכב לאיבוד השליטה על
הרכב ולגרום לתאונה.
א.
שקית מלאה מים היא כמו אבן (ככל שהשקית גדולה יותר, הנזק עלול להיות גדול יותר),
ופגיעתה עלולה לגרום לנפגעים ולפציעה בדרגות שונות.
ב.
השימוש במים על גבי משטחים עלול לגרום לסכנת החלקה.
ג.
השימוש במים בקרבת מתקני חשמל או נקודות חשמל עלול לגרום להתחשמלות.
ד.
במקרים מסוימים משתמשים המשחקים במים בצינורות כיבוי אש אשר לחץ המים בהם
גבוה, וכתוצאה מכך קיימת סכנה של היפגעות תלמידים.
ה.
חלק ממשחקי המים מתבצעים תוך כדי ריצה של התלמידים (בריחה ורדיפה). מצב זה מגביר
את הסכנה להיפגעות תלמידים כתוצאה מהתנגשות במכשולים שונים.
4.
כדי למנוע היפגעות תלמידים מומלץ לקיים הסברה והדרכה אודות הסכנות במשחקי המים
ואף למנוע אותם בתוך כותלי בית הספר.
5.


הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998