תכניות לימודים
9.
חינוך לערכים
9.4
הרחבת בתי-ספר תל"י (תגבור לימודי יהדות) ומסלול
תל"י בחינוך הממלכתי
(נח)9.4‎-2

תל"י (תגבור לימודי יהדות) היא תכנית לתגבור לימודי היהדות המבטאת
יסודות חווייתיים ועיוניים של ההוויי והמסורת היהודית. יסודות אלה
פועלים בחיי היום-יום של בתי הספר הממלכתיים, בשילוב עם תכנית
הלימודים הכללית.
תכנית תל"י מבוססת על יזמה משותפת של ההורים ובית הספר ליצירת
מסגרת ייחודית של תגבור לימודי יהדות, תוך שמירה מרבית על
הטרוגניות, כמקובל בחינוך הממלכתי.

תכנית תל"י היא בפיקוח של תחום העמקת החינוך היהודי במשרדנו,
בשיתוף עם הפיקוח הכולל על בית-הספר.

קיימים שני דגמים של בתי-ספר תל"י:
-  בית ספר ממלכתי שכולו תל"י
-   מסלול תל"י בתוך בית הספר הממלכתי.
בתי-ספר תל"י מאופיינים בתוספת שעות ללימודי היהדות, בפעילויות
להורים, למורים ולתלמידים, בהשתלמויות מורים בתחומי היהדות,
בהדרכה בית-ספרית, ומעל לכול בהתנסות חווייתית-יצירתית סביב ערכי
היהדות.

המעוניינים להצטרף ליזמה מוזמנים לפנות למר רני שגיא, מנהל תחום
העמקת החינוך היהודי, ולמר אבי זבלוקי, מפקח על תל"י, טל'
02‎-5601783/9, פקס' 03‎-25601699.
הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998