9. תכניות לימודים
9.4 חינוך לערכים
(נט)
9.4‎-2 הקדשת שעת חינוך לנושא החיסכון במים
בחורף האחרון ירדה כמחצית מכמות המשקעים הרב-שנתית. מפלס הכינרת מתקרב
אל הקו האדום, ואף מצבם של 2 מאגרי התהום (אקוויפר החוף ואקוויפר ההר) לא
השתפר בחורף זה. השנה הוכרזה כשנת בצורת, ומשמעות הדבר קיצוץ של כ- 40%
בהקצבות המים לחקלאות והתגייסות המגזר העירוני לחיסכון במים.
לאור המצב יזמה חברת "מקורות", בשיתוף עם נציבות המים ועם מינהל המים, מסע
הסברה לעידוד החיסכון במים שמטרתו יצירת מודעות מוגברת למצב משק המים
והצבת נושא החיסכון במים בעדיפות גבוהה בקרב הציבור.
במסגרת ההסברה יודרך הציבור לשימוש חכם במים וייקרא להתקין חסכמים -
אבזרים חוסכי מים הניתנים להרכבה על מתקני המים השונים בבית ובגינות - לסגור
ברזים דולפים, להשקות גינות בשעות הלילה ולשטוף מכוניות בדליים ולא בצינור.
הוכח בעבר (בשנות הבצורת 1989‎-91) כי הסברה בנושא הביאה לחיסכון של
כ- 10% בצריכת המים הביתית.
מנהלי בתי הספר מתבקשים להורות למחנכים להקדיש שעת חינוך לנושא החיסכון
במים. חברת "מקורות" תעמוד לרשות בתי הספר באספקת חומר להדרכה ולייעוץ,
ומרכזי המבקרים של החברה במעיינות הירקון בראש העין ובאתר ספיר שבכינרת
יעסקו אף הם בהדרכה בנושא - כל זאת ללא תשלום.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל "מקורות", מחלקת דוברות והסברה,
טל' 03‎-6230705 ו-03‎-6230713, פקס' 03‎-6230641; לאתר מעיינות הירקון
בראש העין, טל' 03‎-9388961, טלפקס 03‎-9380185; לאתר ספיר שבכינרת,
טל' 06‎-6714770, פקס' 06‎-6726397.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999