דרכי הוראה
6.
ספרי לימוד
6.3
פרסומי האגף לתכניות לימודים בחודשים
טבת-אדר התשנ"ח
(נח)6.3‎-5

מקרא לחטיבה העליונה בבית הספר הכללי
1.
נושאים מסכמים
דמות האדם במקרא, חוברת עבודה לתלמיד
1)
דמות האדם במקרא, למורה
2)
החקלאות במקרא, חוברת לתלמיד
3)
החקלאות במקרא, למורה.
4)

החוברות יצאו לאור במהדורה חדשה בהוצאת "מעלות", והן
ניתנות לרכישה בחנויות הספרים.


מקרא לבית הספר הממלכתי-דתי
2.
"על המקרא ועל הוראתו" - חוברת ה', לקט מאמרים למורה
בלקט חמישה מאמרים ותגובה למאמר על מקומה של האגדה
בהוראת התורה שהופיע בחוברת ד'. אלה המאמרים:
על שילוב פירושו של רש"י בהוראת התורה
א.
במחזור הראשון בביה"ס היסודי
ב.
הוראת פרקים חוזרים בתורה
ג.
הצעה לדרך הוראת הסדרות הראשונות של ספר בראשית
בכיתה א'
ד.
פרשות ערי המקלט והוראתן - עוד דוגמה לנושא מצטבר.
ה.

החוברת נשלחה לכל בתי הספר של החמ"ד. עותק נוסף
ניתן לקבל על ידי פנייה בכתב לאגף לתכניות לימודים.

לשון וספרות לבית הספר היסודי הממלכתי דתי
3.
"פתחו את השער", מדריך למורה לכיתות ד'-ה'
במדריך שפע של הצעות לפעילויות סביב יצירות הספרות
שבמקראה. המגוון הרב מאפשר בחירת יצירות והצעות המתאימות
לתלמידים השונים על פי תחומי העניין, סגנונות הלמידה ורמות
החשיבה שלהם.

הפעילויות המוצעות במדריך מוליכות לעיון במקורות, לחשיפת
תשתיות היהדות, לעיון אינטרטקסטואלי
ולהערכות בדילמות אנושיות על פי השקפת עולם יהודית.

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה
בחנויות הספרים.

חגים
4.
"פסח", מרכז למידה ברוח ועדת שנהר לבית הספר היסודי הממלכתי

הערכה מיועדת ללמידה פעילה בנושאים האלה: קערת פסח, יציאת
מצרים וארבעה בנים.

חומרי הלימוד הם מודולריים, והם כוללים 19 תמונות אמנותיות
המשמשות בסיס ללמידת חקר ופרשנויות למסורות הפסח השונות
בקהילות ישראל.

הלימוד הוא באמצעות כרטיסי עבודה לקבוצות. במדריך למורה
מידע והצעות לפעילויות נוספות.

הערכה יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה
בחנויות הספרים.

תקשורת המונים וקולנוע
5.
"דיסני", על שלושה סרטי אנימציה, למורה, לבית הספר
היסודי הממלכתי והממלכתי דתי

במדריך התבוננות במאפיינים אידיאולוגיים, תוכניים וצורניים
של שלושה מסרטי וולט דיסני: פוקהונטס, אלדין והיפה והחיה.

כמו כן יש במדריך התייחסות לחברת וולט דיסני כאימפריה
כלכלית, חובקת עולם, שמגוון תוצרתה מלווה את חייהם
של ילדים בארצות שונות ותורם ליצירת השקפת עולמם.

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה
חנויות הספרים.

1)
"יונה לבנה, נקודת תצפית", סרטים ישראליים קצרים,
למורה, לבית הספר ממלכתי היסודי, לחטיבת הביניים
ולחטיבה העליונה
במדריך התבוננות בשני סרטים ישראליים קצרים: הסרט "יונה
לבנה" מאת דוד בנבניסטי, העוסק בעולמם של ילדים קשי יום
המחפשים קשר חם ויופי, והסרט "נקודת תצפית" מאת דינה
צבי-ריקליס, המציג מרקם סבוך של יחסים בין חייל מילואים
המוצב בתצפית לבין משפחה ערבית שהוא צופה בה.

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה
בחנויות הספרים.

2)
תיאטרון לבית הספר הממלכתי היסודי ולחטיבת הביניים 6.
"אמנות התיאטרון" - מדריך למורה
בחוברת רעיונות שיש בהם כדי להעמיק ולהעשיר את העיסוק
באמנות התיאטרון בשילוב בין-תחומי, תוך יצירת כיווני
התעניינות ופעילות חדשים. למורים לתיאטרון מומלץ לשתף פעולה
עם המורים הכוללים ועם המורים המקצועיים של תלמידיהם
בתחומי האמנות, המוזיקה, הספרות, התנ"ך ואחרים.

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה
בחנויות הספרים.

