7. חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי
7.8 נוער שוחר מדע
(נט)
7.8‎-3 מחנות קיץ לנוער שוחר מדע

בחופשת הקיץ יתקיימו מחנות נוער שוחר מדע לתלמידי כיתות ז'-י"ב במוסדות
להשכלה גבוהה ובמוסדות מחקר אקדמיים, וביניהם מחנות-יום ומחנות פנימייה.
מטרות הפעילות לפתוח בפני התלמידים אשנב לנושאים שאינם נכללים בתכנית
הלימודים של בית הספר ולהציג לפניהם בעיות שונות במדעים, דרכי חשיבה במדעים
ואת סביבת המחקר המדעית על ידי מפגש עם מדענים, תוך התנסות מעשית במעבדה.
הפעילות נתמכת על ידי המחלקה לנוער שוחר מדע, המינהל למדע ולטכנולוגיה, משרד
החינוך התרבות והספורט.
מורים, רכזי מקצועות ומנהלים מתבקשים להמליץ על הפעילות לפני תלמידים
המעוניינים בהרחבת אופק לימודיהם מעבר לתכנית הלימודים הבית ספרית בחופשת
הקיץ.
להלן פרטים על המוסדות המקיימים את הפעילות:
היחידה לנוער שוחר מדע,
האוניברסיטה העברית,
גבעת רם, ירושלים 91904,
טל' 02‎-6585508
היחידה לפעולות נוער,
מכון ויצמן למדע,
רחובות 76100, טל'
08‎-9342970
המרכז לפעולות נוער,
הטכניון, חיפה 31048,
טל' 04‎-8293100
היחידה לנוער שוחר מדע,
אוניברסיטת תל אביב,
רמת אביב, ת"א 69978,
טל' 03‎-6423380
היחידה לנוער שוחר מדע,
אונ' בן גוריון, באר שבע
84105,
טל' 07‎-6461086
היחידה לנוער שוחר מדע,
מכון וולקני, בית דגן 50250,
טל' 03‎-9683650
מכללת עמק הירדן,
צמח, עמק הירדן 15132,
06‎-6653749
המרכז לחינוך מדעי
לנוער,
מיג"ל, אזור תעשייה
דרומי,
קריית שמונה 10200,
טל' 06‎-6953500
בית הספר הגבוה לטכנולוגיה,
ירושלים 91160, טל' 02‎-6751297
היחידה לנוער שוחר מדע,
אוניברסיטת בר אילן,
רמת גן 52100, טל'
03‎-5354803
ו-03‎-5318207
היחידה לנוער שוחר
מדע,
מכללת אורנים,
דואר טבעון 36006,
טל' 04‎-9838771
חקר ימים ואגמים,
תל שקמונה,
חיפה
31080,
טל'
04‎-8515202

לבירורים נוספים: ד"ר דבורה לנג, מ"מ מנהלת המחלקה לנוער שוחר מדע,
המינהל למדע ולטכנולוגיה, טל' 02‎-5603143, פקס' 02‎-5602600.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999