3. ארגון ומינהל
3.6 טכנולוגיית המידע ומחשוב
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של
המשרד - ובאתרי היחידות
(נט)3.6‎-8
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי 1.
אתר האינטרנט של המשרד מתעדכן מדי יום ומוסיף מגוון מידע וחומרים
מיחידות המשרד השונות:
זהו יום הבוחר": חוברת ומדריך למורה ולתלמיד לקראת בחירות 1999: לקט
מאמרים של מיטב העיתונאים בנושאים עכשוויים, וביניהם: הסברה, תעמולה
ותקשורת, מאת ד"ר יריב בן אליעזר; מה שרצית לדעת על סקרים, מאת מינה
צמח; הברווז הסטטיסטי, מאת אסא כשר; החרדים - זכות הצבעה או זכות
בחירה?, מאת דורי זילברשלג.
כתובת "אוח": http://www.education.gov.il.

אתרי היחידות של המשרד 2.
אתר המינהל לחינוך ערכי - לחינוך יש ערך: באתר החדש של האגף לחינוך
ערכי מידע על האגף ועל התכניות המופעלות ברחבי הארץ, הצעות לפעילויות
כמו תכניות למידה בסביבה ממוחשבת בנושאים של יהדות ודמוקרטיה,
דילמות ערכיות וחגים ומועדים.
2.1
כתובת האתר: http://www.education/gov.il/erki.


אתר רשות הספורט, החינוך הגופני והמחול
חדש באתר:
2.2
היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים - על היחידה, על מטרותיה,
על ענפי הפעילות שלה ועל היחידה כזרוע מקצועית
-
ועדת השופט (בדימוס) לוין לבדיקת מבנהו ודרך פעולתו של הספורט
בישראל.
-
כתובת האתר: http://www.education/gov.il/sport.

אתר האגף לחינוך יסודי
חדש באתר:
2.3
חטיבות צעירות - הנחיות לתכנון חטיבות צעירות ולבנייתן, חלקה של
הרשות המקומית בפתיחתן, תפקידם של המפקחים ומנהלי בתי הספר,
שעות תקן, רשימת מדריכות ארציות ומחוזיות, רשימת החטיבות והרכזות
שילוב המחשב בהוראה - רשימת מאמרים מומלצים.
כתובת האתר: http://www.education/gov.il/yesodi.

אתר האגף לחינוך קדם-יסודי
חומרים חדשים על הכינוס הבינלאומי השלישי להכשרת מורים, "כמעט
2000: משבר וסיכוי בהכשרה ובהשתלמות של מורים", שיתוף הורים בעשייה
החינוכית בגני ילדים, גן הילדים הממלכתי דתי, חינוך מוזיאוני בגיל הרך ולוח
מודעות על קרנות, מבצעים והזמנת חומרים. כמו כן נוספו קישורים לאתרים.
2.4
כתובת האתר: http://www.education/gov.il/preschool.

אתר הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו:
דברים לזכר ד"ר דוד הררי, מזכ"ל הוועד הישראלי.
2.5
כתובת האתר: http://www.education/gov.il/unesco.

הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999