דרכי הוראה
6.
עזרי לימוד
6.5
קלטות של הטלוויזיה החינוכית בנושא המרכז (נח)6.5‎-4

עלייה וקליטה
לקט תכניות המתארות קשיי הסתגלות ודרכי התמודדות של עולים חדשים שהגיעו
לארץ מאז הקמת המדינה ועד ימינו. לקלטת מצורף מדריך. קוד הקלטת: 80‎-04.

הקלטת מתאימה לתלמידי בית הספר היסודי. אפשר להזמין אותה בטל'
02‎-6501351


1.
בן-גוריון פנים רבות לו
הקלטת עוקבת אחר החלטות ואירועים מרכזיים בחיי בן-גוריון ובחיי העם. בקלטת
קטעי ארכיון נדירים בצד פרשנויות מפי מומחים.

הקלטת מתאימה, לתלמידי חטיבות הביניים, החטיבות העליונות והקהל
הרחב. אפשר להזמינה בטל' 1880‎-220901 ובפקס' 09‎-8853311.

2.
ארצנו הקטנטונת - זיכרונות מצולמים מארץ ישראל, 1961‎-1911
(מארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג)
בקלטת סרטים קצרים המשקפים את אווירת הימים של טרום מדינה והגשמת
החלום הציוני.

הקלטת מומלצת למתעניינים בתולדות ארץ ישראל, למחפשי מידע היסטורי
ולמבקשים לחוש את אווירת ארץ ישראל של הימים ההם.
3.
גיאוגרפיה של ארץ ישראל
ייחודם של חבלי ארץ ישראל בראייה גיאוגרפית - מישור החוף, צפון הארץ והנגב.
קוד הקלטת: מישור החוף והנגב - 31‎-07; צפון הארץ - 31‎-08.

הקלטות מתאימות לתלמידי בית הספר היסודי, חטיבות הביניים, החטיבות
העליונות והקהל הרחב. אפשר להזמינן בטל' 02‎-5601351.4.
בשאלות ובבירורים אפשר לפנות למחלקה להפעלה חינוכית בטלוויזיה
החינוכית, טל' 03‎-6466656.

הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998