אוכלוסיות מיוחדות
1.

חינוך מיוחד
1.2
שעות הלימוד במסגרות החינוך המיוחד 1.2‎-5


1 בספטמבר 1988
תאריך תחולה
עדכון החוזר
המיוחד י',
התשנ"ז
מטרת הפרסום


כללי 1.
שעת תחילת הלימודים תהיה כדלקמן:
  -  בגני ילדים: לא יאוחר מהשעה 7.55;
  - בבתי-ספר: לא יאוחר מהשעה 8.
1.1
שעת סיום הלימודים תהיה כדלקמן:

כיתות ח"מ
בבתי"ס של
החינוך הרגיל
בתי"ס לח"מ
גני ילדים לח"מ
סוג הכיתה
ביום ו'
בימים
א'-ה'
ביום ו'
בימים
א'-ה'
ביום ו'
בימים
א'-ה'
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
19 - משותקי מוחין
ובעלי נכויות פיזיות
קשות ר"ב
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
11 - חירשים וכבדי
שמיעה ר"ב
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
12 - עיוורים ולקויי
ראייה
ר"ב
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
15 - בעלי פיגור
בינוני ר"ב
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
26 - בעלי פיגור
בינוני מורכב
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
14.30
לפחות
24 - בעלי פיגור
קשה/עמוק/סיעודיים
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
16.45
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
16.45
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
16.45
לפחות
21 - אוטיסטים
-
-
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
16
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
16
לפחות
28 - בעלי הפרעות
נפשיות
קשות (ח"נ)
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
12.45
לפחות
עד השעה
13.20
לפחות
יתר סוגי כיתות
החינוך המיוחד
בחטיבות ביניים
בחטיבות עמלניות
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
13.30
לפחות
עד השעה
11.50
לפחות
עד השעה
13.30
לפחות

1.2
במסגרות החינוך המיוחד שבמגזר הלא-יהודי הפועלות
רק חמישה ימים בשבוע תהיה שעת סיום הלימודים בכל
אחד מימי הלימוד על-פי ההוראות לעיל, בתוספת 45 דקות.

1.3
מספר שעות הלימוד עד השעה 14.30 הוא 7 שעות לימוד;
עד השעה 15.30 - 8 שעות לימוד; עד השעה 16.45 - 10 שעות
לימוד.

1.4
במסגרות החינוך המיוחד הפועלות בחופשות תהיה שעת
סיום הלימודים במועדי החופשות על-פי
הוראות חוזר המנהל הכללי בעניין זה.

1.5
במסגרות החינוך המיוחד הנמצאות ביישובים או
בשכונות שבהם יונהג שבוע לימודים בן 41 שעות
תהיה שעת סיום הלימודים על-פי ההוראות שתפורסמנה
בעניין זה.

1.6
לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רות פן,
מנהלת האגף לחינוך מיוחד, טל' 02‎-5603280
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998