ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
"תשלומים עבור תלמידי חוץ" שנת הלימודים התשנ"ט
(נט)3.7‎-1


הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998