אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
מערכת "החינוך המדריך" (שיטת פטו)
(נט)1.2‎-1

"החינוך המדריך" (שיטת פטו) הוא מערכת חינוכית שיקומית המיועדת
לילדים עם הפרעות מוטוריות שמקורן במערכת העצבים המרכזית.

המערכת פותחה בהונגריה על ידי פרופ' אנדרש פטו, והיא מעמידה את
אישיותו של הילד ואת אורח חייו במוקד, תוך שילוב ממדים פיזיולוגיים
ורפואיים.

מטרתה של גישה זו היא להביא את הילד למעורבות פעילה ולהשגת
עצמאות ולשלב את הילד במסגרת חינוכית רגילה. יישומה של מערכת
"החינוך המדריך", שהובאה לישראל ומופעלת בה באמצעות עמותת "צעד
קדימה", לוותה במחקר מקיף שהסתיים זה לא מכבר.

משרד החינוך התרבות והספורט בחן את ממצאי המחקר שליווה את
התכנית הניסויית והסיר - לאור הממצאים - את ההגבלה של התכנית
כניסויית, כפי שהוגדר לפני עשר שנים. המשרד מאשר אפוא את המשך
הפעלת התכניות של "צעד קדימה" בישראל ואת הרחבתן בסיועו.


לפרטים נוספים נא לפנות לגב' ניצה ננר,
סגנית מנהלת האגף לחינוך מיוחד, טל' 02‎-5603267/9.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998