תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
השתלמויות למורים בהיסטוריה בחינוך הכללי (נח)9.7‎-4

השתלמויות למורים בהיסטוריה בחינוך הכללי לקראת הפעלת
במבנה הלימודים והבחינות - בחטה"ע

לקראת הפעלת השינוי במבנה הלימודים והבחינות בהיסטוריה החל משנת
הלימודים התשנ"ט, כפי שפורסם בחוזרי המנהל הכללי נח/2, סעיף 72,
ו-נח/4, סעיף 139, יתקיים מחזור נוסף של השתלמויות למורים. בהשתלמויות
תשולבנה הרצאות מפי היסטוריונים וסדנאות דידקטיות.

פירוט ההשתלמות

א.
באוניברסיטת חיפה: בימים שני, שלישי ורביעי, כ"ח-ל' בסיוון התשנ"ח
(24‎-22 ביוני 98).
1.
באוניברסיטה הפתוחה בתל-אביב: בימים שני, שלישי ורביעי, כ"ח-ל'
בסיוון התשנ"ח (24‎-22 ביוני 98).
2.
באוניברסיטה העברית בירושלים: בימים ראשון, שני ושלישי, ד'-ו'
בתמוז התשנ"ח (30‎-28 ביוני 98).
3.
באוניברסיטת הנגב בבאר שבע: בימים ראשון, שני ושלישי, ד'-ו' בתמוז
התשנ"ח (30‎-28 בינוי 98).
4.
באוניברסיטה הפתוחה בתל אביב: בימים רביעי וחמישי, ז'-ח' בתמוז
התשנ"ח (2‎-1 ביולי 1998), השתלמות באזרחות למורים המלמדים ידיעת
העם והמדינה.
5.
השתלמות ארצית למורים להיסטוריה המלמדים בכיתות מב"ר
תתקיים בתל-אביב בימים ראשון, שני ושלישי, א'-ג' באלול התשנ"ח
(25‎-23 באוגוסט 98).
6.

המדריכים המחוזיים ומחלקות ההשתלמות באוניברסיטאות ישלחו
למרכזי המקצוע את הפרטים על סדרי ההרשמה להשתלמויות.

כל השתלמות מזכה בשעות גמול.

פרטים נוספים אפשר לקבל מהגב' אירית פדר, מדריכה ארצית
להיסטוריה, טל' 02‎-5831541.השתלמויות מורים בהיסטוריה - בחטיה"ב

ב.
ביום שני, ז' בסיוון התשנ"ח (1 ביוני 98), יתקיים יום עיון ארצי למורים
להיסטוריה בחטיה"ב על תכנית הלימודים החדשה בכיתות ח'. בהשתלמות יוצגו
הספרים החדשים לכיתה ח'. ההשתלמות תתקיים ברמת אפעל. פרטים על
ההשתלמות יישלחו למרכזי המקצוע על ידי המדריכים להיסטוריה במחוזות.
1.
השתלמות למורים להיסטוריה בחטיה"ב על תכנית הלימודים החדשה
ויישומה בכיתות ז'-ח' בשנת התשנ"ט תתקיים במכללת סמינר הקיבוצים
בימים שלישי, רביעי וחמישי, ו'-ח' בתמוז התשנ"ח (30 ביוני ו-2‎-1 ביולי
98).

הפרטים וסדרי ההרשמה יישלחו על ידי המדריכים להיסטוריה במחוזות
ועל ידי מחלקת ההשתלמויות של מכללת סמינר הקיבוצים.

2.
פרטים נוספים אפשר לקבל מהגב' זהבה לפקוביץ, מדריכה ארצית
להיסטוריה בחטיה"ב, טל' 02‎-5810174.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 9 (א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998