עובדי הוראה
8.
הכשרת עובדי הוראה
8.2
סמינר הכנה למורים ללאדינו (נח)8.2‎-2

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, בשיתוף עם האגף להשתלמות של משרד החינוך
התרבות והספורט, מקיימת סמינר הכנה למורים ללאדינו. הסמינר ייערך בשבוע
של י"א-ט"ו בתמוז התשנ"ח (5‎-9.7.98) בתנאי פנימייה מלאה - באכסניית
הנוער שבבית וגן, ירושלים.

הסמינר מיועד להכשיר מורים ומורות להוראת הלאדינו (שפה ותרבות) בהתאם
לתכנית "עמליה" בהיקף של שתי יחידות לימוד של האגף לתכניות לימודים.

בסמינר יינתנו שיעורים ללימוד שפת הלאדינו והרצאות על תרבותה על ידי מורים
ללאדינו ממדרשיית "עמליה" ועל ידי מרצים אקדמיים.

משתתפי הסמינר יתחייבו להמשיך ולהשתתף בקורס זה גם במהלך שנת התשנ"ט
בירושלים (לפחות השתתפות ב-2 פגישות לחודש). המטרה היא לשלב את מסיימי
הקורס בהוראת הלאדינו במוסדות על יסודיים של משרד החינוך התרבות והספורט
בשנת הלימודים התש"ס (שנת 2,000).

משתתפי הסמינר יקבלו גמול השתלמות לפי המקובל במשרד. בסמינר תתקיימנה 2
קבוצות לימוד: למתחילים ולמתקדמים.

ההרשמה תסתיים ב-ה' בסיוון התשנ"ח (30.5.98).

דמי הרשמה לכיסוי חלקי של ההוצאות: 100 ש"ח.

הכתובת להרשמה: הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו,
רח' המלך ג'ורג' 16, כניסה ג', קומה 10, ירושלים,

טל' 02‎-6243068, פקס' 02‎-6259791.

יש לציין פרטים על ניסיון בהוראה (תואר אקדמי, תעודות והשכלה), ידיעת שפות וכן
את מידת הידע בלאדינו (טוב, בינוני, אי ידיעה).

הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998