תרבות
10.
תרבות תורנית
10.7
"חודש המורשת היהודית" - התשנ"ט
(נט)10.7‎-1

אירועי "חודש המורשת היהודית" בשנת התשנ"ט יתקיימו בחודש שבט,
מיום שני, א' בשבט התשנ"ט (18.1.99), עד יום שלישי, ל' בשבט התשנ"ט
(16.2.99).
1.
מטרת החודש לעודד את אזרחי המדינה, בוגרים וצעירים, להגביר את
המודעות למורשתנו הלאומית ולערכיה על ידי הכרת המקורות ולטפח
עקב כך את האחדות הלאומית.
2.
אלה נושאי האירועים והפעילויות:
3.
המורשת היהודית לדורותיה ולגווניה
א.
 
"הזכות לכבוד והחובה לכבד" - כבוד הבריות במסורת ישראל.
ב.
 
הפעילויות המומלצות: ימי עיון והרצאות, סימפוזיונים, תערוכות,
הצגות, סיורים על פי המקורות, סרטים, מוזיקה יהודית - חזנות
ופייטנות - הפעלות חינוכיות, אירועים לקירוב לבבות בין דתיים
לחילוניים וכו'.
4.


מוסדות, ארגונים ופעילי תרבות, וכן להקות זמר ותיאטרון, העוסקים
בתרבות יהודית לגווניה לימודי יהדות, מוזיקה יהודית, אמנות יהודית
וכד' מתבקשים להעביר את תכניותיהם למנהל המחלקה לתרבות תורנית
ברשות המקומית או למר שמואל בן חיים, מרכז "חודש המורשת
היהודית" באגף לתרבות תורנית, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, טל'
q134002‎-5601310, פקס' 02‎-5601370.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998