הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת

אוכלוסיות מיוחדות
1.

חינוך מיוחד
1.2
שעות הלימוד במסגרות החינוך המיוחד 1.2‎-5


1 בספטמבר 1988
תאריך תחולה
עדכון החוזר
המיוחד י',
התשנ"ז
מטרת הפרסום


כללי 1.
שעת תחילת הלימודים תהיה כדלקמן:
  -  בגני ילדים: לא יאוחר מהשעה 7.55;
  - בבתי-ספר: לא יאוחר מהשעה 8.
1.1
שעת סיום הלימודים תהיה כדלקמן:

מוגבלות

קוד כיתה

גני ילדים חינוך מיוחד

בתי ספר חינוך מיוחד

כיתות חנ"מ בחינוך הרגיל

ימים א'-ה'

יום ו'

ימים א'-ה'

יום ו'

ימים א'-ה'

יום ו'

מוגבלות פיזית

19

עד השעה 14:30 לפחות. באופק 15:10

 

עד השעה 12:45 לפחות

עד השעה 15:30 לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

עד השעה 15:30 לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

מוגבלות בשמיעה

(כבדי שמיעה וחירשים)

11

עד השעה 14:30 לפחות. באופק 15:10

עד השעה 12:45 לפחות

עד השעה 14:30 לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

עד השעה 12:45 לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

מוגבלות בראיה

(לקויי ראיה ועיוורים)

12

עד השעה 14:30 לפחות.

באופק 15:10

עד השעה 12:45 לפחות

עד השעה 14:30 לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

לא קיים

לא קיים

מוגבלות שכלית התפתחותית: קלה, בינונית, בינונית מורכבת, קשה, עמוקה, סיעודית.

16,15,24,26

עד השעה 14:30 לפחות.

באופק 15:10

עד השעה 12:45 לפחות

עד השעה 14:30 לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

עד השעה 14:30 לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

רצף האוטיזם ASD

21

עד השעה 16:45 לפחות

 

עד השעה 12:45 לפחות

עד השעה 16:45

לפחות

עד השעה 12:45  לפחות

עד השעה 16:45

לפחות

עד השעה 12:45 לפחות

הפרעות נפשיות

28

עד השעה 16:00 לפחות

 

עד השעה 12:45 לפחות

עד השעה 16:00

לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

עד השעה 16:00

לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

-הפרעות התנהגותיות ורגשיות

-משכל גבולי

 

-לקות למידה ר"ב, הפרעת קשב ADD , פעלתנות יתר ADHD

 

-עיכוב התפתחותי תפקודי

-עיכוב התפתחותי שפתי

17

23

 

20

 

 

 29

30

                         

עד השעה 13:20

לפחות.

באופק 14:00

עד השעה 12:45 לפחות

עד השעה 12:45

לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

עד השעה 12:45

לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

בחטיבות ביניים

עד השעה 13:30

לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

עד השעה 13:30

לפחות

עד השעה 11:50 לפחות

חינוך טכנולוגי מקצועי חינוך מיוחד

קוד כיתה  49

מודל א'  ימים א-ה            

עד השעה 16:15 לפחות

מודל ב' ימים א-ו

עד השעה 15:30 לפחות

עד השעה 13:00


1.2
במסגרות החינוך המיוחד שבמגזר הלא-יהודי הפועלות
רק חמישה ימים בשבוע תהיה שעת סיום הלימודים בכל
אחד מימי הלימוד על-פי ההוראות לעיל, בתוספת 45 דקות.

1.3
מספר שעות הלימוד עד השעה 14.30 הוא 7 שעות לימוד;
עד השעה 15.30 - 8 שעות לימוד; עד השעה 16.45 - 10 שעות
לימוד.

1.4
במסגרות החינוך המיוחד הפועלות בחופשות תהיה שעת
סיום הלימודים במועדי החופשות על-פי
הוראות חוזר המנהל הכללי בעניין זה.

1.5
במסגרות החינוך המיוחד הנמצאות ביישובים או
בשכונות שבהם יונהג שבוע לימודים בן 41 שעות
תהיה שעת סיום הלימודים על-פי ההוראות שתפורסמנה
בעניין זה.

1.6
לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רות פן,
מנהלת האגף לחינוך מיוחד, טל' 02‎-5603280
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998