בטיחות וביטחון
5.
שעת חירום
5.4
הספר "התמודדות בית-ספרית בעת אסון"
(נח)5.4‎-1

שפ"י הוציא לאור תכנית מגרה לשעת חירום בבתי הספר בשם "התמודדות בית ספרית בעת-אסון".

התכנית מחולקת בימים אלו למנהלי בתי הספר בצמוד ליום עיון הנערך במחוזות על ידי היועצים
הבכירים בתיאום עם מנהל המחוז, או ברשויות, בחסות השפ"חים.

במסגרת תכנית המגרה לבתי ספר מופיעים תדריכים למחנכים לשיחה בכיתה, המשמשים דגם
לניהול שיחות בתקופה של מתח.

היועצים בבתי הספר והפסיכולוגים בשירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית יסייעו במידת
הצורך, בהתאמת התדריכים לנושאים הרלוונטיים היום.


הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998