דרכי הוראה
6.
ספרי לימוד
6.3
מפגשים סביב הטלוויזיה - תקשורת הורים - מורים
(נט)6.3‎-2

החוברת "מפגשים סביב הטלוויזיה" היא חוברת נוספת בסדרה
"נקודת ראות". החוברת מציעה הדרכה למורים לטיפוח מעורבותם של
ההורים בצפיית ילדיהם בטלוויזיה ומנסה להקנות להורים כלים לצפייה
משותפת עם הילדים. המדריך נכתב תוך שיתוף פעולה בין האגף לתכניות
לימודים ובין האגף לחינוך מבוגרים. כתבו: גב' דליה בר וגב' דליה
הופשטטר מהאגף לחינוך מבוגרים וגב' בשמת גרמי מהאגף לתכניות
לימודים.
 
בית הספר של שנות האלפיים שוב אינו יכול להתעלם מכך שאחת
ממשימותיו החשובות ביותר היא פיתוח כלים לצריכה מושכלת, פעילה
וביקורתית של אמצעי התקשורת, ובמיוחד של הטלוויזיה. זהו תנאי
לעיצובו של בוגר המודע להיבטים השונים של חיים במדינה מודרנית
ודמוקרטית כמדינתנו. חינוך הומניסטי, ערכי, חברתי ואמנותי אינו
יכול להיעשות היום ללא התייחסות לתכניה של הטלוויזה ולהשפעתה על
רגשותינו, על מחשבותינו ועל תפיסות העולם שלנו. תכנית זו, בהיקלטה
במערכת, תתרום לשיפור תפקודם של מורים והורים, תעשיר את
הלמידה, ואף תשפר את התקשורתבבית ובינו לבין בית הספר. והחשוב
מכול: היא תעביר מסר מהותי לתלמידים, שלפיו בית הספר אינו מנותק
מעולמם ומתרבות הפנאי שלהם.
 


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' מגי קורן/רינה כהן,
המחלקה להורים משפחה וקהילה, האגף לחינוך מבוגרים,
או לרכזת לימודי התקשורת באגף לחינוך יסודי,
הגב' קרין תירוש, טל' 03‎-5341531 ו-052‎-948611.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998