תרבות
10.
תרבות תורנית
10.7
מציונות דתית למדינה יהודית - תיק כרזות
(נט)10.7‎-3

האגף לתרבות תורנית במשרדנו הוציא תיק ובו 15 כרזות צבעוניות
הכוללות גם תמונות.
 
הכרזות, העוסקות בתנועה הציונית ובציונות הדתית בראשיתן,
מתמקדות בהיבטים שונים של מדינת ישראל: הקמת המדינה, רעיון
הגאולה, מהות המדינה, צה"ל, הנופלים במערכות ישראל, יום העצמאות,
תפילות שעניינן המדינה.
 
על הכרזות מובאות מדבריהם, של ב"ז הרצל, הרב יעקב ריינס, הרב י"צ
סולוביצ'יק, נתן אלתרמן, חיים גורי, חיים ויצמן, הרב יעקב וינברג, הרב
ב"צ עוזיאל, הראי"ה קוק והרב צבי יהודה קוק.
 
תכנים: ד"ר יחזקאל כהן. עיצוב והפקה: שושנה שחר. גודל כל כרזה
50 ס"מ X 35 ס"מ; המחיר 45 שקלים; מספר קטלוגי: 01.086.
 


רכישה: חברת רכגולד, רח' המנור 7, תל אביב, טל' 03‎-5180555.
על המחיר הנקוב יש להוסיף 5 שקלים דמי משלוח
(המזמין יותר מ-10 תיקים פטור מדמי משלוח).
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998