ספרות לחטיבה העליונה
7.
"אשנב לשירה העברית", מדריך להוראת השירה
במדריך עיונים והצעות להוראת שירים ופיוטים על פי תכנית
הלימודים הבסיסית לחטיבה העליונה. השירים והפיוטים
מופיעים במקראה "אשנב לספרות". לכל יצירה מוצעים
עיון ושאלות מפורטות לדיון.

דגש מיוחד הושם על התמונות הנלוות ליצירות. תמונות אלו,
המופיעות במקראה, צוירו ללא קשר לשירים. העיון בשירים מצביע
על זיקה ועל דמיון בין עיצוב הנוף האנושי או עיצוב מראות הטבע
שבתמונות לבין היצירה הספרותית. בסוף החוברת מילון מונחים
ספרותיים.

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה
בחנויות הספרים.

גיאוגרפיה
8.
"אירופה - ייחוד מול איחוד", לחטיבות הביניים, על פי
תכנית הלימודים החדשה בגיאוגרפיה (התשנ"ח)
ייחודו של הספר הוא בהדגשת פועלו של האדם ומעורבותו בעיצוב
המרחב היבשתי בעידן הטכנולוגי המתקדם. הספר סוקר את
התהליכים הדמוגרפיים והעירוניים ומציג בהרחבה את ההיבטים
הגיאוגרפיים- כלכליים של אירופה (חקלאות, אנרגיה, תעשייה,
שירותים, תיירות ותחבורה). בספר באים לידי ביטוי
השינויים והתהליכים שהתחוללו ביבשת בסוף המאה ה-20:
התגבשותה של הקהילייה האירופית, תפרוסת הכוח והעוצמה
הכלכלית ביבשת (אזורי הגלעין והשוליים) והמעבר של מדינות
מזרח אירופה מכלכלה קומוניסטית לכלכלה מערבית.

נושאי הלימוד כולם מלווים במגוון גדול של תמונות, מפות,
דיאגרמות וסרטוטים.

1)
"מערב אירופה לקראת המאה ה-21", נושאים נבחרים
בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה
הספר עוסק במאפיינים כלכליים, חברתיים ופוליטיים ובתהליכי
השינוי המעצבים את מפת מערב אירופה של
סוף המאה העשרים. המסגרת הגיאוגרפית של הספר כוללת את כל
מדינות מערב אירופה - שמונה עשרה
במספר. עיקר הדגש בספר מושם על מדינות האיחוד האירופי - חמש
עשרה במספר בשנת 1997.

החלק הראשון - "מערב אירופה-נושאים נבחרים" - כולל תיאור
וניתוח של התהליכים העיקריים המעצבים את הגיאוגרפיה של
מערב אירופה.

החלק השני - "הדגמות חבליות של נושאים נבחרים" - כולל מבחר
הדגמות שמטרתן לבחון תופעות ותהליכים המאפיינים את מערב
אירופה תוך הדגשת המאפיינים הייחודיים לכל אחד מחבלים אלה.

הספר כולל מגוון של מפות, גרפים, לוחות ותמונות.

הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה
בחנויות הספרים.

2)
לימודי הסביבה והחקלאות
9.
"פרחי קטיף" לכיתות ו'-ט'
פרופ' אברהם הלוי, האיש שיצר את ענף הפרחים בארץ, אמר: "ענף
הפרחים קרוב יותר לאופנה מאשר לגידול חיטה. היופי והחידושים
יכולים לחרוץ את גורלו של הענף. מי שנח על זרי דפנה ימצא עצמו
קמל."

זהו למעשה המסר העיקרי של הספר. מגדל הפרחים חייב אפוא
להיות מעודכן בחידושים ובעל נכונות להתנסות בגידולים חדשים
ובטכנולוגיות חדישות במטרה להשיג יבול רב תוך שמירה על רמה
גבוהה של איכות התוצר (הפרח הקטוף).

הנושאים המרכזיים בספר: המטרות בגידול פרחי קטיף, הגורמים
המשפיעים אל איכות הפרח הקטוף, מהקטיף עד לאגרטל,
השיקולים בבחירת פרחי קטיף לגידול ומידע על הצמחים וגידולם.

הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה
בחנויות הספרים.

1.
פיזיקה לחטיבת הביניים
10.
"מסע לעולם החלקיקים", לומדה
זוהי תוכנת הדמיות הממחישה את העולם המיקרוסקופי של
החלקיקים בשלושת מצבי הצבירה. היא מלווה את הספר "אל תוך
החומר" או כל ספר אחר שיעסוק בנושא. יש בה חלון טקסט
אינטראקטיבי וחלון הדמיות.

הטקסט מנחה ומסביר את התופעות המיקרוסקופיות באמצעות
ההתנהגות המיקרוסקופית של החלקיקים כפי שהיא מודגמת
בהדמיות.

על השאלות הנשאלות התלמיד יכול לענות בהקלדה בדף עבודה
המופיע בחלון נפרד של תמלילן.

ללומדה יש גרסה לרשת וגרסה למחשב יחיד לעבודת התלמידים על
המחשב בביתם.

הלומדה מופצת על ידי ידין עילם, כנפי נשרים 24, ירושלים,
טל' 02‎-6515720.


הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998