עובדי הוראה
8.
יועצים ומורים בתפקידי הדרכה
8.3
מורים וגננות בתפקידי הדרכה - תיקון
לסעיף 26 בחוזר נז/1

8.3‎-1

1 במאי 1998

תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנז/1
סעיף 26

מטרת הפרסום

החל משנת התש"ס על כל מורה בתפקיד הדרכה להיות בעל תואר
ראשון, לפחות.

תינתן עדיפות לבחירת מדריכים בעלי תואר שני ומעלה.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' נרדה פלס, מנהלת
לשכת ההדרכה במשרד, טל' 02‎-5603210/2.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/9(א), ה' באייר התשנ"ח, 1 במאי 1998