חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
פעילות חברתית וקהילתית
7.9
הנצחת שמו של חיים הרצוג ז"ל - נשיאה השישי של מדינת ישראל (נח)7.9‎-2

ביום שני, י' בניסן התשנ"ח (6 באפריל 1998), חל יום השנה הראשון לפטירתו של
חיים הרצוג ז"ל, הנשיא השישי למדינת ישראל.

יום השנה והשבועות שאחריו מצוינים בשורה ארוכה של אירועים ברחבי הארץ
העומדים בסימן פועלו הרב ותרומתו לעם ולמדינה למעלה מחצי יובל שנים.

בבית הספר הממלכתי במזכרת בתיה, הקרוי על שמו של חיים הרצוג ז"ל, התקיימה
פעילות חינוכית ענפה שבה התוודעו תלמידי בית הספר לסיפור חייו ופועלו של חיים
הרצוג ז"ל. התלמידים חקרו, דרשו, רכשו דעת ולמדו כי ספור חייו של הרצוג הוא
סיפורה של מדינת ישראל, סיפור של מאבק על הקמתה ועל הבטחת קיומה של
מדינה ריבונית וחזקה השואפת לשלום עם שכנותיה.

תוצרי הלמידה מוצגים בתערוכה מיוחדת הכוללת עבודות חקר, סרטים, מצגות
מולטימדיה, משחקים, חידונים, פסל בדמותו וציורי דיוקנאות.

מנהלי בתי הספר נקראים לבצע פעילות חינוכית על מורשת חייו של חיים הרצוג ז"ל
כדי להעשיר ולגוון את הפעולות בבית ספרם.

ניתן ליצור קשר עם בית הספר הממלכתי ע"ש חיים הרצוג, בטל' 08‎-9349380,
לקבלת מידע נוסף ולשם גיוון הפעילויות והחומר התיעודי על חיים
הרצוג ז"ל.


תשומת הלב מופנית לחוזר מנכ"ל מט/7, סעיף 314, בעניין מועד האזכרה הממלכתית
המרכזית לנשיאי ישראל ולראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998