חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
התנדבות
7.2
פירוט ימי ההתרמה בהתשנ"ט
(נט)7.2‎-1

להלן פירוט ימי ההתרמה להתשנ"ט (הוראות הקבע הקשורות להתרמות
מובאות בחוזר הוראות הקבע נט/1(א), סעיף -1 7.2):
 
האגודה למלחמה בסרטן
26.10.98
ו'
במרחשוון
התשנ"ט
יום
שני
ניצ"ן ועמותות החירשים (שמע, מיח"א,
אח"א, המכון לקידום החירש)
18.11.98
כ"ט
במרחשוון
התשנ"ט
יום
רביעי
המרכז לעיוור בישראל ועמותות הסוכרת
(אגודה ישראלית לסוכרת, האגודה לסוכרת
נעורים)
9.12.98
כ' בכסלו
התשנ"ט
יום
רביעי
עמותות הילדים והנוער (על"ם, אל"י,
המועצה לילד החוסה, אגודת יד ביד, מיט"ל)
5.1.99
י"ז בטבת
התשנ"ט
יום
שלישי
עמותות אקי"ם ואל סם
9.2.99
כ"ג בשבט
התשנ"ט
יום
שלישי
עמותות CF ואלו"ט
9.3.99
כ"א באדר
התשנ"ט
יום
שלישי
עמותת איל"ן
27.4.99
י"א באייר
התשנ"ט
יום
שלישי


פרטים נוספים: מר אבנר קליגמן, יו"ר ועדת המעקב להתרמות, טל'
02‎-6241025
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998