ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
חופשות לימודים בחודש ספטמבר
(נט)3.5‎-1

ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט
באלול התשנ"ח ו א' ב' בתשרי התשנ"ט (20 22 בספטמבר 1998). הלימודים
יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשנ"ט (23 בספטמבר 1998), בשעה
הראשונה לפי מערכת השיעורים הקבועה.

יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים שלישי ורביעי,
ט' י' בתשרי התשנ"ט (29 30 בספטמבר 1998). הלימודים יתחדשו ביום
חמישי, י"א בתשרי התשנ"ט (1 באוקטובר 1998), בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998