אורחות חיים במוסדות חינוך
2.
בריאות
2.2
שירותי בריאות לתלמיד
(נט)2.2‎-1

בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ניתנים שירותי בריאות לתלמיד
על ידי משרד הבריאות באמצעות לשכות הבריאות. בחטיבה העליונה
ניתנים שירותי בריאות לתלמיד באמצעות הבעלות או הרשויות
המקומיות שבפיקוחו המקצועי של משרד הבריאות.

במקרים של בעיות בהפעלת השירות נא לפנות אל לשכות הבריאות
או אל עירית ליבנה, ממונה על בריאות ועל חינוך לבריאות במשרדנו,
טל' 02‎-5603451.


להלן כתובות לשכות הבריאות:

מס' טלפון
כתובת
הלשכה
02‎-6243947
רח' יפו 157
ירושלים
03‎-5634848
רח' הארבעה 14
תל אביב
04‎-8619777
רח' הפרסים 15
חיפה
06‎-6240801
סמטת פלטרון
חדרה
06‎-6557000
רח' 114
נצרת
06‎-6791816
רח' אלחדף
טבריה
06‎-6970987
רח' הפלמ"ח 52
צפת
04‎-9955111
רח' דוד נוי 17
עכו
08‎-9181212
רח' דני מס' 3
רמלה
08‎-9468994
רח' רמז 80
רחובות
09‎-8300111
שדרות וייצמן 23
נתניה
07‎-6464719
רח' החלוץ 136
באר שבע
07‎-6745555
מרכז רפואי ברזילי
אשקלוןהודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998