1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
יישום חוק החינוך המיוחד - מועדי ההפעלה של
תכניות החופשה בהתש"ס ועדכון התעריפים של
השתתפות המשרד בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה
בחופשות
(נט)1.2‎-3

להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת
הימודים התש"ס:
1.

מס' ימי
הלימוד
עד תאריך (כולל) מתאריך המגזר החופשה
7
יום ראשון, כ"ג בתשרי
התש"ס
(3 באוקטובר (1999)
יום ראשון, ט"ז
בתשרי התש"ס
(26 בספטמבר 1999)
יהודי
סוכות
6
יום שישי, א' בטבת
התש"ס
(10 בדצמבר 1999)
יום ראשון, כ"ו
בכסלו התש"ס (5
בדצמבר 1999)
יהודי
חנוכה
7
יום שלישי,
י"ג בניסן
התש"ס (18 באפריל
2000)
יום שלישי, ו' בניסן
התש"ס
(11 באפריל 2000)
יהודי
פסח
11
יום שישי, כ"ט בטבת
התש"ס
(7 בינואר 2000)
יום שישי, ט"ו
בטבת התש"ס
(24 בדצמבר 1999)
ערבי
חופשת החורף
12
יום ראשון, ב' בשבט
התש"ס
(9 בינואר 2000)
יום שישי, ט"ו
בטבת התש"ס
(24 בדצמבר 1999)
דרוזי
חופשת החורף
11
יום רביעי, ז' בניסן
התש"ס
(12 באפריל 2000)
יום חמישי, כ"ג
באדר ב' התש"ס
(30 במרס 2000)
ערבי
חופשת האביב
15
יום שני, כ"ו
בניסן התש"ס
(1 במאי 2000)
יום שלישי, ו' בניסן
התש"ס
(11 באפריל 2000)
דרוזי
חופשת האביב
26
יום שני, כ"ח
בתמוז התש"ס
(31 ביולי 2000)
יום ראשון, כ"ט
בסיוון התש"ס
(2 ביולי 2000)
כל
המגזרים
חודש יולי
26
יום חמישי, י"ז
בתמוז התש"ס
(20 ביולי 2000)
יום רביעי, י"ח בסיוון
התש"ס
(21 ביוני 2000)
כל
המגזרים
חודש יולי,
חטיבות
עמלניות
13
יום שלישי, י"ד באב
התש"ס
(15 באוגוסט 2000)
יום שלישי, כ"ט
בתמוז התש"ס
(1 באוגוסט 2000)
כל
המגזרים
חודש אוגוסט


השתתפות משרדנו במימון הוצאות נלוות ופעולות העשרה בחופשות במסגרות
החינוך מיוחד
2.
החל מ-י"ז בתמוז התשנ"ט (1.7.99) תהיה השתתפות משרדנו בהוצאות נלוות 86
ש"ח לכיתה ליום. בכיתות לאוטיסטים (סוג כיתה 21) יהיה התעריף 103 ש"ח
לכיתה ליום.
2.1
החל מ-י"ז בתמוז התשנ"ט (1.7.99) תהיה השתתפות משרדנו בפעולות ההעשרה
8 ש"ח לתלמיד ליום.
2.
לפרטים אפשר לפנות אל הגב' ניצה ננר, סגנית מנהלת האגף לחינוך מיוחד,
טל' 02‎-5603267/9.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999