דרכי הוראה
6.
עזרי לימוד
6.5
הערכה "כרזות יום העצמאות" (נח)6.5‎-5

"כרזות יום העצמאות" היא ערכה הכוללת ספר וכן סדרת שקופיות. בספר תצלומי
צבע של 47 כרזות יום העצמאות, מהקמת המדינה ועד היום. כל כרזה מצולמת
בעמוד נפרד. לכרזות נלווים תיאורים של הרקע ההיסטורי והצעות להפעלה
בין-תחומית. בהנחיות לניתוח הכרזות יש הדגשה של דרכי עיצוב הכרזה, התכנים
שהיא מציגה והצעות לעבודה יצירתית בכיתה.

הספר הוא הפקה משותפת של אגף המרכזים הפדגוגיים ומרכז ההסברה.

כתבו: רחל סבג, נעמי קאסוטו, ד"ר אלכס שניידר ורינה אלטמן.

ערכה: נורית ברוורמן.

הספר והשקופיות ניתנים לרכישה באגף המרכזים הפדגוגיים, רח' כנפי
נשרים 22, טל' 02‎-5601351 (עזרא מזרחי), או בחנויות של מרכז ההסברה.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998