תרבות
10.
תרבות תורנית
10.7
תחרות עיתוני בתי הספר היסודיים, התשנ"ט
(נט)10.7‎-2

מדי שנה מתקיימת תחרות שנתית של עיתוני בתי הספר היסודיים על ידי
האגף לתרבות תורנית, בשיתוף החברה למתנ"סים ועיתוני הילדים
"אותיות" ו"מעריב לילדים". מטרת התחרות היא לעודד ולטפח את
הכתיבה, את היצירה, את המעורבות החברתית של התלמידים ואת
השילוב של נושאי היהדות בחיי בית הספר והקהילה באמצעות עיתון
בית הספר.
 
אלה הזוכים בפרס בהתשנ"ח:
 
במקום הראשון: העיתון "עיתונוף" של בית הספר הממ' הר נוף, טבריה
 
במקום השני: העיתון "אגרון מבעד לחלון" של בית הספר הממ' אגרון,
ירושלים
 
במקום השלישי: העיתון אושעלון" של בית הספר הממ"ד אושא, רמת גן.
 
אלה הזוכים בתעודות הצטיינות בהתשנ"ח:
 
העיתון "ראש פתוח" של בית הספר הפתוח, חיפה
-  
העיתון "נס בפרדס" של בית הספר הממ"ד פרדס, ירושלים
-  
העיתון "גיבורי ישראל בתנופה" של בית הספר הממ' גיבורי ישראל,
תל אביב.
-  
תנאי ההשתתפות בתחרות
 
בתי הספר היסודיים מוזמנים להשתתף בתחרות עיתוני בתי הספר לשנת
התשנ"ט ולשלוח לוועדה עיתון שיצא השנה בבית הספר או שיודפס
בשנת התשנ"ט במיוחד לקראת התחרות.
 
במסגרת התחרות נושאת הפרסים ייבחנו עיתוני בתי הספר על ידי ועדת
השופטים על פי הקריטריונים האלה:
 
מתן ביטוי לאורח החיים בבית הספר
א.
 
מתן ביטוי לעמדות, לערכים, לרעיונות וכו' של תלמידי בית הספר
שמעורבותם תבוא לידי ביטוי בכל שלבי ההפקה, מן התכנון ועד
להפצה.
ב.
 
תוכני העיתון:
ג.
 
כתבות, ראיונות ותצלומים בנושאים כלליים
1.
 
המורשת היהודית במובנה הרחב, כגון היסטוריה יהודית,
התייחסות למקורות, מועדי ישראל, היחס בין אדם לחברו
וכו'
2.
 
איכות הכתיבה
ד.
 
מקוריות בחשיבה וביצירה
ה.
 
מראה העיתון - אסתטיקה ועיצוב.
ו.
 
הוועדה ממליצה לכלול בעיתון את הפרטים האלה: שם בית הספר, שם
העיתון שם העורך/ים, שמות חברי המערכת, מועד הדפסת העיתון
(תאריך עברי ולועזי), כתובת מלאה, מספר טלפון ומספר פקס'. חברי
ועדת השופטים:
 
גב' עשי וינשטיין, עורכת "מעריב לילדים"
-  
גב' חיותא דויטש, עורכת "אותיות"
-  
גב' צפי קלקשטיין, מפקח בחינוך הממ'
-  
גב' מלכה זוננשטיין, מפקח בחינוך הממ"ד
-  
גב' אורלי בטלהיים, החברה למתנ"סים
-  
מר שמואל בן חיים, מפקח באגף לתרבות תורנית.
-  


בתחרות ישתתפו עיתונים שיגיעו עד יום ג', ל"ג בעומר (י"ח באייר
התשנ"ט, 4.5.99) לכתובת זו: הוועדה לעיתוני בתי הספר היסודיים,
משרד החינוך התרבות והספורט, האגף לתרבות תורנית,
ירושלים 91911, טל' 02‎-5601310/40.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998