תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
שנת הכימייה העולמית
(נט)9.7‎-2

שנת -1999התשנ"ט הוכרזה כשנת הכימייה הבינלאומית. החברה
הישראלית לכימייה, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הכימייה, יוזמים
שורה של פעילויות, וביניהן:
 
"כימיידה": אולימפיאדה כימית
-  
ימים פתוחים בבתי ספר
-  
ביקורים במפעלים כימיים ובמעבדות מחקר.
-  


בדבר פרטים ניתן לפנות למפמ"ר לכימייה, ד"ר אבי הופשטיין, טל'
08‎-9343811, או למדריכים המחוזיים בכימייה.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/1(א), י' באלול התשנ"ח, 1 בספטמבר 1998