חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
תחרויות
7.12
תחרות עיצוב בולים בחינוך היסודי בנושא
"ילדים מציירים את המאה ה-21"
(נט)7.12‎-1

לקראת שנת 2000 מזמין הדואר האמריקני את כל המדינות החברות
באיגוד הדואר הבין לאומי להשתתף בתחרות עיצוב בולים בנושא
"ילדים מציירים את המאה ה 21". בארץ נוטל חלק במשימה השירות
הבולאי שברשות הדואר של ישראל. השירות הבולאי, בשיתוף עם משרד
החינוך התרבות והספורט, מזמין אפוא את התלמידים גילאי 12‎-6 לקחת
חלק בתחרות נושאת הפרסים.
 
מטרות התחרות
 
לחשוף את התלמידים לחשיבה ולדיאלוג בנושא
1.
 
לתת ביטוי אישי לעמדות התלמידים המשקפות את הנושא
באמצעות השפה האמנותית - עיצוב בולים.
2.
 
מהלך התחרות
 
התחרות תנוהל על ידיהאגף לחינוך יסודי, בשיתוף הפיקוח
המרכז על הוראת האמנות ומחלקת החינוך בשירות הבולאי -
רשות הדואר.
1.
 
בתחרות רשאים להשתתף כל תלמידי בתי הספר היסודיים במערכת
החינוך גילאי 6 12.
2.
 
הציורים יוגשו על פי שתי קבוצות גיל: 8‎-6 ו- 12‎-9.
3.
 
המורים לאמנות יובילו את הפעלת הנושא בבתי הספר.
4.
 
תקנון התחרות
 
דף הציור יהיה בגודל x5035 ס"מ (רבע גיליון). מומלץ נייר של
120 גרם.
1.
 
טכניקת הציור חופשית.
2.
 
סוגי הצבעים: אפשרית כל בחירה.
3.
 
הציור יהיה לרוחב הגיליון בלבד.
4.
 
תנאי להשתתפות בתחרות: זכות היוצרים על הציור שממנו יונפק
הבול תעבור לידי השירות הבולאי רשות הדואר, כמו גם הזכות
לערוך שינויים בציורים כדי שיתאימו להנפקת הבולים.
5.
 
פרטים אישיים של התלמיד
 
התלמיד יכתוב (בעיפרון או בעט) על מדבקה שידביק היטב על גבי הציור
את הפרטים האלה:
 
שם פרטי ושם משפחה
1.
 
ציון מין התלמיד (זכר, נקבה)
2.
 
תאריך לידה
3.
 
מס' זהות של התלמיד
4.
 
כתובת פרטית מלאה (כולל מיקוד)
5.
 
מספר טלפון
6.
 
כיתה
7.
 
שם בית הספר וכתובתו (כולל מיקוד)
8.
 
שם הציור (התלמיד ייתן שם לציור וירשום אותו על המדבקה).
9.
 
שלבי התחרות
 
שיפוט בבית הספר: בכל בית ספר המשתתף בתחרות יתקיים שלב
מיון פנימי שבו ייבחרו עד 10 ציורים בלבד. הציורים הנבחרים
יישלחו למחוז. המועד האחרון לקבלת הציורים: י"ט במרחשוון
התשנ"ט (8.11.98).
1.
 
שיפוט מחוזי: בכל מחוז ייבחרו עד עשרים ציורים על ידי ועדת
שיפוט מחוזית. הציורים הנבחרים יישלחו לאגף לחינוך יסודי,
בניין לב רם, ירושלים. המועד האחרון לקבלת הציורים: ל'
במרחשוון התשנ"ט (19.11.98).
2.
 
שיפוט ארצי: בתאריך ג' בכסלו התשנ"ט (22.11.98) תבחר ועדת
שיפוט משותפת למשרדנו ולשירות הבולאי 30 ציורים שיוגשו
לוועדת השיפוט האמנותית לבולים חדשים.
3.
 
ועדת השיפוט האמנותית לבולים חדשים בשירות הבולאי
אשר ברשות הדואר
תבחר ב ח' בכסלו התשנ"ט (27.11.98)
מבין כל העבודות שתוגשנה לה 4 ציורים שמתוכנן להנפיק מהם את
הבולים.
4.
 
משרדנו יפרסם את שמות הזוכים בתחרות הארצית וכן את שמות
התלמידים שציוריהם נבחרו להנפקת הבולים. לארבעת הזוכים
יוענקו פרסים יקרי ערך מתנת רשות הדואר בטקס חגיגי.
5.
 
ביולי 99 יוצגו 5 ציורים שהשתתפו בתחרות (לא הזוכים),
שייבחרו על ידי ועדה משותפת למשרדנו ולרשות הדואר.
הציורים יוצגו יחד עם ציורים מכל העולם בתערוכת בולים
בפריז.
6.
 
באוגוסט 99 ייערך כינוס של איגוד הדואר הבין לאומי בסין.
בכינוס יוצגו הציורים שנבחרו בישראל להנפקה על בולים, יחד
עם הציורים הזוכים מהעולם כולו.
7.
 
ביולי שנת 2000 - בתערוכת בולים בין לאומית שתתקיים בחסות
הדואר האמריקאי בקליפורניה - יתקיים כינוס בן 3 ימים בסימן
"ילדים ונוער".
8.
 
ארבעת הילדים שיזכו בתחרות יקבלו כרטיס טיסה זוגי לתערוכת
הבולים בקליפורניה, מתנת רשות הדואר של ישראל, והם ישתתפו
בכנס ובאירועים אחרים, ובכלל זה אירוח שמארגן הדואר
האמריקאי.

 


לפרטים נוספים: מר יוסף וינדזברג,
האגף לחינוף יסודי, טל' 02‎-5602737.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998