תכניות לימודים
9.
חינוך גופני
9.3
מבחני "אות הכושר והספורט" - שנת הלימודים התשנ"ט
(נט)9.3‎-2

כללי
א.
ביצוע מבחני אות הכושר והספורט הוא חובה (ראה בחוזר
"הוראות קבע" נח/10(א), סעיף 9.7‎-1). המבחנים בוחנים כושר
גופני:
1.
 
לכיתה ד': 5 תרגילי מיומנות
 
לכיתות ו'-י"ב: 5 מבחני כושר גופני אחידים.
 
המבחנים ודרכי הערכתם נכתבו על כרטסות צבעוניות, לפי
חטיבות הלימוד:
2.
 
לכיתות בית הספר היסודי - ד', ה', ו' - ירוק
א)
 
לכיתות חטיבת הביניים - ז', ח', ט' - ורוד
ב)
 
לכיתות החטיבה העליונה - י', י"א, י"ב - צהוב.
ג)
 
יש גם כרזות המאחדות את הכרטסות ואת לוחות הניקוד
הכיתתיים המלאים לשני המינים. כמו כן קיימות כרזות מוקשות,
וניתן לרכשן תמורת 6 ש"ח.
 
כמו כן יש עוד 3 טפסים:
3.
 
טופס דיווח בית ספרי שנתי, לכל הכיתות, ללא ציון
התוצאות
א)
 
טופס דיווח מפורט של כל כיתה, המחייב את כיתות ו', ט'
ו י"ב (הדיווח יתבצע אך ורק ע"ג הטופס המיועד לכך:
"טופס דיווח כיתתי - מבחן כושר גופני לכיתה ו'/ט'/י"ב")
ב)
 
טופס רישום וריכוז תוצאות כיתתי למשך השנה כולה,
לשימושם הבלעדי של המורים.
ג)
 
הערה: טופס הרישום הכיתתי והמבחנים הוכנסו ליומן
המורה לחינוך גופני.
 
קיימות חוברות הנחיות למורים: למבחני כדור יעף לכיתות ד' ט'
"אות היעף", למבחני התעמלות לכיתות א' ח' "אות המתעמל"
ולמבחני שחייה לכיתות ה' ומעלה "אות השוחה והשחיין".
לקבלתן אפשר לפנות למפקח על החינוך הגופני במחוז או ישירות
למחלקה לפעילות ספורט עממי במכון וינגייט.
4.
 
לבירורים ולהזמנת טפסים, כרטסות הנחיה למבחנים,
כרזות ועוד ניתן לפנות לרשות הספורט והחינוך הגופני,
מכון וינגייט, נתניה, מיקוד 42902, טל' 09‎-8639540
ו- 09‎-8639541, בימים א' עד ה', בין השעות 13‎-8.

5.
 
הנחיות למורים לחינוך גופני
ב.
תהליך מינהלי ראשון
1.
 
אנא קראו את ההנחיות שבכרטסות בתשומת לב מרבית.
א)